Offentlig ekonomi

Innehåll

Offentliga sektorns underskott/överskott och skuld

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Offentliga sektorns underskott och skuld

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 24.4.2019

Beskattningens struktur 1)

  2013 2014 2015 2016 2017 2018*
  Till löpande priser, mn €
Inkomstskatter 30 797 31 479 32 371 32 934 34 404 34 505
Obligatoriska socialskyddsavgifter 25 632 26 011 26 639 27 641 27 003 27 708
Förmögenhetsskatter 2 599 2 719 3 017 3 066 3 459 3 349
Skatter på varor och tjänster 29 430 29 572 29 729 31 223 31 848 33 294
Övriga skatter 230 246 246 262 235 218
Totalt 88 688 90 027 92 002 95 126 96 949 99 074
Skattekvot, % i förhållande till BNP 43,6 43,8 43,8 44,0 43,3 42,4

* preliminär uppgift

1) Inkl. offentlig sektor och Europeiska unionens institutioner

Källa: Statistikcentralen, Skatter och avgifter av skattenatur

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 22.3.2019

Offentligt utvecklingssamarbete

  Nettobelopp      
  Bilateralt samarbete Multilateralt samarbete Totalt % av brutto-
nationalinkomst
  mn € mn € mn €  
1990 320,1 223,9 544,0 0,61
2000 235,6 166,9 402,4 0,30
2001 250,6 183,8 434,4 0,30
2002 266,7 223,7 490,4 0,33
2003 273,2 221,1 494,3 0,33
2004 323,4 223,8 547,2 0,34
2005 480,1 245,6 725,7 0,44
2006 377,3 283,9 661,3 0,38
2007 426,6 290,2 716,9 0,38
2008 480,6 327,6 808,2 0,42
2009 568,1 358,4 926,5 0,51
2010 633,5 372,9 1 006,4 0,53
2011 615,7 395,5 1 011,2 0,51
2012 620,8 406,0 1 026,8 0,51
2013 618,0 463,1 1 081,1 0,53
2014 706,7 525,3 1 232,0 0,59
2015 629,1 532,0 1 161,1 0,55
2016 579,5 376,7 956,2 *0,44
2017 527,4 434,0 961,4 *0,43
2018* 400,0 433,7 833,7 0,35

* preliminär uppgift

Källa: Utrikesministeriet

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 8.1.2020

Ämnesområde: Offentlig ekonomi

Senast uppdaterad 8.1.2020