Teollisuus

Sisällysluettelo

Teollisuustoiminta toimialoittain 2018

Toimiala TOL 2008 Yritysten toimipaikat
  Luku-
määrä
Henkilöstö,
htv 1)
Tuotannon
jalostusarvo
    Tuhatta milj. € %
Koko teollisuus 26 998 325 36 046 100
Kaivostoiminta ja louhinta 1 023 6 908 2,5
Teollisuus 22 453 297 29 841 82,8
   Elintarvikkeiden valmistus 1 886 30 2 195 6,1
   Juomien valmistus 203 3 396 1,1
   Tekstiilien valmistus 654 3 184 0,5
   Vaatteiden valmistus 909 2 121 0,3
   Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 178 1 82 0,2
   Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus
   (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus
1 877 19 1 318 3,7
   Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 290 17 3 683 10,2
   Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 948 6 387 1,1
   Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus 28 3 659 1,8
   Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 397 12 2 531 7,0
   Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus 42 4 1 316 3,7
   Kumi- ja muovituotteiden valmistus 594 12 993 2,8
   Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 926 12 1 057 2,9
   Metallien jalostus 156 13 1 687 4,7
   Metallituotteiden valm. (pl. koneet ja laitteet) 4 659 38 2 904 8,1
   Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten
   tuotteiden valmistus
624 19 1 828 5,1
   Sähkölaitteiden valmistus 481 15 1 496 4,1
   Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 1 523 43 3 808 10,6
   Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja
   puoliperävaunujen valmistus
250 9 642 1,8
   Muiden kulkuneuvojen valmistus 358 6 390 1,1
   Huonekalujen valmistus 848 6 365 1,0
   Muu valmistus 1 314 4 245 0,7
   Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 3 308 19 1 554 4,3
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 1 577 11 3 893 10,8
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto
  ja muu ympäristön puhtaanapito
1 945 11 1 404 3,9

1) Palkansaajat ja yrittäjät henkilötyövuosina

Lähde: Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 16.1.2020

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi

Sisältö saatavilla Excel-muodossa

* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Teollisuustuotannon volyymi-indeksi

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 16.12.2019

 

Aihealue: Teollisuus

Päivitetty 16.1.2020