Nyheter 5.4.2022

Avsnittet Statistiska uppgifter på Statistikcentralens webbplats har reviderats

Statistikcentralen har i dag öppnat det reviderade avsnittet Statistiska uppgifter på sin webbplats. I samband med revideringen satsade vi på att göra det lättare att hitta statistisk information samtidigt som vi fokuserade på webbplatsens mobila användbarhet och tillgänglighet. Nya sätt som vi använder för att publicera statistisk information är meddelanden, databasoffentliggöranden och översikter. Databastabellerna kan nu hittas lättare än tidigare eftersom de finns både på förstasidan och i samband med annan information.

När vi på vanligt sätt publicerar nya statistikuppgifter vardagar kl. 8.00 skriver vår expert i allmänhet ett meddelande om de viktigaste observationerna i materialet. Det första meddelandet enligt vårt nya koncept, första registreringar av motorfordon i mars, publiceras den 6 april.

I samband med meddelandena publiceras också färdiga tabeller och figurer. En del av figurerna är nu interaktiva, dvs. du kan själv välja vilka uppgifter som ska visas och, om du vill, ladda ned de siffror som ligger till grund för figurerna. I varje meddelande publiceras en förteckning över de databastabeller som har uppdaterats vid tidpunkten för publiceringen.

Ett meddelande i textformat publiceras inte om alla nya statistikuppgifter, utan en del av uppgifterna publiceras bara som databasoffentliggöranden i databasen StatFin. Uppgifterna om kommande databasoffentliggöranden finns också i publiceringskalendern. Information om uppdateringar av alla de tre publikationstyperna finns i kalendern på förhand. Det är också lättare än tidigare att avgränsa uppgifterna.

Varje statistikgren har fortfarande en egen webbsida. På de reviderade statistiksidorna kommer du lätt till bl.a. statistikens databastabeller, meddelanden och översikter. Du ser också kommande datum för publicering av statistikuppgifter och kontaktinformationen till statistikexperterna. Statistiksidorna börjar kompletteras med nya uppgifter enligt respektive statistikgrens tidsplan för publicering.

De webbsidor med statistikuppgifter som publicerats före den 5 april 2022 har arkiverats, och gamla länkar till webbsidorna fungerar även framöver. På varje statistikgrens nya webbsidor finns en länk till arkivsidorna.

Revideringen av vår webbplats fortsätter och näst i tur är datainsamlingssidorna. Vi informerar alltid om mer omfattande ändringar på vår webbplats.

Mer information:

Revidering av webbplatsen