Info om tävlingen

Den europeiska statistiktävlingen är en tävling som anordnas för andra gången. Den arrangeras av Eurostat och de nationella statistikinstituten i femton länder. Syftet är att främja förmågan att läsa statistik och öka intresset för officiell statistik bland elever och lärare. Tävlingen baserar sig på den statistikolympiad som Spanska statistikinstitutet (Instituto Nacional de Estadística) tidigare anordnat. Finlands statistikolympiad anordnas av Statistikcentralen, och den är en del av den europeiska statistiktävlingen.

Det centrala målet för den europeiska statistiktävlingen är att på ett roligt och inspirerande sätt ge unga en inblick i statistik samt genom att främja användningen av verkliga fakta baserat på officiell statistik och tillämpande av förvärvade statistiska kunskaper uppmuntra lärare att använda nya metoder i statistikundervisningen. Dessutom strävar man efter att för elever och lärare visa vilken betydelse statistiken har inom samhällets olika delområden samt att uppmuntra till grupparbete och samarbete bland elever för att uppnå gemensamma mål.

Tävlingen har två delar: en nationell och en europeisk del. Finalisterna i varje lands nationella tävling kommer vidare till den europeiska finalen. Man kan delta i den nationella tävlingen i Finland på finska eller svenska, den europeiska finalen är däremot på engelska. I den nationella tävlingen finns också material på engelska.

Finlands statistikolympiad arrangeras på vårvintern 2019 och den europeiska finalen i april 2019. Den europeiska statistiktävlingen arrangerades första gången 2017–2018, då ungefär 11 000 unga runtom i Europa deltog i de nationella tävlingarna. I Finland deltog över 350 elever i statistikolympiaden. Finländska unga vann i de båda kategorierna i den europeiska finalen.   

http://tilastokeskus.fi/static/media/uploads/tup/tilasto-olympialaiset/logo_eurostat.png

Den europeiska tävlingens webbplats