Julkaistu: 10.9.2001

Suomi ja USA teollisuusmaiden turvallisemmasta päästä

Rikoksen uhriksi joka viides vuosittain

Jouni Kotkavuori

Suomalainen joutuu rikoksen kohteeksi harvemmin kuin muut eurooppalaiset. Kansainvälisen rikosuhritutkimuksen mukaan erityisesti moottoriajoneuvoihin kohdistuvia rikoksia, asuntomurtoja ja varkauksia on Suomessa vähemmän kuin kuudessatoista muussa tutkimukseen osallistuneessa teollisuusmaassa.

Hieman vajaa viidennes (19,1 %) suomalaisista joutui vuoden 1999 aikana jonkin tutkimuksen piiriin valitun yhdentoista rikoksen (ks. taulu) kohteeksi. Suomi sijoittuu tutkituista teollisuusmaista turvallisimpaan kastiin.

Hieman yli viidennes väestöstä joutui rikoksen kohteeksi USA:ssa (21,1 %), joissa rikoksen uhriksi joutumisen vaara on vähentynyt selvästi kymmenessä vuodessa. Vuoden 1989 tutkimuksessa 28,9 prosenttia amerikkalaisista oli joutunut edeltävän vuoden aikana uhriksi.

Kansainvälinen rikosuhritutkimus tehtiin vuonna 2000 neljättä kertaa, aiemmat ovat vuosilta 1989, 1992 ja 1996. Suomi on ollut mukana joka kerralla. Vuoden 1996 tutkimuksessa 18,9 prosenttia suomalaisista oli joutunut edeltävän vuoden aikana rikoksen uhriksi.

Vaikka joka viides joutuu rikoksen kohteeksi vuosittain, viidessä vuodessa jokainen ei kuitenkaan joudu. Rikokset keskittyvät, todennäköisyys joutua uhriksi on tavallista suurempi mm. nuorilla, miehillä ja kaupunkilaisilla. Viiden vuoden aikavälillä (1995-99) Suomessa 46 prosenttia haastatelluista tai heidän kotitaloutensa joutui jonkin rikoksen kohteeksi. Lisäystä tässä on 1,1 prosenttiyksikköä vuoden 1996 tutkimuksesta, lievää kasvua ryöstöissä, seksuaalisessa ahdistelussa sekä väkivallassa ja uhkailussa.

Englanti rikosten kourissa

Suurin vaara joutua rikoksen kohteeksi on tutkimuksen mukaan Australiassa, Englannissa ja Alankomaissa. Myös Ruotsi kuuluu Suomea suuremman rikosriskin ryhmään, kansankodin asukkaista joka neljäs oli joutunut uhriksi vuonna 1999.

Euroopan maista Englanti ja Wales esiintyvät epäedukseen monien rikostyyppien suhteen. Esimerkiksi autovarkauden riski on siellä suurin; 2,6 prosentilta omistajista oli auto viety vuoden sisällä. USA:ssa, Sveitsissä, Japanissa, Hollannissa ja Suomessa riski on vain 0,5 prosenttia tai vähemmän. Suomea selvästi suurempi autovarkauden riski on myös Tanskassa (1,4 %) ja Ruotsissa (1,6 %).

Myös autosta varastaminen (radion, kameran, laukun tms.) oli Englannissa yleistä, sen oli kokenut 8 prosenttia autonomistajista. Korkeampi riski oli vain Puolassa (9 %). Alhaisin riski on Suomessa (3,4 %), Pohjois-Irlannissa (3,3 %), Sveitsissä (2,1 %) ja Japanissa (1,8 %).

Moottoripyöränsä menettää todennäköisimmin Tanskassa ja Englannissa (4 %) ja yleensä muuten alhaisen rikollisuuden Japanissa (3 %). Polkupyörävarkauden kohteeksi joutuvat yleisimmin japanilaiset, ruotsalaiset, hollantilaiset ja tanskalaiset (8 %). Suomalaisista joka kahdeskymmenes (4,9 %) menettää pyöränsä varkaalle vuosittain.

Myös asuntomurtojen kohteeksi joutuvat EU:ssa yleisimmin englantilaiset ja walesilaiset (5 %). Australialaisten riski on vielä korkeampi; 7 prosenttia väestöstä oli joutunut murron tai murtoyrityksen kohteeksi vuoden sisällä. Suomalaisten kodit olivat parhaiten turvassa, vain 1,2 prosenttia oli joutunut murron kohteeksi. Japanissa luku oli 1,8 - Ruotsissa 2,3 prosenttia.

kuva

Väkivaltainen Suomi

Rikoksissa, joissa uhri joutuu väkivaltaiseen kontaktiin tekijän kanssa, englanninkieliset maat näyttäytyvät vaarallisina. Australiassa, Englannissa, Walesissa, Kanadassa ja Skotlannissa yli kolme prosenttia väestöstä joutui kontaktirikoksen (ryöstö, pahoinpitely, seksuaalinen ahdistelu) kohteeksi vuoden sisällä. Tähän riskiryhmään ei, ehkä hiukan odottamatta, kuulunut USA, jossa riski oli yli puolet pienempi. Sen sijaan suuren väkivaltariskin maiden joukkoon kuului yksi ei-englanninkielinen maa: Suomi.

Ryöstetyiksi tulivat yleisimmin puolalaiset (1,8 %), englantilaiset ja walesilaiset sekä australialaiset (1,2 %). Alhaisin ryöstöriski oli japanilaisilla ja pohjoisirlantilaisilla (0,1 %).

Väkivallan tai uhkailun kohteeksi joutuu vuosittain noin kuusi prosenttia asukkaista Australiassa, Skotlannissa, Englannissa ja Walesissa - Kanadassa viisi prosenttia. Suomessa lukema on 4,2 prosenttia. Alhaisin riski (alle 1 %) on Japanissa ja Portugalissa.

Naisten riski joutua seksuaalisen ahdistelun kohteeksi oli suurin Ruotsissa, Suomessa, Australiassa sekä Englannissa ja Walesissa.

Kansainvälisessä rikosuhritutkimuksessa luonnehditaan kunkin maan rikosprofiilia. Esimerkiksi USA:n erityispiirre on suuri ryöstöjen ja varkauksien osuus. Suomen muuten verraten puhtoista kuvaa mustaa se, että rikosprofiilissamme on naisten ahdistelulla on suurempi osuus kuin muissa maissa (seuraavassa Tietoajassa enemmän aiheesta). Myös naistapoissa Suomi on Itä-Euroopan maiden joukossa useimpiin länsimaihin nähden kaksinkertaisin lukemin.

Lähteet: Criminal Victimisation in Seventeen Industrialised Countries, Key findings from the 2000 International Crime Victims Survey. John van Kesteren, Pat Meyhew, Paul Nieuwbeerta. WODC 187. Netherlands 2000.
Suomalaisten rikosriskit 2000. Kauko Aromaa & Markku Heiskanen, Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 49. Helsinki 2000.


Päivitetty 10.9.2001

Lisätietoja:
sähköposti: tietoaika@tilastokeskus.fi