Inkomst och konsumtion

Innehåll

Privatpersoners inkomster och skatter 2017

Inkomstklass, €  Inkomst-
tagare
 
Skattepliktiga
inkomster vid
statsbeskattningen 1)
Inkomster Skatter
totalt
Skatter
  Tusen % Mn € Mn € %
            –  9 999 896 19,0 4 544 3,3 254 0,8
  10 000–19 999 1 077 22,9 16 038 11,5 1 583 5,3
  20 000–29 999 940 19,9 23 473 16,9 3 745 12,5
  30 000–39 999 768 16,3 26 568 19,1 4 991 16,7
  40 000–49 999 434 9,2 19 323 13,9 4 321 14,4
  50 000–59 999 233 4,9 12 673 9,1 3 209 10,7
  60 000–69 999 129 2,7 8 354 6,0 2 300 7,7
  70 000–79 999 75 1,6 5 562 4,0 1 622 5,4
  80 000–89 999 46 1,0 3 882 2,8 1 188 4,0
  90 000–99 999 29 0,6 2 776 2,0 892 3,0
100 000–149 999 57 1,2 6 711 4,8 2 332 7,8
150 000– 29 0,6 9 314 6,7 3 497 11,7
Totalt 4 713 100 139 218 100 29 934 100

1) Inkl. övriga skattepliktiga inkomster

Källa: Statistikcentralen, Skattepliktiga inkomster

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 21.12.2018

Genomsnittliga skattepliktiga inkomster 2017

  Skattepliktiga inkomster Förvärvsinkomster Kapitalinkomster
  €/inkomsttagare €/inkomsttagare €/inkomsttagare
Totalt 29 540 27 398 2 142
Män 34 227 31 119 3 109
Kvinnor 25 061 23 842 1 219

Källa: Statistikcentralen, Skattepliktiga inkomster

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 21.12.2018

Låginkomsttagare

  Låginkomstgräns Personer i
låginkomst-
hushåll

 
Låginkomsttagare
av befolkningen

 
Barn i
låginkomst-
hushåll

 
  Disponibla penninginkomster
i 2017 års penningvärde
  €/konsumtionsenhet 1) Tusen % Tusen
2000 11 260 534 10,5 97
2001 11 640 596 11,6 111
2002 11 960 582 11,3 105
2003 12 240 573 11,1 110
2004 12 790 612 11,9 111
2005 13 280 656 12,7 105
2006 13 380 679 13,1 120
2007 13 830 721 13,8 132
2008 14 030 728 13,9 129
2009 14 290 697 13,2 124
2010 14 450 728 13,7 128
2011 14 510 704 13,2 120
2012 14 480 635 11,9 102
2013 14 540 690 12,8 117
2014 14 430 674 12,5 106
2015 14 380 634 11,7 100
2016 14 540 623 11,5 109
2017 14 750 654 12,1 117

1) En vuxen i ett hushåll bildar en konsumtionsenhet. Övriga personer i hushållet som fyllt 14 år bildar var och en 0,5 konsumtionsenheter och 0–13-åriga barn bildar vart och ett 0,3 konsumtionsenheter.

Källa: Statistikcentralen, Inkomstfördelningsstatistik 

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 19.6.2019

Hushållens konsumtionsutgifter

  1980 1990 2000 2010 2018*
  %        
Bostäder, vatten, eletricitet, gas och andra bränslen 18,6 18,3 24,5 25,8 28,5
Transport 14,4 14,5 13,2 12,3 11,9
Livsmedel och alkoholfria drycker 21,3 16,3 12,6 12,1 11,6
Rekreation och kultur  10,2 11,2 11,3 11,9 10,3
Restauranger och hoteller 6,4 7,7 6,4 6,3 6,7
Hälsovård 2,1 2,9 3,8 4,4 4,8
Inventarier, hushållsutrustning och rutinunderhåll av bostaden 6,1 5,4 4,8 5,3 4,7
Alkoholhaltika drycker, tobak och narkotika 6,3 6,6 5,8 5,1 4,7
Kläder och skodon 6,1 5,6 4,6 4,8 4,1
Kommunikationer 1,1 1,4 3,1 2,5 2,4
Utbildning 0,2 0,3 0,5 0,4 0,4
Diverse varor och tjänster 7,2 9,8 9,4 9,1 9,9
Totalt 100 100 100 100 100

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 22.1.2020

Konsumtion per invånare

    1980 1990 2000 2010 2017*
Mjölkprodukter  kg 263,0 222,9 193,9 183,3 159,9
Yoghurt kg . . 11,8 17,1 23,4 20,0
Smör  kg 11,7 5,5 3,8 3,3 3,5
Margarin kg 7,9 7,6 7,7 . . . .
Vegetabiliska oljor kg . . 3,3 4,9 5,2 . .
Ost  kg 6,6 12,7 16,5 19,0 25,8
Ägg kg 11,7 11,1 10,1 9,8 11,9
Nötter kg 0,3 0,5 0,7 1,1 1,5
Vete  kg 44,7 43,5 45,9 46,4 44,5
Råg  kg 20,8 17,4 15,3 16,1 15,5
Havre kg . . 4,5 3,0 5,4 7,3
Ris kg 3,6 4,6 5,6 5,2 6,0
Potatis  kg 59,8 60,3 61,6 . . . .
Färska grönsaker kg 21,1 41,5 52,8 56,1 63,8
Färsk frukt kg 49,8 50,2 45,2 47,1 58,8
Kött  kg 58,9 64,1 68,3 75,3 80,8
Fisk kg . . 18,9 13,2 15,2 15,4
Kaffe 1) kg 10,3 10,2 8,7 8,3 7,8
Kakao kg . . 1,0 1,4 2,9 2,3
Socker  kg 36,8 34,7 32,0 31,8 30,6
Tobak  kg 1,2 1,0 0,6 2) 0,6 2) 3) 0,5
Öl l 57,3 83,3 78,4 82,8 75,0
Vin l . . . . . . 12,2 11,6
Cider l . . . . . . 9,3 6,0
Long drink l . . . . . . 9,0 7,4
Alkoholdrycker, 100 % l 6,3 7,7 7,0 8,1 3) 7,0

* preliminär uppgift

1) Försäljning av rostat kaffe
2) Inkl. skattefri konsumtion
3) Slutlig uppgift

Källor: Naturresursinstitutet (Luke)

Institutet för hälsa och välfärd (THL)

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 12.4.2019

 

Ämnesområde: Inkomst och konsumtion

Senast uppdaterad 22.1.2020