Rättsväsende

Innehåll

Utvecklingen av vissa typer av brott 1)​

  2010 2017 2018 2019*
Brott och förseelser totalt 935 609 861 921 873 415 760 900
Strafflagsbrott 505 357 438 373 443 525 447 389
Brott 2) 431 623 390 719 391 877 400 120
Stöld, snatteri 148 213 125 431 122 741 125 672
Bostadsinbrott 6 453 4 770 4 922 4 552
Affärsinbrott 4 091 3 034 2 927 2 957
Butiksstölder 53 439 44 907 45 620 47 234
Rån 1 508 1 640 1 701 1 823
Skadegörelse 49 160 33 466 30 448 30 113
Bedrägeri, förskingring 19 163 26 529 27 868 31 493
Betalningsmedelsbedrägerier 4 458 6 678 6 111 6 214
Dråp, mord, dråp under förmildrande
omständigheter
110 73 85 75
Försök till dråp, mord eller dråp under
förmildrande omständigheter
308 348 355 322
Misshandel 33 082 33 535 33 639 33 509
Sexuellt utnyttjande av barn 1 102 1 168 1 373 1 796
Våldtäkt 818 1 245 1 393 1 455
Rattfylleri 21 130 17 685 19 006 18 640
Narkotikabrott 19 724 27 777 29 140 31 319
Alkoholbrott och -förseelser 4 053 1 811 1 670 1 713
Äventyrande av trafiksäkerheten, trafikförseelse 503 986 471 202 481 538 360 780

* preliminär uppgift

1) Brott som kommit till polisens, tullens och gränsbevakningens kännedom
2) Exkl. äventyrande av trafiksäkerheten, trafikförseelse

Källa: Statistikcentralen, Brott och tvångsmedel

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 22.1.2020

Anhängiggjorda konkurser

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Källa: Statistikcentralen, Konkurser

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 22.1.2020

 

Ämnesområde: Rättsväsende

Senast uppdaterad 22.1.2020