Muutoksia tietokannassa

9.3.2018

Väestönmuutosten ennakkotilaston vuoden 2017 tietokantataulukon lukuja on korjattu. Virheelliset tiedot koskivat kuolemien kunnittaisia lukuja ja kunnassamuuttojen sekä kunnittaisia että koko maan lukuja. Linkki korjattuun taulukkoon.

 

8.2.2018

Tilapäinen muutos StatFin-poimintojen viemisessä Exceliin.
Mikäli StatFin-tietokannasta tehdyn poiminnan haluaa siirtää Exceliin, siirtomuotona on toistaiseksi xml-muoto (Excel-työkirja (xml)). Excelin omassa xlsx-siirtomuodossa havaittiin virhe, jonka vuoksi kaikkien lukujen desimaalit eivät tulleet Excelissä näkyviin oikein. Palautamme xlsx-formaatin käyttöön kunhan xlsx-muoto saadaan toimimaan oikein.

 

21.12.2017
Julkisyhteisöjen toimipaikkataulukoita (taulukot 9-11) on päivitetty StatFin -palveluun Alueellisen yritystoimintatilaston yhteyteen. Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen yhteisötaulukoita (taulukot 9-10) on päivitetty StatFin -palveluun Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston yhteyteen. Taulukot sisältävät tietoa yksiköiden lukumääristä ja henkilöstömääristä. Voittoa tavoittelemattomilla yhteisöillä taulukot sisältävät lisäksi tietoa palkoista.

28.9.2017

Väestörakenne tietokantatalukkoa 62. Taajamat väkiluvun ja väestöntiheyden mukaan 31.12.2016  korjattu.

10.3.2017

Liikenneviraston tietokantataulukoita on päivitetty

 Kanavaliikenne, Kotimaan vesiliikenne ja Ulkomaan meriliikenne -tilastojen yhteyteen.

25.1.2017

Julkisyhteisöjen toimipaikkataulukoita (taulukot 12-14) on päivitetty StatFin -palveluun Alueellisen yritystoimintatilaston yhteyteen. Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen yhteisötaulukoita (taulukot 9-10) on päivitetty StatFin-palveluun Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston yhteyteen. Taulukot sisältävät tietoa yksiköiden lukumääristä ja henkilöstömääristä. Voittoa tavoittelemattomilla yhteisöillä taulukot sisältävät lisäksi tietoa palkoista.