Finansiering och försäkring

Hushållens finansiella tillgångar

Hushållens finansiella tillgångar

Källa: Finlands Bank

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 5.4.2018

Hushållens nya utbetalda bostadslån 1)

Hushållens nya utbetalda bostadslån 1)

Källa: Finlands Bank

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 5.4.2018

Lån 1) beviljade till hushåll 31.12

  Bostadslån Konsumtionskrediter Övriga lån Totalt
  md €
2013 88,3 13,1 15,2 116,6
2014 89,8 13,5 15,5 118,8
2015 92,0 14,1 15,9 122,0
2016 94,1 14,6 16,3 124,9
2017* 96,1 15,3 16,7 128,1

1) Lån beviljade av monetära finansinstitut i Finland

* preliminär uppgift

Källa: Finlands Bank

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 28.12.2018

 

Ämnesområde: Finansiering och försäkring

Senast uppdaterad 7.1.2019