Oikeus

Sisällysluettelo

Eräiden rikostyyppien 1) kehitys

  2010 2016 2017 2018
Rikokset ja rikkomukset yhteensä 935 609 823 449 861 921 873 415
Rikoslakirikokset 505 357 466 858 438 373 443 525
Rikokset 2) 431 623 411 725 390 719 391 877
Varkaus, näpistys 148 213 131 432 125 431 122 741
Asuntomurrot 6 453 5 300 4 770 4 922
Liikemurrot 4 091 3 329 3 034 2 927
Myymälävarkaudet 53 439 46 806 44 907 45 620
Ryöstö 1 508 1 673 1 640 1 701
Vahingonteko 49 160 35 170 33 466 30 448
Petos, kavallus 19 163 27 989 26 529 27 868
Maksuvälinepetokset 4 458 15 124 6 678 6 111
Tappo, murha, surma 110 78 73 85
Tapon, murhan tai surman yritys 308 311 348 355
Pahoinpitely 33 082 33 769 33 535 33 639
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 1 102 1 242 1 168 1 373
Raiskaus 818 1 160 1 245 1 393
Rattijuopumus 21 130 17 308 17 685 19 006
Huumausainerikokset 19 724 25 082 27 777 29 140
Alkoholirikokset ja -rikkomukset 4 053 2 876 1 811 1 670
Liikenneturvallisuuden vaarantaminen,
liikennerikkomus
503 986 411 724 471 202 481 538

1) Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet rikokset
2) Pl. liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennerikkomus

Lähde: Tilastokeskus, Rikos- ja pakkokeinotilasto

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty 23.4.2019

Vireille pannut konkurssit

Sisältö saatavilla Excel-muodossa

Lähde: Tilastokeskus, Konkurssit

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty 18.1.2019

 

Aihealue: Oikeus

Päivitetty 10.1.2020