Finansiering och försäkring

Innehåll

Hushållens finansiella tillgångar

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Källa: Statistikcentralen, Finansräkenskaper

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 1.4.2019

Hushållens nya utbetalda bostadslån 1)

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Källa: Finlands Bank

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 1.4.2019

Lån 1) beviljade till hushåll 31.12

  Bostadslån Konsumtionskrediter Övriga lån Totalt
  md €
2013 88,3 13,1 15,2 116,6
2014 89,8 13,5 15,5 118,8
2015 92,0 14,1 15,9 122,0
2016 94,1 14,6 16,3 124,9
2017 96,1 15,3 16,7 128,1
2018 97,8 15,9 17,1 130,7

1) Lån beviljade av monetära finansinstitut i Finland

Källa: Finlands Bank

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 1.4.2019

 

Ämnesområde: Finansiering och försäkring

Senast uppdaterad 6.3.2020