Arbetsmarknaden

Innehåll

Befolkning i åldern 15–74 år efter verksamhet

  2000 2010 2018 2019
Befolkning i åldern 15–74 år, tusen 3 901 4 043 4 124 4 128
Arbetskraft 2 589 2 672 2 742 2 750
 Sysselsatta 2 335 2 447 2 540 2 566
 Arbetslösa 253 224 202 184
Utanför arbetskraften 1 312 1 372 1 382 1 378
Relativt arbetskraftstal, % 66,4 66,1 66,5 66,6
Relativt arbetslöshetstal, % 9,8 8,4 7,4 6,7
Män 9,1 9,1 7,4 7,2
Kvinnor 10,6 7,6 7,3 6,2
Sysselsatta efter anställningsförhållande, tusen    
Heltidsarbete 2 047 2 087 2 115 2 125
Deltidsarbete  286 358 424 439
Sysselsatta efter arbetsgivarsektor, tusen    
Privat 1 692 1 774 1 862 1 892
Kommun 486 510 532 531
Staten 151 153 140 138
Sysselsatta efter yrkesställning, tusen    
Löntagare 2 016 2 120 2 204 2 220
Företagare och företagarfamiljemedlemmar 319 328 335 345
Utförda arbetstimmar per löntagare, timmar/år    
Totalt 1 638 1 584 1 592 1 582
Privat sektor 1 673 1 614 1 616 1 606
Offentlig sektor 1 563 1 520 1 536 1 526

Källa: Statistikcentralen, Arbetskraftsundersökning

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 14.2.2020

Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Källa: Statistikcentralen, Arbetskraftsundersökning

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 14.2.2020

Sysselsatta i åldern 15–74 år efter näringsgren

Näringsgren TOL 2008 2000 2010 2018 2019
  Tusen personer
Jordbruk, skogsbruk och fiske; utvinning av mineral  146 115 101 105
Tillverkning; el-, värme- och vattenförsörjning samt avfallshantering o.d.  473 388 361 353
Byggverksamhet  147 172 198 193
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar  277 298 292 287
Transport och magasinering  152 156 143 143
Hotell- och restaurangverksamhet  77 83 86 97
Informations- och kommunikationsverksamhet  89 95 114 123
Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet  70 71 77 77
Företagstjänster 184 250 291 300
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring  115 117 116 113
Utbildning  165 174 184 187
Vård och omsorg; sociala tjänster  326 379 417 422
Kultur, nöje och fritid; annan serviceverksamhet  109 139 153 157
Näringsgrenen okänd 6 12 7 7
Totalt 2 335 2 447 2 540 2 566

Källa: Statistikcentralen, Arbetskraftsundersökning

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 14.2.2020

Löntagare i åldern 15–74 år efter typ av anställningsförhållande

  Löntagare
totalt
Fortlöpande
heltidsarbete
Fortlöpande
deltidsarbete
Visstidsarbete
    Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor
  Tusen personer
2010 2 120 851 730 58 151 129 201
2011 2 143 851 734 67 155 135 202
2012 2 146 847 741 66 156 134 202
2013 2 127 846 734 61 155 129 201
2014 2 105 827 730 67 151 129 200
2015 2 090 817 733 71 149 127 194
2016 2 105 830 715 69 159 136 197
2017 2 147 855 716 68 164 141 204
2018 2 204 875 732 72 162 147 216
2019 2 220 887 737 72 175 143 207

Källa: Statistikcentralen, Arbetskraftsundersökning

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 14.2.2020

Arbetslösa, 15–74-åringar

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Källa: Statistikcentralen, Arbetskraftsundersökning

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 14.2.2020

Relativt arbetslöshetstal

  Totalt Män Kvinnor 15–24-åringar
  15–74-åringar  
  % % % %
2010 8,4 9,1 7,6 21,4
2011 7,8 8,4 7,1 20,1
2012 7,7 8,3 7,1 19,0
2013 8,2 8,8 7,5 19,9
2014 8,7 9,3 8,0 20,5
2015 9,4 9,9 8,8 22,4
2016 8,8 9,0 8,6 20,1
2017 8,6 8,9 8,4 20,1
2018 7,4 7,4 7,3 17,0
2019 6,7 7,2 6,2 17,2

Källa: Statistikcentralen, Arbetskraftsundersökning

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 14.2.2020

Pendling

  Arbetar utanför boendekommunen Arbetar i boendekommunen
  Totalt % Totalt %
1990 510 138 21,9 1 822 144 78,1
2000 611 275 27,4 1 617 282 72,6
2010 752 242 32,3 1 573 437 67,7
2011 771 537 32,8 1 582 885 67,2
2012 770 300 32,9 1 569 604 67,1
2013 760 939 33,1 1 540 812 66,9
2014 756 617 33,3 1 517 459 66,7
2015 758 717 33,6 1 497 742 66,4
2016 775 724 34,1 1 499 955 65,9
2017 805 713 34,6 1 522 017 65,4

Källa: Statistikcentralen,Sysselsättning

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 9.10.2019

 

Ämnesområde: Arbetsmarknaden

Senast uppdaterad 6.3.2020