Nyheter 26.1.2017

De kommunbaserade statistikområdena för år 2017 har uppdaterats i gränssnittet

Statistikcentralen har uppdaterat sina fritt tillgängliga geodatamaterial. Vid uppdateringen har gränssnittet kompletterats med de kommunbaserade statistikområdena för år 2017.

Kommunbaserade statistikområden är kommuner, ekonomiska regioner, landskap, storområden, regionförvaltningsverk (RFV) och närings-, trafik- och miljöcentraler (NTM). De kommunbaserade statistikområdena motsvarar de regionala indelningar som använts i statistiken för det aktuella statistikåret.

Det är möjligt att studera materialet i geodatafönstrets kartfönster. Gränssnittstjänsten kan också användas direkt i egna applikationer. Mera information om tjänsten och anvisningar om hur materialet tas i bruk finns på Statistikcentralens sidor för Gränssnittstjänster.

En beskrivning av materialet och tjänsterna finns att få på finska, svenska och engelska i geodataregistret.

www.paikkatietoikkuna.fi
Statistikcentralen, öppen data och gränssnitt

Förfrågningar:
Tuuli Pihlajamaa (servicegränssnitt för geografisk information) 029 5512979,
inspire@stat.fi

Dela