Artiklar

Uppgifterna från folkräkningarna beskriver strukturen i samhället och förändringar i den. I Finland görs en folkräkning vart tionde år. År 2010 var ett internationellt folkräkningsår, då folkräkningar genomfördes globalt i nästan alla länder i världen. Statistikcentralen publicerar här artiklar med anknytning till folkräkningen år 2010.