Rättsväsende

Utvecklingen av vissa typer av brott 1)​

  2010 2016 2017 2018*
Brott och förseelser totalt 935 609 823 449 861 921 803 298
Strafflagsbrott 505 357 466 857 438 373 439 201
Brott 2) 431 623 411 725 390 719 388 419
Stöld, snatteri 148 213 131 432 125 431 122 040
Bostadsinbrott 6 453 5 300 4 770 4 939
Affärsinbrott 4 091 3 329 3 034 2 927
Butiksstölder 53 439 46 806 44 907 45 307
Rån 1 508 1 673 1 640 1 738
Skadegörelse 49 160 35 170 33 466 30 282
Bedrägeri, förskingring 19 163 27 989 26 529 27 182
Betalningsmedelsbedrägerier 4 458 15 124 6 678 5 998
Dråp, mord, dråp under förmildrande
omständigheter
110 78 73 90
Försök till dråp, mord eller dråp under
förmildrande omständigheter
308 311 348 354
Misshandel 33 082 33 769 33 535 33 180
Sexuellt utnyttjande av barn 1 102 1 242 1 168 1 363
Våldtäkt 818 1 160 1 245 1 338
Rattfylleri 21 130 17 308 17 685 19 130
Narkotikabrott 19 724 25 082 27 777 28 913
Alkoholbrott och -förseelser 4 053 2 876 1 811 1 663
Äventyrande av trafiksäkerheten,
trafikförseelse
503 986 411 724 471 202 414 879

* preliminär uppgift

1) Brott som kommit till polisens, tullens och gränsbevakningens kännedom
2) Exkl. äventyrande av trafiksäkerheten, trafikförseelse

Källa: Statistikcentralen, Brott och tvångsmedel

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 22.1.2019

Anhängiggjorda konkurser

Anhängiggjorda konkurser

Källa: Statistikcentralen, Konkurser

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 18.1.2019

 

Ämnesområde: Rättsväsende

Senast uppdaterad 22.1.2019