Produktion inom gruvindustri 1925-2006


Senast uppdaterad 15.5.2007