Perustietoja naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta

Tältä sivulta löydät sukupuolten tasa-arvo -sivulla olevan infograafin sisällön tekstimuodossa.

  • Väkiluku 2020: 2 799 985 naista ja 2 733 808 miestä.
  • Vastasyntyneen elinajanodote 2020: tytöillä 84,6 vuotta ja pojilla 79,0 vuotta.
  • Naisia korkea-asteen tutkinnon suorittaneista 2019: 57,5 %.
  • 15–64-vuotiaiden työllisyysaste 2020: naisilla 70,7 % ja miehillä 72,5 %.
  • 15–74-vuotiaiden työttömyysaste 2020: naisilla 4,8 % ja miehillä 5,5 %.
  • Tasa-ammateissa työskenteleviä 2018 (naisia ja miehiä 40-60 %): 9,8 % palkansaajista.
  • Palkkaero 2020: naiset 84 senttiä ja miehet 1 euro. 
  • Kotityöhön käytetty aika 2009–2010: naiset 3 h 41 min/vrk ja miehet 2 h 33 min/vrk.
  • Naisia eduskuntaan valituista 2019: 47 %.