Tilastokeskus osallistuu 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen

https://www.tasaarvo100.fi/Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaan kuuluvassa 100 tasa-arvotekoa -hankkeessa tehdään uusia ja konkreettisia tekoja tasa-arvon edistämiseksi ja nostetaan erityisesti naisten näkyvyyttä juhlavuoden ohjelmassa.

www.tasaarvo100.fi

Tilastokeskus osallistuu 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen parantamalla tasa-arvoa koskevan tilastotiedon saatavuutta ja näkyvyyttä.

Tilastokeskus sitoutuu kehittämään erityisesti tasa-arvon teemasivuston tietosisältöjä ja sen ajantasaisuutta sekä tasa-arvotiedon löydettävyyttä. Tasa-arvoa koskevia tilastotietoja nostetaan enemmän esiin myös Tilastokeskuksen eri viestintäkanavien ja etenkin sosiaalisen median avulla. Tavoitteena on tarjota tietoa sukupuolten välisestä tasa-arvosta aiempaa helpommin ja kattavammin entistä laajemmalle yleisölle. Helposti löydettävä ja selkeä tieto tukee laajemmin työtä sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi.

Tilastokeskuksessa on tehty tasa-arvotilastoja jo 1970-luvun puolivälistä lähtien. Ensimmäinen Naisten asema -julkaisu ilmestyi vuonna 1980. Tilastokeskus on julkaissut 1990-luvulta alkaen säännöllisesti Naiset ja miehet Suomessa -taskutilastoa, johon on koottu keskeisimmät tilastotiedot naisten ja miesten asemasta yhteiskunnassa. Uusin taskutilasto ilmestyi vuonna 2016. Jatkossa vastaavaa tasa-arvotietoa viedään yhä enemmän verkkoon tiedon visualisointia kehittäen ja automatisoituja ratkaisuja hyödyntäen.