Teollisuus

Teollisuustoiminta toimialoittain 2016

Toimiala Toimipaikat Henkilöstö Tuotannon
jalostusarvo
    Tuhatta milj. € %
Koko teollisuus 27 164 315 32 908 100
Kaivostoiminta ja louhinta 970 6 592 1,8
Teollisuus 22 851 288 27 319 83,0
   Elintarvikkeiden valmistus 1 882 30 2 179 6,6
   Juomien valmistus 177 3 366 1,1
   Tekstiilien valmistus 683 3 185 0,6
   Vaatteiden valmistus 927 2 156 0,5
   Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 180 1 72 0,2
   Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden
   valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punonta-
   tuotteiden valmistus
1 956 18 1 133 3,4
   Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden
   valmistus
293 18 2 905 8,8
   Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 1 057 7 406 1,2
   Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden
   valmistus
31 3 772 2,3
   Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden
   valmistus
398 12 1 889 5,7
   Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus 40 4 1 294 3,9
   Kumi- ja muovituotteiden valmistus 626 11 1 016 3,1
   Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden
   valmistus
970 12 1 026 3,1
   Metallien jalostus 180 12 1 361 4,1
   Metallituotteiden valm. (pl. koneet ja laitteet) 4 718 36 2 406 7,3
   Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten
   tuotteiden valmistus
630 20 2 559 7,8
   Sähkölaitteiden valmistus 484 15 1 389 4,2
   Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 1 538 40 3 423 10,4
   Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja
   puoliperävaunujen valmistus
249 7 456 1,4
   Muiden kulkuneuvojen valmistus 375 7 524 1,6
   Huonekalujen valmistus 915 6 321 1,0
   Muu valmistus 1 358 4 219 0,7
   Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto
   ja asennus
3 184 18 1 262 3,8
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto,
jäähdytysliiketoiminta
1 481 11 3 585 10,9
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto,
jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito
1 862 10 1 411 4,3

Lähde: Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 21.12.2017

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi

* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Teollisuustuotannon volyymi-indeksi

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 11.12.2018

 

Aihealue: Teollisuus

Päivitetty 28.12.2018