Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot

1) Ml. yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta

2) Arvio kyselyvastausten ja muiden laskelmien perusteella

Lähde: Tilastokeskus, Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 21.12.2018

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö

  2013 2014 2015 2016 2017 2018
  % 16–89-vuotiaista
Internetin käyttäjät 1) 85 86 86 88 88 89
Internetiä useasti päivässä
käyttävät
61 64 67 72 73 76
Älypuhelin omassa käytössä 56 63 69 72 77 80
Verkkokaupasta ostaneet 1) 44 48 45 44 52 47

1) Viimeisen 3 kuukauden aikana

Lähde: Tilastokeskus, Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 28.12.2018

Yritysten 1) sähköinen kauppa

  Internet-myynti EDI-myynti 2) Sähköinen kauppa yhteensä
  Mrd. €  % 3)  Mrd. €  % 3)  Mrd. €  % 3) 
2006 14 5,2 26 9,6 40 14,8
2007 17 6,1 29 10,0 46 16,1
2008 18 6,1 33 10,9 51 17,0
2009 15 6,1 29 11,6 44 17,8
2010 17 6,4 36 13,2 53 19,6
2011 19 6,7 34 11,7 53 18,5
2012 12 3,8 38 12,3 50 16,1
2013 15 5,0 44 14,3 59 19,2
2014 15 4,6 52 16,4 67 21,0
2015 17 5,8 47 16,0 64 21,8
2016 18 6,2 42 14,4 60 20,6
2017 19 6,0 47 14,7 66 20,7

1) Pl. alle 10 hengen yritykset
2) Organisaatioiden välinen sähköinen tiedonsiirtotapa EDI (Electronic data interchange)
3) Osuus liikevaihdosta

Lähde: Tilastokeskus, Tietotekniikan käyttö yrityksissä 

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 21.12.2018

Laitteiden ja yhteyksien yleisyys kotitalouksissa 1)

  2013 2014 2015 2016 2017 2018
  % kotitalouksista
Taulu-tv 76 81 85 86 87 87
Täysteräväpiirto-tv (Full HD) 41 49 53 58 59 62
Äly-tv . . 19 24 30 34 . .
Tv-maksukortti 26 26 25 22 21 20
IPTV-viihdepalvelu 12 14 17 20 22 25
Kotiteatteri 24 22 22 22 19 19
Digikamera 2) 67 63 60 56 50 47
Kamerakopteri . . . . . . 2 2 . .
Tietokone 90 90 90 91 90 91
   Kannettava tietokone 77 78 78 79 79 81
   Taulutietokone (tabletti) 22 39 51 56 59 61
Tulostin tai skanneri  60 60 61 58 60 58
Liikkuva laajakaista (mobiililaajakaista) 53 57 67 68 72 73
Langaton lähiverkko (WLAN)  50 54 62 66 68 70
Puettava älylaite . . 5 13 18 22 . .
Lankapuhelin (liittymä) 14 12 9 9 7 6
Älypuhelin 60 69 76 82 87 90
GPS-navigaattori autossa 31 35 32 32 30 31

1) Kotitalouden kohdehenkilön ikä 15–74 vuotta
2) Ml. digitaalinen videokamera

Lähde: Tilastokeskus, Kuluttajabarometri

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 28.12.2018

 

Aihealue: Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta

Päivitetty 31.5.2019