Offentlig ekonomi

Innehåll

Offentliga sektorns underskott/överskott och skuld

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Offentliga sektorns underskott och skuld

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 22.4.2020

Beskattningens struktur

Innehåller offentlig sektor och Europeiska unionens institutioner

  2015 2016 2017 2018 2019*
  Till löpande priser, mn €    
Inkomst- och kapitalskatter 32 371 32 934 34 404 34 505 35 471
Obligatoriska socialskyddsavgifter 26 639 27 630 27 000 27 647 28 024
Förmögenhetsskatter 3 017 3 066 3 459 3 349 3 476
Skatter på varor och tjänster 29 729 31 223 31 887 33 306 33 915
Övriga skatter 247 262 235 218 234
Totalt 92 003 95 115 96 985 99 025 101 120
Skattekvot, % i förhållande till BNP 43,5 43,7 42,9 42,4 42,1

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Skatter och avgifter av skattenatur

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 22.4.2020

Offentligt utvecklingssamarbete

  Nettobelopp      
  Bilateralt samarbete Multilateralt samarbete Totalt % av brutto-
nationalinkomst
  mn € mn € mn €  
1990 320,1 223,9 544,0 0,61
2000 235,6 166,9 402,4 0,30
2001 250,6 183,8 434,4 0,30
2002 266,7 223,7 490,4 0,33
2003 273,2 221,1 494,3 0,33
2004 323,4 223,8 547,2 0,34
2005 480,1 245,6 725,7 0,44
2006 377,3 283,9 661,3 0,38
2007 426,6 290,2 716,9 0,38
2008 480,6 327,6 808,2 0,42
2009 568,1 358,4 926,5 0,51
2010 633,5 372,9 1 006,4 0,53
2011 615,7 395,5 1 011,2 0,51
2012 620,8 406,0 1 026,8 0,51
2013 618,0 463,1 1 081,1 0,53
2014 706,7 525,3 1 232,0 0,59
2015 629,1 532,0 1 161,1 0,55
2016 579,5 376,7 956,2 *0,44
2017 527,4 434,0 961,4 *0,43
2018* 400,0 433,7 833,7 0,35

* preliminär uppgift

Källa: Utrikesministeriet

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 8.1.2020

Ämnesområde: Offentlig ekonomi

Senast uppdaterad 22.4.2020