Muutoksia StatFin-tietokannassa

Kansantalouden tilinpito  tietokantataulukoihin muutoksia (10.9.2021)

Tilasto: Kansantalouden tilinpito
Muutospäivä: 17.9.2021
Muutos:
Taulukko 123h:
Uusi muuttuja: arvon_muutos

Arvon muutokset, %
Uusi muuttuja:
hinnan_muutos
Hinnan muutokset, %

Energian hinnat  tietokantataulukoihin muutoksia (9.9.2021)

Tilasto: Energian hinnat
Muutospäivä: 9.9.2021
Muutos: Taulukot 002 ja 008 siirretään arkistokantaan. Ne korvataan taulukoilla: 

Ilmaliikenteen tietokantataulukoihin muutoksia (19.8.2021)

Tilasto: Ilmaliikenne
Muutospäivä: 25.8.2021
Muutos:
Taulukot  12ib ja 12ii:
Luokan Helsinki-Vantaa koodi muuttuu:.
Vanhan luokan koodi: EFHKI
Uusi luokan koodi: EFHK

Työvoimatutkimuksen alkuvuoden 2021 työttömyystietoihin korjauksia (21.7.2021)

Tilasto: Työvoimatutkimus
Muutospäivä: 27.7.2021
Muutos: Vuoden 2021 alussa voimaan tullut työvoimatutkimuksen uudistus muutti merkittävästi tilaston tietosisältöjä, tulosten laskentatapaa ja tietojen keruuta. Työttömien määrittelyssä havaittiin pieni ero Eurostatille toimitettavien tietojen ja kansallisten tietojen välillä, mikä tuli ilmi tietojen tarkistuksen yhteydessä. Korjaukset on tehty alkuvuoden 2021 työvoimaa, työttömiä ja työvoiman ulkopuolella olevia koskeviin tietoihin taulukoihin 135z, 135y, 137h ja 137i.

Lisätietoja: tyovoimatutkimus@stat.fi

Väestön ennakkotilaston taulukkoon muutos (16.6.2021)

Tilasto: Väestön ennakkotilasto
Muutospäivä: 22.6.2021
Muutos:

Taulukko 11lj:
Ikä-muuttuja on aiemmin ollut taulukossa saatavilla ainoastaan 5-vuotisikäluokittain 0-4-vuotiaista yli 90-vuotiaiden luokkaan asti. Saamamme asiakaspalautteen perusteella olemme muuttaneet luokittelua siten, että saatavilla on nyt 1-vuotisikä yli 100-vuotiaiden luokkaan asti sekä lisäksi mahdollisuus ryhmitellä ikäluokkia useiden valmiiden vaihtoehtojen avulla.

Lisätietoja: vaesto.tilasto@stat.fi

Asuntojen ja asuinolojen tietokantataulukoihin muutoksia (11.6.2021)

Tilasto: Asunnot ja asuinolot
Muutospäivä: 20.5.2021
Muutos:

Vuoden 2020 tietojen julkistuksen yhteydessä asunnot ja asuinolot -taulukoissa otettiin käyttöön Rakennusluokitus 2018, jonka perusteella muodostettiin uusi talotyyppiluokitus:

 • Omakoti- ja paritalot (luokat 0110 Omakotitalot ja 0111 Paritalot)
 • Rivitalot (luokka 0112 Rivitalot)
 • Kerrostalot (luokat 0120 Pienkerrostalot ja 0121 Asuinkerrostalot)
 • Muut rakennukset (muissa rakennusluokissa sijaitsevat asunnot)

Uusi talotyyppiluokitus on käytössä asuntojen ja asuinolojen tietokantataulukoissa tilastovuodesta 2005 alkaen.

Tietokantataulukossa 116a Muut erilliset pientalot (vanha rakennusluokka 013) on luokiteltu luokkaan Omakoti- ja paritalot ennen tilastovuotta 2005. Tilastovuodesta 2005 alkaen ne on luokiteltu ominaisuustietojen mukaan joko rivitaloihin tai pienkerrostaloihin.

Lisätietoja: asuminen@stat.fi

 

Rakennusten ja kesämökkien tietokantataulukoihin muutoksia (7.6.2021)

Tilasto: Rakennukset ja kesämökit
Muutospäivä: 27.5.2021
Muutos:

Vuoden 2020 tietojen julkistuksen yhteydessä rakennukset ja kesämökit -taulukoissa otettiin käyttöön Rakennusluokitus 2018.

Rakennuskantaa koskevissa tietokantataulukoissa (116g, 116h, 116i) huomattavimmat muutokset ovat vuokrattavien lomamökkien ja -osakkeiden siirtyminen liike- ja toimistorakennuksista vapaa-ajan asuinrakennuksiin sekä asuntoloiden ja erityisryhmien asuinrakennusten siirtyminen asuinrakennuksiin. Luokittelumuutos vähensi rakennuskantaan kuuluvien rakennusten lukumäärää edellisvuoteen verrattuna. Taulukossa 116i olevan aikasarjan tiedot on luokiteltu uuden rakennusluokituksen mukaan koko aikasarjassa 2005–2020.

Kesämökkikantaa kuvaavassa tietokantataulukossa 116j uuden rakennusluokituksen käyttöönotto aiheuttaa katkoksen aikasarjassa. Tilastovuodesta 2020 alkaen kesämökkikanta muodostetaan rakennusluokituksen luokkaan 021 (Vapaa-ajan asuinrakennukset) kuuluvista rakennuksista. Aikaisemmin kesämökkikantaan kuuluneet omakotitalot, joiden on ilmoitettu olevan vapaa-ajankäytössä (niin sanotut mummonmökit), eivät enää sisälly kesämökkeihin. Niiden sijaan vuokrattavat lomamökit luokitellaan nyt kesämökkitilastoon kuuluviksi.

Lisätietoja muutoksesta:
Tieto & Trendit -artikkeli
Rakennusluokitus 2018
Lisätietoja: asuminen@stat.fi

 

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukoihin muutoksia (1.6.2021)

Tilasto: Työvoimatutkimus
Muutospäivä: 1.6.2021
Muutos: Taulukot 11c8, 11c9, 11d8, 11pi ja 11pj siirretään arkistokantaan. Ne korvataan taulukoilla: 

 • 137h (korvaa taulukon 11c8)
 • 137i (korvaa taulukon 11c9)
 • 137k (korvaa taulukon 11d8)
 • 137l (korvaa taulukon 11pi)
 • 137m (korvaa taulukon 11pj)

Taulukko 11ca siirretään myös arkistoon, mutta sille ei toistaiseksi ole korvaavaa taulukkoa.

Tiedot on korjattu takautuvasti uuden estimointimenetelmän mukaisiksi ja uudistetut aikasarjat eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien tietojen kanssa.

Työvoimatutkimuksen uudistuksesta

Lisätietoja: tyovoimatutkimus@stat.fi

Perheet-tilaston taulukoihin muutoksia (28.5.2021)

Tilasto: Perheet
Muutospäivä: 28.5.2021
Muutos:

Taulukot 12c1, 12c3, 12c4, 12c5:

 • Perhetyyppi-muuttujan luokka vaihtuu.
  Vanhan luokan koodi: 05_06
  Vanhan luokan nimike: Avopari ja lapsia, puolisot eri sukupuolta
  Uuden luokan koodi: 05_06_55
  Uuden luokan nimike: Avopari ja lapsia

Taulukko 12c2:

 • Uusi luokka Perhetyyppi-muuttujaan.
  Uuden luokan koodi: 55
  Uuden luokan nimike:
  Avopari ja yhteisiä lapsia, puolisot samaa sukupuolta (biologinen ja vahvistettu äiti)

Taulukko 12c7:

 • Perhetyyppi-muuttujan luokka vaihtuu.
  Vanhan luokan koodi: 05_06

  Vanhan luokan nimike: Avopari ja lapsia, puolisot eri sukupuolta
  Uuden luokan koodi: 05_06_55
  Uuden luokan nimike: Avopari ja lapsia
 • Perhetyyppi-muuttujan luokan "Kahden vanhemman perhe, jossa lapsia" koodi vaihtuu.
  Vanha koodi: 02_05_06_12_22_32_42
  Uusi koodi: 02_05_06_12_22_32_42_55

Taulukot 12ca, 12cb, 12cc, 12cd:

 • Perhetyyppi-muuttujan luokka vaihtuu.
  Vanhan luokan koodi: 05T07
  Vanhan luokan nimike: Avopari, puolisot eri sukupuolta
  Uuden luokan koodi: 05T07_55
  Uuden luokan nimike: Avopari

1.4.2019 tuli voimaan uusi äitiyslaki, jonka mukaan lapsella voi olla kaksi äitiä, biologinen äiti ja vahvistettu äiti (253/2018). Avopariksi päätellään perhetilastossa nyt myös kahden naisen avopari, jos heillä on yhteisiä lapsia.

Lisätietoja: vaesto.tilasto@stat.fi

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukoihin muutoksia (4.5.2021)

Tilasto: Työvoimatutkimus
Muutospäivä: 4.5.2021
Muutos: Taulukot 11ag ja 11af siirretään arkistokantaan. Ne korvataan taulukoilla: 

 • 135y (korvaa taulukon 11af)
 • 135z (korvaa taulukon 11ag)

Työvoimatutkimus on uudistettu vuoden 2021 alussa, ja vuosien 2011–2020 tiedot on korjattu takautuvasti uuden estimointimenetelmän mukaisiksi. Kuukausitaulukot 135y ja 135z sisältävät korjatut aikasarjat, jotka eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien tietojen kanssa.

Työvoimatutkimuksen neljännesvuosi- ja vuositaulukoiden taannehtivasti korjatut aikasarjat julkaistaan vuoden 2021 aikana.

Lisätietoja: tyovoimatutkimus@stat.fi

Elinolotilaston taulukoihin muutoksia (30.4.2021)

Tilasto: Elinolotilasto
Muutospäivä: 5.5.2021
Muutos: Taulukot 11t8 ja 11t9 siirretään arkistokantaan. Ne korvataan taulukoilla:

 • 127u ja 135v (korvaavat taulukon 11t8)
 • 135s ja 135u (korvaavat taulukon 11t9)

Kummankin arkistoidun taulukon sisältö on jaettu kahteen uuteen tauluun taulukkorakenteen parantamiseksi ja sisällön ymmärrettävyyden lisäämiseksi. Uudet taulukot ovat vertailukelpoisia aiempien taulukoiden kanssa ja niiden tietosisältö on ennallaan.

Lisätietoja: toimeentulo@stat.fi

Osakeasuntojen hinnat -taulukoihin muutoksia (29.4.2021)

Tilasto: Osakeasuntojen hinnat
Muutospäivä: 4.5.2021
Muutos: Verohallinnon varainsiirtoverotiedoista lasketut vanhojen osakeasuntojen kauppojen lukumäärät ja kaupan arvot eivät ole aineistonmuutoksen takia vertailukelpoiset aiempiin ajankohtiin vuoden 2019 lopusta alkaen. Tämän takia tiedot lukumääristä ja arvosta on jaettu kahteen eri muuttujaan: lukumäärät ja arvot vuoteen 2019 asti, sekä lukumäärät ja arvot vuodesta 2020 alkaen.

Taulukot 112k, 112l, 112r, 112s, 112v:
Muuttujan koodin muutos: 'lkm_julk' on nyt 'lkm_julk19'

Kauppojen lukumäärä, varainsiirtoverotiedot vuoteen 2019 asti

Uusi muuttuja: lkm_julk20:
Kauppojen lukumäärä, varainsiirtoverotiedot vuodesta 2020 alkaen

Taulukko 112l:
Uusi muuttuja: vmuutos_lv15
Hintojen muutos vuoteen 2015 verrattuna

Uusi muuttuja: vmuutos_rlv15
Hintojen muutos vuoteen 2015 verrattuna (reaalihintaindeksi)

Taulukko 112n:
Muuttujan nimen muutos: lkm_julk_kk
Kauppojen lukumäärä, varainsiirtoverotiedot 2015-2019

Uusi muuttuja: lkm_julk20
Kauppojen lukumäärä, varainsiirtoverotiedot vuodesta 2020 alkaen

Taulukko 12r3:
Muuttujan nimen muutos: lkm_julk_ind
Kauppojen lukumäärä vuoteen 2019 asti

Uusi muuttuja: lkm_julk_ind20
Kauppojen lukumäärä vuodesta 2020 alkaen

Muuttujan nimen muutos: kauppasumma
Asuntokauppojen arvo vuoteen 2019 asti

Muuttujan yksikön muutos: kauppasumma
'
euroa' on nyt 'miljoonaa euroa'

Uusi muuttuja: kauppasumma20
Asuntokauppojen arvo alkaen vuodesta 2020

Lisätietoja: asuminen.hinnat@stat.fi

Valtion kuukausipalkat -taulukoihin muutoksia (8.4.2021)

Tilasto: Valtion kuukausipalkat
Muutospäivä: 29.4.2021
Muutos: Taulukot 12mh, 12ms, 12mt ja 12mu siirretään arkistokantaan. Ne korvataan taulukoilla:

 • 135m (korvaa taulukon 12mh)
 • 135n (korvaa taulukon 12ms)
 • 135p (korvaa taulukon 12mt)
 • 135q (korvaa taulukon 12mu)

Valtion kuukausipalkat -tilastoa ei julkaista aikasarjana, koska tilastosta ei ole suositeltavaa laskea vuosittaisia muutoksia. Tilaston tietosisältö muuttuu vuosittain muun muassa valtion ammattirakenteen muuttuessa, joten tilaston agregaattitason luvut kuvaavat muutosta koko valtiosektorin tasolla, eikä palkansaajatasolla.

Lisätietoja: palkat.valtio@stat.fi

Työnvälitystilaston StatFin-tietokantataulukoihin tulossa muutoksia (12.2.2021)

Tilasto: Työnvälitystilasto
Muutospäivä: 18.2.2021
Muutos: Tilastokeskuksen StatFin-palvelussa julkaistavien työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tietokantataulukoihin tulee teknisiä muutoksia 18.2.

Muutokset näkyvät tiedonkäyttäjille niin, että tiedostoihin tehdyt automaattiset poiminnat (esim. api-haut, tallennetut haut jne.) rikkoutuvat. Muutoksia on tehty tiedostonimiin, analyysimuuttujan ja aikamuuttujan näkyviin arvoihin ja koodeihin. Nämä muutokset yhtenäistävät muuttujan arvoja eri taulukoiden välillä, eli samoista asioista käytetään samaa nimeä ja koodia. 

Seuraavassa esimerkki muutoksen jälkeisestä analyysimuuttujan arvosta: 

Analyysimuuttujan arvoteksti: Työllistettynä olevat laskentapäivänä (lkm)
Koodi: TYOLLISTETTYLOP
Kuvaus: Palkkatuilla, starttirahalla tai valtiolle työllistetyt kuukauden laskentapäivänä 

Tehdyillä muutoksilla parannetaan taulukoiden välistä muuttujien yhteneväisyyttä. Analyysimuuttujia muutetaan niin, että ne kuvaavat täsmällisemmin ja yksilöivästi sarjan sisältöä ja rajauksia. Myös kuvailevaa metatietoa on lisätty. 

Lisätietoja
tekniset muutokset: Tilastokeskus, Sari Vahala puh. 029 551 6316 tai tietokannat@stat.fi 
työnvälitystilaston taulukoiden sisällöt: työ- ja elinkeinoministeriö, Petri Syvänen puh. 029 504 8050 tai tyonvalitystilasto@tem.fi

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukoiden julkaiseminen alkuvuonna 2021 (12.2.2021)

Tilasto: Työvoimatutkimus
Muutos: Työvoimatutkimuksen tietosisältö, tiedonkeruu ja estimointimenetelmä uudistuvat vuoden 2021 alussa, mikä aiheuttaa muutoksia myös tietokantataulukoiden julkaisemiseen.

Vuoden 2021 tammi- ja helmikuun tiedoista julkaistaan vain keskeisimmät työmarkkinoita koskevat indikaattorit ainoastaan työvoimatutkimuksen tilastosivulla, eikä trendilukuja julkaista. Tammi- ja helmikuuta koskevat tiedot ovat alustavia ja ne voivat myöhemmin revisoitua estimointimenetelmän täsmentymisen vuoksi. Tästä syystä tammi- ja helmikuuta 2021 koskevia tietoja ei viedä Tilastokeskuksen maksuttomaan StatFin-tietokantaan eikä maksulliseen Astika-tietokantaan. Työvoimatutkimuksen alkuvuoden 2021 tietoja käytetään estimointianalyysiin ja aikasarjojen korjaamiseen takautuvasti.

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukoiden tiedot vuoden 2021 tammi- ja helmikuun osalta julkaistaan maaliskuun tietojen valmistumisen yhteydessä julkistuspäivän 4.5. jälkeen toukokuun aikana. Vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen tietokantataulukoiden julkistamisaikataulu täsmentyy alkuvuoden aikana.

Lisätietoa uudistuksesta ja sen vaikutuksista.

Kansantalouden tilinpidon rakennemuutokset 2019–2020

Lisätietoa kansantalouden tilinpidon taulukoiden rakennemuutoksista vuosina 2019–2020.