Rättsväsende

Innehåll

Utvecklingen av vissa typer av brott 1)​

  2010 2017 2018 2019
Brott och förseelser totalt 935 609 861 921 873 415 818 528
Strafflagsbrott 505 357 438 373 443 525 452 771
Brott 2) 431 623 390 719 391 877 404 842
Stöld, snatteri 148 213 125 431 122 741 126 906
Bostadsinbrott 6 453 4 770 4 922 4 534
Affärsinbrott 4 091 3 034 2 927 2 965
Butiksstölder 53 439 44 907 45 620 47 720
Rån 1 508 1 640 1 701 1 809
Skadegörelse 49 160 33 466 30 448 30 519
Bedrägeri, förskingring 19 163 26 529 27 868 32 167
Betalningsmedelsbedrägerier 4 458 6 678 6 111 6 296
Dråp, mord, dråp under förmildrande
omständigheter
110 73 85 72
Försök till dråp, mord eller dråp under
förmildrande omständigheter
308 348 355 329
Misshandel 33 082 33 535 33 639 33 849
Sexuellt utnyttjande av barn 1 102 1 168 1 373 1 709
Våldtäkt 818 1 245 1 393 1 477
Rattfylleri 21 130 17 685 19 006 18 498
Narkotikabrott 19 724 27 777 29 140 32 307
Alkoholbrott och -förseelser 4 053 1 811 1 670 1 815
Äventyrande av trafiksäkerheten, trafikförseelse 503 986 471 202 481 538 413 686

1) Brott som kommit till polisens, tullens och gränsbevakningens kännedom
2) Exkl. äventyrande av trafiksäkerheten, trafikförseelse

Källa: Statistikcentralen, Brott och tvångsmedel

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 17.4.2020

Anhängiggjorda konkurser

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Källa: Statistikcentralen, Konkurser

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 11.1.2021

 

Ämnesområde: Rättsväsende

Senast uppdaterad 11.1.2021