Nyheter 29.9.2017

Allvarliga vägtrafikolyckor efter geografiskt läge

Du kan nu granska vägtrafikolyckor som lett till allvarliga personskador på basis av geografiskt läge.

Tidigare har Statistikcentralens geodatamaterial innehållit uppgifter om olycksfall som lett till döden eller personskador. Nu omfattar materialet även olyckor som lett till allvarliga personskador år 2014 och 2015.

Du kan söka uppgifter om trafikolyckor ur Geodataregistret på tre språk: finska, svenska och engelska.

Mera information om tjänsten och anvisningar om hur materialet används finns på Statistikcentralens sidor för Gränssnittstjänster (på finska). Du kan också använda data via en gränssnittstjänst direkt i dina egna program.

Statistikcentralen, öppen data och gränssnitt

Statistik över vägtrafikolyckor

Mera information: tieliikenneonnettomuustilasto@stat.fi

Dela