Nyheter 25.2.2021

Kompletterade källmaterial för primära inkomster från utlandet kan inverka på de offentliga samfundens finansiella rest

Statistikcentralen och Eurostat utvärderar för närvarande de kompletterade källmaterialen för arbetspensionsanstalternas primära inkomster från utlandet och bokföringen av materialen. De aktuella bokföringarna kan ha inverkan särskilt på arbetspensionsanstalternas och de offentliga samfundens finansiella rest, bytesbalansen, finansräkenskaperna och bruttonationalinkomsten.

De kompletteringar som är föremål för utvärdering gäller inkomster från utländska placeringsfondandelar, som klassificeras som arbetspensionsanstalternas utdelning. Den metodologiska behandlingen och eventuella ändringar i bokföringen av dem kan inverka på nyckeltalen för åren 2017–2020.

Eurostat granskar varje medlemslands rapporterade siffror om de offentliga samfundens underskott och skuld för att försäkra sig om att länderna har en  enhetlig bokföringspraxis. Uppgifter om det offentliga underskottet och skuld baserar sig på nationalräkenskaperna och de levereras till EU-kommissionen två gånger om året som en del av förfarandet vid alltför stora underskott (EDP). En uppdaterad version av metodhandboken som styr statistikföringen utkom år 2019.

Förfrågningar:
överaktuarie Jukka Pyylampi tfn 050 478 3247, överaktuarie Olli-Pekka Aaltonen tfn 029 551 3090