Työmarkkinat

Väestö toiminnan mukaan, 15–74-vuotiaat

  2000 2010 2016 2017
15–74-vuotiaat, tuhatta 3 901 4 043 4 109 4 114
Työvoima 2 589 2 672 2 685 2 707
 Työlliset 2 335 2 447 2 448 2 473
 Työttömät 253 224 237 234
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 312 1 372 1 424 1 407
Työvoimaosuus, % 66,4 66,1 65,3 65,8
Työttömyysaste, % 9,8 8,4 8,8 8,6
Työlliset 1), tuhatta 2 335 2 447 2 448 2 473
Työsuhteen tyyppi, tuhatta
Osa-aikatyö  286 358 399 408
Kokoaikatyö 2 047 2 087 2 048 2 063
Työnantajasektori, tuhatta
Yksityinen  1 692 1 774 1 783 1 794
Kunta 486 510 528 533
Valtio 151 153 129 141
Ammattiasema, tuhatta
Yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 319 328 344 326
Palkansaajat 2 016 2 120 2 105 2 147
Tehdyt työtunnit palkansaajaa kohti, tuntia/vuosi
Yhteensä 1 638 1 584 1 602 1 601
Yksityinen sektori 1 673 1 614 1 626 1 625
Julkinen sektori 1 563 1 520 1 552 1 547

1) Ml. tuntematon

Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 30.5.2018

Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat

Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat

Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 11.10.2018

Työlliset toimialoittain, 15–74-vuotiaat

  2000 2010 2016 2017
  Tuhatta henkilöä
Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta  146 115 101 99
Teollisuus; sähkö-, lämpö-, vesi- ja jätehuolto yms.  473 388 356 355
Rakentaminen 147 172 178 187
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja -pyörien korjaus  277 298 290 282
Kuljetus ja varastointi  152 156 141 139
Majoitus- ja ravitsemistoiminta  77 83 85 85
Informaatio ja viestintä  89 95 101 106
Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 70 71 75 81
Liike-elämän palvelut  184 250 271 283
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus  115 117 111 115
Koulutus 165 174 173 181
Terveys- ja sosiaalipalvelut  326 379 409 404
Muu palvelutoiminta  109 139 148 152
Toimiala tuntematon  6 12 8 5
Yhteensä 2 335 2 447 2 448 2 473

Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 1.2.2018

Palkansaajat työsuhteen tyypin mukaan, 15–74-vuotiaat

  Palkansaajat Jatkuva kokoaikatyö Jatkuva osa-aikatyö Määräaikainen työ
  yhteensä Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset
  Tuhatta henkilöä
2010 2 120 851 730 58 151 129 201
2011 2 143 851 734 67 155 135 202
2012 2 146 847 741 66 156 134 202
2013 2 127 846 734 61 155 129 201
2014 2 105 827 730 67 151 129 200
2015 2 090 817 733 71 149 127 194
2016 2 105 830 715 69 159 136 197
2017 2 147 855 716 68 164 141 204

Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 1.2.2018

Työttömät, 15–74-vuotiaat

Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat

Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 1.2.2018

Työttömyysaste

  Yhteensä Miehet Naiset 15–24-vuotiaat Pitkäaikaistyöttömät 1)
  15–74-vuotiaat    
  % % % % % työttömistä
2010 8,4 9,1 7,6 21,4 23,4
2011 7,8 8,4 7,1 20,1 22,4
2012 7,7 8,3 7,1 19,0 21,5
2013 8,2 8,8 7,5 19,9 21,0
2014 8,7 9,3 8,0 20,5 22,8
2015 9,4 9,9 8,8 22,4 24,9
2016 8,8 9,0 8,6 20,1 26,3
2017 8,6 8,9 8,4 20,1 24,7

1) Työttömänä yhtäjaksoisesti 12 kuukautta tai pidemmän ajan 

Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 13.2.2018

Pendelöinti

  Asuinkunnan ulkopuolella työssäkäyvät Asuinkunnassaan työssäkäyvät
  Yhteensä % Yhteensä %
1990 510 138 21,9 1 822 144 78,1
2000 611 275 27,4 1 617 282 72,6
2010 752 242 32,3 1 573 437 67,7
2011 771 537 32,8 1 582 885 67,2
2012 770 300 32,9 1 569 604 67,1
2013 760 939 33,1 1 540 812 66,9
2014 756 617 33,3 1 517 459 66,7
2015 758 717 33,6 1 497 742 66,4
2016 775 724 34,1 1 499 955 65,9

Lähde: Tilastokeskus, Työssäkäynti

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 11.10.2018

 

Aihealue: Työmarkkinat

Päivitetty 14.1.2019