Uutisia 28.1.2021

Alustavat tiedon laatukriteerit arvioitavana

Alustavat tietoaineistojen laatukriteerit ovat helmikuun ajan Tilastokeskuksen verkkosivuilla arvioitavana.

”Laatukriteerit valmistuessaan auttavat parantamaan tietoaineistojen ja tietovarantojen laatua. Niiden avulla käyttäjä pystyy helpommin arvioimaan, onko tietoaineisto tarpeeksi laadukasta aiottuun käyttötarkoitukseen”, sanoo Tiedon laatukehikko -hankkeen projektipäällikkö Essi Kaukonen Tilastokeskuksesta.

Kommentteja alustaviin laatukriteereihin toivotaan erityisesti perustietovarantojen ylläpitäjiltä ja rakenteisen datan hyödyntäjiltä. Verkkosivuilla voi kommentoida yksittäisiä laatukriteerejä tai koko kokonaisuutta. Kommentit otetaan huomioon tietoaineistojen laatukriteerien jatkokehityksessä ja laajemminkin tiedon laatukehikon kehittämisessä. Tietoaineistojen laatukriteerit valmistuvat vuoden 2021 aikana.

Laatukriteereitä kehitetään Tiedon laatukehikko -hankkeessa, jonka tavoitteena on parantaa julkisten tietovarantojen käytettävyyttä. Valtionhallinnon rekisteriviranomaisten yhteisessä hankkeessa tuotetaan malli ja toimintatavat, joiden avulla tietoaineistojen yhteiskäyttöisyys helpottuu.

Tiedon laatukehikko -hanke on osa valtiovarainministeriön koordinoimaa Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hanketta, jossa kehitetään ja laajennetaan julkisten tietojen jakamista.

Hankkeessa kehitettävän mallin avulla virastot tuottavat yhdessä entistä laadukkaampaa ja helpommin hyödynnettävää tietoa julkisiin tietovarantoihin. Laatukehikko julkaistaan julkisen hallinnon suosituksena.

Tiedon laatukehikko -hankkeeseen osallistuu laaja joukko valtionhallinnon rekistereiden ylläpitäjiä ja rekisteritietojen käyttäjiä. Tilastokeskuksen lisäksi mukana on Digi- ja väestötietovirasto, Kela, Maanmittauslaitos, Opetushallitus, Patentti- ja rekisterihallitus, Tulli, Työterveyslaitos, Valtiokonttori ja Verohallitus.

Hankkeen aikana kuullaan myös muita toimijoita. Tietoaineistojen pilotointiin ja mittareiden kehittämiseen ovat tervetulleita myös muut kuin hankkeessa mukana olevat organisaatiot.

Lisätietoja: projektipäällikkö Essi Kaukonen, Tilastokeskus, p. 029 551 3550

Tietoaineistojen laatukriteerit

Tiedon laatukehikko -hanke