Nyheter 4.12.2017

100 år av självständighet, över 100 år av statistik om Finland

På hundra år har Finlands folkmängd ökat från tre miljoner till fem och en halv miljon. Den förväntade livslängden för finländarna har stigit med 35 år från början av självständighetstiden. Statistisk årsbok för Finland som Statistikcentralen ger ut har redan fr.o.m. år 1879 beskrivit förändringar och utvecklingen i vårt samhälle.

Befolkningen efter åldersgrupp 1870–2060

Finländarnas åldersstruktur har förändrats under hundra år. År 1917 var omkring 35 procent av befolkningen under 15 år, år 2016 var andelen 16 procent. År 1917 var andelen som är 65 år eller äldre under 6 procent, medan de år 2016 utgjorde en femtedel av hela befolkningen. År 2016 fanns det fler äldre personer än någonsin tidigare: 142 877 personer var 85 år eller äldre, dvs. 2,6 procent av befolkningen. År 1917 var 4 900 personer, dvs. bara 0,2 procent av befolkningen 85 år eller äldre.

Totalt 20 004 äktenskap ingicks år 1917, i fjol var antalet 24 464. Bara 368 skilsmässor beviljades år 1917, medan 13 541 äktenskap slutade i skilsmässa i fjol. Ännu under 1950-talet utgjordes familjen oftast av äkta par och barn – ungefär 64 procent av familjerna. I fjol var den vanligaste familjeformen äkta par utan barn, dvs. 36 procent av alla familjer.

Bostädernas utrustningsnivå har förändrats snabbt. Ännu under 1950-talet hade bara 7 procent av bostäderna tvättutrymmen eller varmvatten, medan dessa bekvämligheter fanns i nästan alla bostäder år 2016. I fjol fanns det totalt 2 968 200 bostäder i Finland av vilka en fjärdedel var enrummare eller tvårummare. År 1950 fanns det 998 839 bostäder och av dem var mer än hälften enrummare eller tvårummare.

Finländarnas utbildningsnivå har ständigt ökat. År 1917 uppgick antalet avlagda studentexamina till 1 128, av vilka kvinnornas andel var 40,5 procent. I fjol var antalet nya studenter 30 531 och av dem var 58 procent kvinnor. År 1970 hade ungefär 9 procent examen på högre nivå. I slutet av år 2000 var andelen totalt 23 procent och år 2015 redan 30 procent av befolkningen som avlagt examen.

Näringsstrukturen har förändrats mycket under självständighetstiden. År 1917 var primärproduktionens andel av bruttoförädlingsvärdet nästan 49 procent, år 2016 var andelen bara 2,7 procent. När tjänsternas andel av bruttoförädlingsvärdet var 28 procent år 1917 var tjänsternas andel i fjol 70 procent.

Statistisk årsbok för Finland beskriver ett Finland i förändring

Uppgifterna finns i nyutkomna Statistisk årsbok för Finland 2017 som berättar om utvecklingen i Finland och förändringarna i finländarnas liv.

Årsboken är en omfattande samlingspublikation och innehåller, utöver de nyaste uppgifterna, också långa tidsserier och regionala uppgifter samt en stor mängd jämförelseuppgifter om andra länder. Boken som är på finska, svenska och engelska har totalt 603 sidor och 625 tabeller.

Källa: Statistisk årsbok för Finland 2017. Statistikcentralen. Pris 80 euro (inkl. moms).
Publikationen kan beställas via Edita Publishing Ab:s kundtjänst på numret 020 450 05 eller via Editas nätbokhandel.
Årsboken kan laddas ned i PDF-format på adressen tilastokeskus.fi/vuosikirja2017

Förfrågningar: planerare för informationstjänst Sirkku Hiltunen 029 551 6373

Dela