Muutoksia StatFin-tietokannassa


21.02.2024

Osakeasuntojen hinnat -tilaston tietokantataulukoita ja julkistuksia on korjattu

Muutostiedote

16.02.2024

Uusien osakeasuntojen hintoja kuvaavat tietokantataulukot julkistetaan 21.2.2024

Muutostiedote

15.02.2024

Väestön ennakkotilasto 2024, tammikuu -julkistus siirtyy

Muutostiedote

14.02.2024

Julkisten menojen hintaindeksi-tilaston tietokantataulukon 11mj julkaisu viivästyi

Muutostiedote

12.02.2024

Tietokantataulukoihin on lisätty tietoa

Muutostiedote

06.02.2024

Presidentinvaalit-tilastossa julkistetaan uusia tietokantataulukoita ja vanhoja arkistoidaan

Muutostiedote

06.02.2024

Tilaston julkistus siirtyy edelleen

Muutostiedote

31.01.2024

Ulkomaan meriliikenne -tilaston tietokantataulukoita korjattu

Muutostiedote

31.01.2024

Kotimaan vesiliikenne -tilaston tietokantataulukoita korjattu

Muutostiedote

30.01.2024

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen -tilaston tietokantatajulukkoon 111l -- Tutkinnon suorittaneiden pääasiallinen toiminta vuoden kuluttua valmistumisesta on lisätty tietoja

Muutostiedote

23.01.2024

Energian hankinta ja kulutus 2023, 3. vuosineljänneksen tietoja korjattu

Muutostiedote

22.01.2024

Maarakennuskustannusindeksi -tilastossa julkistetaan uusi tietokantataulukko

Muutostiedote

18.01.2024

Työtapaturmat-tilastossa julkistetaan uusia tietokantataulukoita

Muutostiedote

18.01.2024

Uusi työvoimatutkimuksen vuositietoja sisältävä tietokantataulukko osa-aikatyön syystä

Muutostiedote

16.01.2024

Työssäkäyntitilaston julkistuksia korjattu

Muutostiedote

11.01.2024

Muuttoliike-tilaston julkistusta korjattu

Muutostiedote

09.01.2024

Muuttoliike-tilaston tietokantataulukot myöhästyivät aamulla teknisestä syystä

Muutostiedote

09.01.2024

Sähkön ja lämmön tuotanto -tilaston julkistusta korjattu

Muutostiedote

27.12.2023

Kotitalouksien kulutus -tilastossa julkistetaan uusia tietokantataulukoita

Muutostiedote

21.12.2023

Työtapaturmat-tilaston tietokantataulukoita ja julkistuksia korjattu

Muutostiedote

21.12.2023

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tilaston tietokantataulukoita korjattu

Muutostiedote

21.12.2023

Kansantalouden vuositilinpito -tilaston tietokantataulukoita korjattu

Muutostiedote

21.12.2023

Kasvihuonekaasut-tilaston GWP-kertoimissa ja tietokantatauluissa muutoksia 25.5.2022

Muutostiedote

21.12.2023

Tulonjakotilaston tietokantataulukoissa muutoksia

Muutostiedote

20.12.2023

Koulutukseen hakeutuminen -tilastossa taulukon aikasarjaa pidennetty

Muutostiedote

18.12.2023

Kotitalouksia palvelevien voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen joukko muuttuu

Muutostiedote

12.12.2023

Kasvihuonekaasut-tilaston tietokantataulukoita arkistoidaan ja muutoksia tietokantataulukoihin 14.12.2023

Muutostiedote

12.12.2023

Kulttuuritilaston tietokantataulukon 11zk - Yleiset kirjastot Manner-Suomessa päivittäminen päättyy

Muutostiedote

08.12.2023

Varhaiskasvatustilastossa julkistetaan uusia tietokantataulukoita

Muutostiedote

08.12.2023

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tilaston tietokantataulukoihin lisätty tietoja

Muutostiedote

07.12.2023

Korjausrakentamisen suhdannekuvaajassa julkistetaan uusi tietokantataulukko

Muutostiedote

05.12.2023

Tietotekniikan käyttö yrityksissä -tilaston 13vg - tietotekniikan käyttö yrityksissä -tietokantataulukkoon lisätty tietoja

Muutostiedote

04.12.2023

Koulutukseen hakeutuminen -tilastossa julkistetaan uusi tietokantataulukko

Muutostiedote

30.11.2023

Velkaantumistilastossa julkaistut katsaukset on poistettu

Muutostiedote

30.11.2023

Kuolemansyyt-tilaston tietokantataulukoihin lisätty tietoja

Muutostiedote

30.11.2023

Velkaantumistilaston julkistusta korjattu

Muutostiedote

28.11.2023

Materiaalitilinpito-tilaston 13rw - Materiaalivirrat materiaalikategorioittain -tietokantataulukkoon lisätty tietoja

Muutostiedote

27.11.2023

Velkaantumistilaston tiedoissa virheitä

Muutostiedote

24.11.2023

Opiskelijat ja tutkinnot -tilaston tietokantataulukkoja 12dc, 11c4 ja 13sp on korjattu

Muutostiedote

22.11.2023

Syyskuun 2023 julkistuksessa rakennus- ja asuntotuotantotilaston tiedot revisioituvat tavanomaista enemmän

Muutostiedote

21.11.2023

Palkkarakenne-tilastossa julkistetaan uusia tietokantataulukoita ja vanhoja arkistoidaan

Muutostiedote

16.11.2023

Elinolotilastossa julkistetaan uusia tietokantataulukoita

Muutostiedote

10.11.2023

Eduskuntavaalit -tilaston tietokantataulukkoa korjattu

Muutostiedote

10.11.2023

Väestörakenne-tilastossa julkistetaan uusia tietokantataulukoita ja vanhoja arkistoidaan

Muutostiedote

06.11.2023

Työvoimatutkimus-tilaston toimialatietoja korjattu

Muutostiedote

01.11.2023

Työtapaturmat -tilaston julkistusta korjattu

Muutostiedote

01.11.2023

Kuntasektorin palkat -tilastossa julkistetaan uusia tietokantataulukoita ja vanhoja arkistoidaan

Muutostiedote

30.10.2023

Julkisten menojen hintaindeksi-tilaston tietokantataulukoiden julkaisu viivästyi

Muutostiedote

26.10.2023

Osakeasuntojen hinnat -tilaston tietokantataulukkoa korjattu

Muutostiedote

25.10.2023

Huomioita opiskelijat ja tutkinnot -tilaston vuoden 2022 luvuista ja taulukoista

Muutostiedote

25.10.2023

Rikos- ja pakkokeinotilaston tietokantataulukoita korjattu

Muutostiedote

25.10.2023

Rikos- ja pakkokeinotilaston tietokantataulukoita korjattu

Muutostiedote

24.10.2023

Tietokantataulukosta 118q ympäristönsuojelumenot poistettu tietoja

Muutostiedote

23.10.2023

Työvoimatutkimuksen toimialoittaisia tietoja ei julkaista vuoden 2023 kolmannen vuosineljänneksen tietojen julkistamisen yhteydessä

Muutostiedote

23.10.2023

Uusi tietokantataulukko työvoimatutkimukseen osa-aikatyön syystä

Muutostiedote

20.10.2023

Opiskelijat ja tutkinnot -tilastossa julkistetaan uusia tietokantataulukoita

Muutostiedote

19.10.2023

Kansantalouden rahoitustilinpito -tilaston tietokantataulukkoa korjattu

Muutostiedote

16.10.2023

Energian hinnat -tilaston tietokantataulukkoa korjattu

Muutostiedote

16.10.2023

Energian hinnat -tilaston tietokantataulukkoa korjattu

Muutostiedote

10.10.2023

Ainevalinnat-tilastossa julkistetaan uusi tietokantataulukko

Muutostiedote

10.10.2023

Uusi tietokantataulukko opiskelijat ja tutkinnot -tilastoon

Muutostiedote

Merkittäviä muutoksia StatFin-tietokantaan 5.4.2022

Uudistimme verkkosivujamme 5.4.2022. Uudistus vaikutti myös StatFin-tietokantaan, tietokannan linkkeihin ja rajapintakäyttöön. Tutustu muutoksiin.

Teollisuustuotannon volyymi-indeksin -tilaston taulukoissa muutoksia (1.4.2022)

Tilasto: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi
Muutospäivä: 8.4.2022
Uusi taulukko:

 • 13bh -- Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (2015=100), korvaa vanhan taulukon 111i -- Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (2015=100)
 • Uuteen taulukkoon lisätty muuttuja ”Toimialan osuus koko teollisuudesta”

Lisätietoja: volyymi.indeksi@stat.fi

Opiskelijat ja tutkinnot -tilaston taulukoissa muutoksia (31.3.2022)

Tilasto: Opiskelijat ja tutkinnot
Muutospäivä: 31.3.2022
Uudet taulukot:

 • 13jk -- Oppivelvollisuusikäisistä muualla kuin peruskoulussa, 1990-2021
 • 13jn -- Perusopetuksen oppilaat kevätlukukauden lopussa, 2021

Lisätietoja: koulutustilastot@stat.fi

Elinolotilaston taulukoihin muutoksia (28.3.2022)

Tilasto: Elinolotilasto
Muutospäivä: 1.4.2022
Muutos:
Taulukko 13ju korvaa taulukon 11vj ja taulukko 13jv korvaa taulukon 11pd. Taulukosta 11te poistettu yksi tieto (tuntemattomien havaintojen määrä otoksessa).

Lisätietoja: toimeentulo.tilastokeskus@stat.fi

Koulutuksen keskeyttäminen -tilaston taulukoissa muutoksia (16.3.2022)

Tilasto: Koulutuksen keskeyttäminen
Muutospäivä: 17.3.2022
Muutos: Taulukot 133a ja 133d siirrettään arkistokantaan.

 • Taulukko 13f2 korvaa taulukon 133a
 • Taulukko 13ez korvaa taulukon 133d

Uudet taulukot:

13ez -- Koulutuksen keskeyttäminen koulutussektoreittain ja koulutusaloittain, taso 1 (Kansallinen koulutusluokitus)
13f2 -- Koulutuksen keskeyttäminen koulutussektoreittain ja koulutusaloittain, taso 2 (Kansallinen koulutusluokitus)

13f8 -- Lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakoulutuksessa ja yliopistokoulutuksessa keskeyttäminen
13jc -- Koulutuksen keskeyttäminen koulutussektoreittain ja ikäryhmittäin
13ji -- Koulutusalalla keskeyttäminen koulutussektoreittain

Lisätietoja: koulutustilastot@stat.fi

Opintojen kulku -tilaston taulukoihin muutoksia (16.3.2022)

Tilasto: Opintojen kulku -tilasto.
Muutospäivä: 17.3.2022
Muutos: Taulukot 11sd, 11sb, 11sc ja 11se siirretään arkistokantaan. Ne korvataan taulukoilla:

 • 13h9 (korvaa taulukon 11sd)
 • 13gr (korvaa taulukon 11sb)
 • 13fy (korvaa taulukon 11sc)
 • 13h1 (korvaa taulukon 11se)

Lisätietoja: koulutustilastot@stat.fi

Opiskelijoiden työssäkäyntitilaston taulukoissa muutoksia (16.3.2022)

Tilasto: Opiskelijoiden työssäkäynti
Muutospäivä: 17.3.2022
Muutos: Päivitetty taulukot 132x,132y,132z. Lisätty työllisten opiskelijoiden prosenttiosuus.

Lisätietoja: koulutustilastot@stat.fi

Aluevaalit 2022 tilaston taulukoissa muutoksia (15.3.2022)

Tilasto: Aluevaalit
Muutospäivä: 16.3.2022
Muutos: Päivitetty taulukot 13cx, 13cc, 13bx, 13bw, 13c1, 13by, 13c2, 13c3, 13df, 13dg ja 13fc Pirkanmaan hyvinvointialueen osalta lähtöaineistossa olleen virheen takia.

Lisätty taulukot 13c4, 13dc, 13de ja 13dd.

Lisätietoja: vaalit@stat.fi

Palkkarakennetilaston taulukoihin muutoksia (7.3.2022)

Tilasto: Palkkarakennetilasto
Muutospäivä: 11.3.2022
Muutos: Taulukot 132u, 132v ja 132w siirretään arkistokantaan. Ne korvataan taulukoilla:

 • 139x (korvaa taulukon 132u)
 • 139y (korvaa taulukon 132v)
 • 139z (korvaa taulukon 132w)

Palkkarakennetilastoa ei julkaista aikasarjana, koska tilastosta ei ole suositeltavaa laskea vuosittaisia muutoksia. Tilaston tietosisältö muuttuu vuosittain Suomen ammatti- ja toimialarakenteen muuttuessa, ja näin ollen tilaston aggregaattitason luvut kuvaavat muutosta koko maan tasolla, eivät palkansaajatasolla. Lisäksi vastauskadon myötä etenkään tarkimman tason ammattitiedot eivät ole vertailukelpoisia vuosien väillä.

Lisätietoja: palkkarakenne@stat.fi

Rikos- ja pakkokeinotilaston taulukoissa muutoksia (23.2.2022)

Tilasto: Rikos- ja pakkokeinotilasto
Muutospäivä: 25.2.2022
Muutos: Taulukko 13ga korvaa taulukon 11dd, taulukko 13gb korvaa taulukon 11de, taulukko 13gc korvaa taulukon 11df, taulukko 13gd korvaa taulukon 11dg ja taulukko 13gj korvaa taulukon 11dh.

Taulukoiden muuttujanimiin on tehty muutoksia ja taulukoihin on lisätty muutostietoja sekä aikasarjaa on pidennetty alkamaan vuodesta 2004.

Uudet taulukot:

 • 13ga – Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen pakkokeinot
 • 13gb – Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen pakkokeinot iän ja sukupuolen mukaan
 • 13gc – Kiinnioton, pidätyksen, vangitsemisen ja ulkomaalaisen säilöönoton kesto
 • 13gd – Kiinnioton, pidätyksen, vangitsemisen ja ulkomaalaisen säilöönoton kesto iän ja sukupuolen mukaan
 • 13gj – Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen pakkokeinot, käytetyt perusteet

Lisätietoja: rikos@stat.fi

Taulukko 123u poistuu – samat tiedot löytyvät Tuottavuustutkimuksesta (23.2.2022)

Tilasto: Kansantalouden tilinpito
Muutospäivä: 28.2.2022
Muutos: Kansantalouden tilinpidon pohjalta laadittavaa Tuottavuustutkimukset-tilastoa on uudistettu, ja uudet tuottavuustiedot saadaan jatkossa entistä nopeammin ja kaksi kertaa vuodessa. Näin ollen vuositilinpidon alla julkaistu taulukko 123u Työn tuottavuus toimialoittain ja sektoreittain, vuosittain, 1975-2020 on päätetty jättää pois. Taulukko sisälsi tietoja työn tuottavuudesta laskettuna arvonlisäyksen ja tuotoksen suhteessa työtunteihin ja se julkaistiin neljä kertaa vuodessa. Tuottavuustutkimuksen pääpaino on siirtynyt yrityssektorin laskelmiin, ja nämä pääsääntöisesti päivittyvät kaksi kertaa vuodessa tilinpidossa. Tilinpidon päivitysten jälkeen päivitetään myös tuottavuustutkimus, joten se pysyy ajantasaisena, eikä ennakkotietojen taulukolle enää ole tarvetta.

Arvonlisäys/työtunti-tuottavuusluvut voi katsoa taulukosta 138w - Työn tuottavuuden (arvonlisäys/työtunti) muutoksen osatekijät, 1976-2020. Tuotos/työtunti-lukuja voi tarkastella taulukosta 138x - Työn tuottavuuden (tuotos/työtunti) muutoksen osatekijät, 1976-2020. Nämä siis löytyvät Tuottavuustutkimukset-tilaston alta.

Lisätietoja: kansantalous@stat.fi

Uusi taulukko kotitalouksien varallisuuteen (22.2.2022)

Tilasto: Kotitalouksien varallisuus
Muutospäivä: 2.3.2022
Muutos: Taulukko 136w -- Asuntoväestön pörssiosakkeet ja sijoitusrahastot henkilön iän ja sukupuolen mukaan korvataan taulukolla 13di -- Henkilöiden pörssiosakkeet ja sijoitusrahastot henkilön iän ja sukupuolen mukaan. Taulukko 136w siirretään arkistokantaan.

Uuden taulukon nimeä on muutettu ja taulukosta on poistettu seuraavat tiedot:

 • Sarjojen lukumäärä, 25. prosenttipiste
 • Sarjojen lukumäärä, 50. prosenttipiste
 • Sarjojen lukumäärä, 75. prosenttipiste.

Muilta osin taulukon tietosisältö vastaa vanhaa taulukkoa.

Lisätietoja: toimeentulo.tilastokeskus@stat.fi

Uusi taulukko palkkasummakuvaajiin (10.2.2022)

Tilasto: Palkkasummakuvaajat
Muutospäivä: 14.2.2022
Uusi taulukko:

 • 12xc Palkkasummakuvaajien tarkentuminen vuositasolla

Tilastokeskus alkaa julkaisemaan StatFin -tietokantapalvelussa uuden taulukon palkkasummatietojen tarkentumisesta. Julkaistavien tietojen avulla pystyy seuraamaan paremmin toimialoittaisten muutosprosenttien osuvuutta. Vuosittainen tarkentuminen esitetään tarkentuneiden kuukausien keskiarvona ja itseisarvojen keskiarvona. Julkaistavat tiedot alkavat vuodesta 2020.

Lisätietoja: palkkasumma@stat.fi

Ansiotasoindeksin tietokantatauluihin muutoksia (8.2.2022)

Tilasto: Ansiotasoindeksi
Muutospäivä: 4.2.2022
Muutos: Taulukko 11zq korvataan taulukolla 13dy ja taulukko 122i korvataan taulukolla 13ec. Uusissa taulukoissa tietosisältö on muuten pysynyt samana, mutta niihin on lisätty ansiotasoindeksin ja säännöllisen ansion indeksin vuosimuutosprosentit.
Uudet taulukot:

 • 13dy -- Ansiotasoindeksi ja säännöllisen ansion indeksi työnantajasektoreittain, neljännesvuositiedot
 • 13ec -- Ansiotasoindeksi ja säännöllisen ansion indeksi työnantajasektoreittain, vuositiedot

Lisätietoja: palkat.indeksit@stat.fi

Rakennuskustannusindeksi -tilaston taulukoissa muutoksia (7.2.2022)

Tilasto: Rakennuskustannusindeksi
Muutospäivä: 15.2.2022
Muutos: Taulukot 11nb ja 11nc siirretään arkistokantaan.
Uudet taulukot:

 • 13ft Rakennuskustannusindeksi panosnimikkeittäin 2021=100, kuukausitiedot
 • 13fu Rakennuskustannusindeksi panosnimikkeittäin 2021=100, vuositiedot
 • 13g5 Rakennuskustannusindeksi talotyypeittäin 2021=100, kuukausitiedot
 • 13g7 Rakennuskustannusindeksi talotyypeittäin 2021=100, vuositiedot
 • 13fx Asuinrakentaminen, kuukausitiedot (korvaa taulukon 11nd)
 • 13fz Asuinrakentaminen, vuositiedot (korvaa taulukon 11ne)
 • 13g8 Rakennuskustannusindeksit, kokonaisindeksi, kuukausitiedot (korvaa taulukon 11p1)
 • 13g9 Rakennuskustannusindeksit, kokonaisindeksi, vuositiedot (korvaa taulukon 11p2)

Lisätietoja: rakennuskustannusindeksi@stat.fi

Koulutukseen hakeutuminen -tilaston taulukossa muutos (1.2.2022)

Tilasto: Koulutukseen hakeutuminen
Muutospäivä: 2.2.2022
Muutos: Koulutukseen hakeutuminen tilaston uusien ylioppilaiden välitön hakeminen jatko-opintoihin tietokantataulukkoon muutetaan alue-tiedoksi oppilaitoksen sijaintialue. Aiemmin taulukossa oli oppilaitoksen sijaintimaakunta. Muutos koskee taulukkoa 11ga.

Lisätietoja: koulutustilastot@stat.fi

Uusia taulukkoja kuluttajien luottamus -tilastoon (14.1.2022)

Tilasto: Kuluttajien luottamus
Muutospäivä: 27.1.2022
Uudet taulukot:

 • 13ai: Kuluttajien luottamus: Näkymät ja muutokset. Taulukko sisältää tilaston indikaattoreihin (saldolukuihin) liittyvät näkymätiedot, kuukausi- ja vuosimuutokset sekä tilastollisia tunnuslukuja lokakuusta 1995 alkaen.
 • 13ax: Kuluttajien luottamus: Vastausjakaumat ja muutokset. Taulukko sisältää tilaston kysymysten vastausjakaumiin liittyvät kuukausi- ja vuosimuutokset sekä tilastollisia tunnuslukuja toukokuusta 2019 alkaen.

Lisätietoja: kuluttajien.luottamus@stat.fi

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukoihin muutoksia (13.1.2022)

Tilasto: Työvoimatutkimus
Muutospäivä: 25.1.2022
Muutos: Taulukot 11pl, 11pm, 11pn, 11pq, 11pr, 11ps, 11pu, 11pv, 11pw, 11qj, 11qk, 11ql, 11qm ja 11qn siirretään arkistokantaan. Ne korvataan taulukoilla: 

 • 13aj   (korvaa taulukon 11pl)
 • 13ak  (korvaa taulukon 11pm)
 • 13al   (korvaa taulukon 11pn)
 • 13am (korvaa taulukon 11pq)
 • 13ap  (korvaa taulukon 11pr)
 • 13aq  (korvaa taulukon 11ps)
 • 13ar   (korvaa taulukon 11pw)
 • 13as  (korvaa taulukon 11qj)
 • 13at   (korvaa taulukon 11qk)
 • 13au  (korvaa taulukon 11ql)
 • 13av  (korvaa taulukon 11pv)
 • 13aw (korvaa taulukon 11qm)
 • 11pk  (korvaa taulukon 11pu)
 • 12bt   (korvaa taulukon 11qn)

Taulukko 11pp siirretään myös arkistoon, mutta sille ei toistaiseksi ole korvaavaa taulukkoa.

Tiedot on korjattu takautuvasti uuden estimointimenetelmän mukaisiksi ja uudistetut aikasarjat eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien tietojen kanssa.

Työvoimatutkimuksen uudistuksesta

Lisätietoja: tyovoimatutkimus@stat.fi

Maarakennuskustannusindeksi -tilaston taulukoissa muutoksia (13.1.2022)

Tilasto: Maarakennuskustannusindeksi
Muutospäivä: 24.1.2022
Muutos: Maarakennuskustannusindeksin kaikkiin kuukausitason tietokantataulukoihin lisätään uutena muuttujana kuukausimuutos (%). Muutos koskee taulukoita 118v, 119p, 114x, 119r, 119t, 119v ja 119x.

Lisätietoja: kui.tilastokeskus@stat.fi

Aluetilinpito -tietokantataulukoihin muutoksia (30.12.2021)

Tilasto: Aluetilinpito
Muutospäivä: 30.12.2021
Muutos:
Taulukko 12bd:
Uusi muuttuja: arvon_muutos
Arvon muutokset, %
Uusi muuttuja:hinnan_muutos
Hinnan muutokset, %
Uusi muuttuja:vol_muutos
Volyymin muutokset, %

Lisätietoja: aluetilinpito@stat.fi

Maatalouden taloustilit (EAA)-tietokantataulukoihin muutoksia (30.12.2021)

Tilasto: Maatalouden taloustilit (EAA)
Muutospäivä: 30.12.2021
Muutos:
Taulukko 12d7:
Uusi muuttuja: PH_arvon_muutos
Perushintaan, arvon muutokset, %
Uusi muuttuja: PH_hinnan_muutos
Perushintaan, hinnan muutokset, %
Uusi muuttuja: PH_vol_muutos
Perushintaan, volyymin muutokset, %

Lisätietoja: maataloustilastot@stat.fi

Uusi taulukko tulonjakotilastoon (14.12.2021)

Tilasto: Tulonjakotilasto
Muutospäivä: 15.12.2021
Uusi taulukko: 13dp: Asuntoväestön pienituloisuus ja pitkittynyt pienituloisuus aikuisten ja lasten lukumäärän mukaan.

Taulukko sisältää pienituloisten ja pitkittyneesti pienituloisten henkilöiden lukumäärät ja osuudet asuntoväestöstä vuosille 2010-2020.
Lisätietoja: toimeentulo.tilastokeskus@stat.fi

Tulonjakotilaston taulukkoon muutoksia (14.12.2021)

Tilasto: Tulonjakotilasto
Muutospäivä: 15.12.2021
Muutos: Taulukkoon 128j on lisätty asuntoväestön pienituloisuutta koskevat poikkileikkaustiedot (pienituloisten määrä ja pienituloisuusaste tilastovuonna) iän ja sukupuolen mukaan. Lisäyksen takia aikasarjan alkuvuodeksi on muutettu 2010, ja taulukon otsikkoa on muutettu.
Lisätietoja: toimeentulo.tilastokeskus@stat.fi

Tietotekniikan käyttö yrityksissä -taulukkoon muutoksia (2.12.2021)

Tilasto: Tietotekniikan käyttö yrityksissä
Muutospäivä: 3.12.2021
Muutos: Taulukkoon 12bh on lisätty uusia muuttujia:
Koodi: icte19
Toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) pilvipalveluna, % yrityksistä
Koodi: icte20
Tietoturva pilvipalveluna, % yrityksistä
Koodi: icte21
Alustapalveluita sovelluskehitykseen, -jakeluun (PAAS) pilvipalveluna, % yrityksistä

Uusi painotaulukko kuluttajahintaindeksiin (17.11.2021)

TilastoKuluttajahintaindeksi
Muutospäivä: 17.11.2021
Uudet taulukot:

 • 13a8: Kuluttajahintaindeksin ja yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin painot hyödykeryhmittäin

Tilastokeskus julkaisee StatFin-tietokantapalvelussa tietoja kuluttajahintaindeksistä. Uusi tietokantataulukko sisältää kuluttajahintaindeksien (KHI ja YKHI) vuosittaiset painot hyödykeryhmittäin.

Taulukko koskee perussarjaa 2015=100, ja tiedot alkavat vuodesta 2016, ulottuen nykyhetkeen asti.

Uusia taulukoita työvoimatutkimukseen (28.10.2021)

Tilasto: Työvoimatutkimus
Muutospäivä: 2.11.2021
Uudet taulukot:

 • 139q: Väestön työmarkkina-asema sukupuolen ja nuorimman lapsen iän mukaan, 20-59-vuotiaat
 • 139r: Väestön työmarkkina-asema sukupuolen ja lasten lukumäärän mukaan, 20-59-vuotiaat

Tilastokeskus julkaisee StatFin-tietokantapalvelussa tietoja työvoimatutkimuksen kotitalousosasta. Kotitaloustietojen perusteella voidaan tarkastella työmarkkina-asemaa perhetilanteen mukaan. Aiemmin vastaavia tietoja on julkaistu Perheet ja työ -katsausten yhteydessä.

Taulukot sisältävät vuoden 2020 loppuun asti käytössä olleen estimointimenetelmän mukaiset aikasarjat vuosilta 2009–2020.

Lisätietoja: tyovoimatutkimus@stat.fi

Opiskelijat ja tutkinnot -tilaston taulukoissa muutoksia (21.10.2021)

Tilasto: Opiskelijat ja tutkinnot
Muutospäivä: 22.10.2021
Muutos: Taulukoon 11c3 lisätään varhaiskasvatuksen esiopetuksen tiedot vuodesta 2020 alkaen. Taulukkoon 11c4 lisätään perusasteen opiskelijoiden tiedot vuodesta 2020 alkaen. Taulukon otsikosta on poistettu maininta ”Perusasteen jälkeinen”.

Lisätietoja: koulutustilastot@stat.fi

Rikos- ja pakkokeinotilaston taulukoissa muutoksia (14.10.2021)

Tilasto: Rikos- ja pakkokeinotilasto
Muutospäivä: 15.10.2021
Muutos: Taulukoihin 117t ja 11cd lisätään uusina rikosnimikkeinä Maksuvälinerikos, lievä maksuvälinerikos 37:12, 14 sekä Törkeä maksuvälinerikos 37:13

Lisätietoja: rikos@stat.fi

Uusia taulukoita tilastoon Rikos- ja pakkokeinotilasto (14.10.2021)

Tilasto: Rikos- ja pakkokeinotilasto
Muutospäivä: 15.10.2021
Uudet taulukot:

 • 13a6 Selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyt henkilöt laskentatavan, iän ja sukupuolen mukaan

Taulukossa ilmoitetaan selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäiltyjen henkilöiden määrä eri laskentatavoilla niiden erojen selventämiseksi.

Lisätietoja: rikos@stat.fi

Uusia taulukoita teollisuuden liikevaihtokuvaajaan (14.10.2021)

Tilasto: Teollisuuden liikevaihtokuvaaja
Muutospäivä: 15.10.2021
Uudet taulukot:

 • 12xt Teollisuuden liikevaihtokuvaajan tarkentuminen kuukausitasolla (2015=100)
 • 12xy Teollisuuden liikevaihtokuvaajan tarkentuminen vuositasolla

Tilastokeskus alkaa julkaisemaan StatFin -tietokantapalvelussa tietoja teollisuuden liikevaihtotietojen tarkentumisesta. Julkaistavien tietojen avulla pystyy seuraamaan paremmin toimialoittaisten muutosprosenttien osuvuutta.

Tiedot julkaistaan alkuperäisen, työpäiväkorjatun ja kausitasoitetun indeksisarjan kuukausi- ja vuosimuutosten tarkentumisina. Kuukausittaiset tarkentumiset lasketaan ensimmäisen ja uusimman julkaistun tiedon erotuksena. Vuosittainen tarkentuminen esitetään tarkentuneiden kuukausien keskiarvona ja itseisarvojen keskiarvona. Julkaistavat tiedot alkavat vuodesta 2019.

Lisätietoja: myynti.teollisuus@stat.fi

Tuottavuustutkimukset-tilaston taulukoihin muutoksia (12.10.2021)

Tilasto: Tuottavuustutkimukset
Muutospäivä: 15.10.2021
Muutos: Taulukot 11fw, 11im, ja 12rk siirretään arkistokantaan. Taulukko 124k siirtyy julkaistavaksi Kansantalouden tilinpito -tilaston alla. Arkistoituvat taulukot korvataan taulukoilla 138w, 138x, 138y, 138z, sekä 139a, joista neljä ensimmäistä korvaavat aiemman yhdistelmätaulun 11wf. Yhdistelmätaulun pilkkomisella pyritään selkeyttämään julkaisua ryhmittelemällä asiakokonaisuudet omiin tauluihinsa.

Tuottavuustilaston laskentamenetelmän parantamiseksi markkinattomat tuottajat, eli tuottajatyyppi T30, sekä maatalouden toimialat on jätetty laskelmien ulkopuolelle. Lisäksi sukupuolimuuttuja on poistettu työnlaatuindikaattorista ja kansantalouden tilinpidon nettokannat otettiin käyttöön tuottavan pääomakannan laskennan pohjaksi.

 • 138w: (korvaa taulukon 11fw) Taulussa esitetään työn tuottavuus (arvl/työtunnit) sekä sen osatekijät. Taulu korvaa aiemman yhdistelmätaulun ”Tuottavuuden muutoksen osatekijät toimialoittain ja sektoreittain, vuosittain”.
 • 138x: (korvaa taulukon 11fw) Taulussa esitetään tuotokseen perustuvan työn tuottavuuden laskennan tulokset (tuotos/työtunti). Taulu korvaa Taulu korvaa aiemman yhdistelmätaulun ”Tuottavuuden muutoksen osatekijät toimialoittain ja sektoreittain, vuosittain”.
 • 138y: (korvaa taulukon 11fw) Taulussa esitetään arvonlisäyksen volyymin muutoksen osatekijöitä kasvulaskentamenetelmän mukaisesti. Taulu korvaa aiemman yhdistelmätaulun ”Tuottavuuden muutoksen osatekijät toimialoittain ja sektoreittain, vuosittain”, joka yhdisti useamman julkaisutaulun tiedot.
 • 138z: (korvaa taulukon 11fw) Taulussa esitetään tuotoksen volyymin muutoksen osatekijöitä kasvulaskentamenetelmän mukaisesti. Taulu korvaa aiemman yhdistelmätaulun ”Tuottavuuden muutoksen osatekijät toimialoittain ja sektoreittain, vuosittain”, joka yhdisti useamman julkaisutaulun tiedot.
 • 139a: (korvaa taulukon 11im sekä 12rk) Taulussa esitetään pääoma- ja työpanoksen kasvuasteita, panosten kontribuutioiden laskentaan tarvittavat painot, toimialojen arvonlisäys- sekä tuotososuudet ja toimialojen kontribuutiot koko talouden tasoihin. Tuottavan pääomakannan tasoja, pääoman hintaindeksejä ja kulumisasteita ei enää julkaista.

Tuottavuustutkimukset julkaistaan vuodesta 2022 alkaen kaksi kertaa vuodessa. Kesä-heinäkuussa julkaistaan edellisen vuoden tiedot ja ne tarkentuvat seuraavan vuoden helmikuussa.

Lisätietoja: kansantalous@stat.fi

Uusi taulukko palkkasummakuvaajiin (12.10.2021)

Tilasto: Palkkasummakuvaajat
Muutospäivä: 14.10.2021
Uusi taulukko:

 • 12x8 Palkkasummakuvaajien tarkentuminen kuukausitasolla (2015=100)

Tilastokeskus alkaa julkaisemaan StatFin -tietokantapalvelussa tietoja palkkasummatietojen tarkentumisesta. Julkaistavien tietojen avulla pystyy seuraamaan paremmin toimialoittaisten muutosprosenttien osuvuutta.
Tiedot julkaistaan alkuperäisen, työpäiväkorjatun ja kausitasoitetun indeksisarjan kuukausimuutosten tarkentumisina. Kuukausittaiset tarkentumiset lasketaan ensimmäisen ja uusimman julkaistun tiedon erotuksena. Julkaistavat tiedot alkavat vuodesta 2020.

Lisätietoja: palkkasumma@stat.fi

Uusia taulukoita kaupan liikevaihtokuvaajaan (12.10.2021)

Tilasto: Kaupan liikevaihtokuvaaja
Muutospäivä: 14.10.2021
Uudet taulukot:

 • 12ym Kaupan liikevaihtokuvaajan tarkentuminen kuukausitasolla (2015=100)
 • 12yp Kaupan liikevaihtokuvaajan tarkentuminen vuositasolla (2015=100)

Tilastokeskus alkaa julkaisemaan StatFin -tietokantapalvelussa tietoja kaupan liikevaihto- ja myynnin määrätietojen tarkentumisesta. Julkaistavien tietojen avulla pystyy seuraamaan paremmin toimialoittaisten muutosprosenttien osuvuutta.

Tiedot julkaistaan alkuperäisen, työpäiväkorjatun ja kausitasoitetun indeksisarjan kuukausi- ja vuosimuutosten tarkentumisina. Kuukausittaiset tarkentumiset lasketaan ensimmäisen ja uusimman julkaistun tiedon erotuksena. Vuosittainen tarkentuminen esitetään tarkentuneiden kuukausien keskiarvona ja itseisarvojen keskiarvona. Julkaistavat tiedot alkavat vuodesta 2019.

Lisätietoja: kauppa.suhdanne@stat.fi

Uusia taulukoita rakentamisen liikevaihtokuvaajaan (12.10.2021)

Tilasto: Rakentamisen liikevaihtokuvaaja
Muutospäivä: 14.10.2021
Uudet taulukot:

 • 12xl Rakentamisen liikevaihtokuvaajan tarkentuminen kuukausitasolla (2015=100)
 • 12xp Rakentamisen liikevaihtokuvaajan tarkentuminen vuositasolla (2015=100)

Tilastokeskus alkaa julkaisemaan StatFin -tietokantapalvelussa tietoja rakentamisen liikevaihto- ja myynnin määrätietojen tarkentumisesta. Julkaistavien tietojen avulla pystyy seuraamaan paremmin toimialoittaisten muutosprosenttien osuvuutta.

Tiedot julkaistaan alkuperäisen, työpäiväkorjatun ja kausitasoitetun indeksisarjan kuukausi- ja vuosimuutosten tarkentumisina. Kuukausittaiset tarkentumiset lasketaan ensimmäisen ja uusimman julkaistun tiedon erotuksena. Vuosittainen tarkentuminen esitetään tarkentuneiden kuukausien keskiarvona ja itseisarvojen keskiarvona. Julkaistavat tiedot alkavat vuodesta 2019.

Lisätietoja: rakennus.suhdanne@stat.fi

Palkkarakennetilaston taulukoihin muutoksia (8.10.2021)

Tilasto: Palkkarakenne
Muutospäivä: 11.10.2021
Muutos: Taulukot 12rw, 12rx, 12ry ja 12rz siirretään arkistokantaan. Ne korvataan taulukoilla:

 • 139s (korvaa taulukon 12rw)
 • 139t (korvaa taulukon 12rx)
 • 139v (korvaa taulukon 12ry)
 • 139w (korvaa taulukon 12rz)

Palkkarakennetilastoa ei julkaista aikasarjana, koska tilastosta ei ole suositeltavaa laskea vuosittaisia muutoksia. Tilaston tietosisältö muuttuu vuosittain Suomen ammatti- ja toimialarakenteen muuttuessa, ja näin ollen tilaston aggregaattitason luvut kuvaavat muutosta koko maan tasolla, eivät palkansaajatasolla. Lisäksi vastauskadon myötä etenkään tarkimman tason ammattitiedot eivät ole vertailukelpoisia vuosien väillä.

Lisätietoja: palkkarakenne@stat.fi

Väestöennuste-tilaston taulukoihin muutoksia (29.9.2021)

Tilasto: Väestöennuste
Muutospäivä: 30.9.2021
Muutos:

Taulukot 128v, 128w, 128x, 128y, 128z, 129a ja 129b siirretään arkistokantaan. Ne korvataan taulukoilla:

 • 139f (korvaa taulukon 128v)
 • 139g (korvaa taulukon 128w)
 • 139h (korvaa taulukon 128x)
 • 139i (korvaa taulukon 128y)
 • 139j (korvaa taulukon 128z)
 • 139k (korvaa taulukon 129a)
 • 139l (korvaa taulukon 129b)

Uusissa taulukoissa otsikoiden vuosiluvut on muutettu vastaamaan uutta ennustetta (Väestöennuste 2019 -> Väestöennuste 2021), tiedot-muuttujien koodeissa ”_e19”-loppuliite on korvattu ”_e21”-loppuliitteellä sekä tiedot-muuttujien nimikkeissä ”(ennuste 2019)”-loppuliite on korvattu ”(ennuste 2021)”-loppuliitteellä. Muuten taulukoiden sisältö säilyy ennallaan.

Taulukko 128t:
Sisältöä on laajennettu kattamaan uusimman ennusteen lisäksi useampia vanhoja ennusteita. Tiedot-muuttujaan on lisätty uusia luokkia seuraavasti:
Uudet koodit: vaesto_e07, vaesto_e09, vaesto_e12, vaesto_e21
Uudet nimikkeet: Väestö 31.12. (ennuste 2007), Väestö 31.12. (ennuste 2009), Väestö 31.12. (ennuste 2012), Väestö 31.12. (ennuste 2021)

Taulukko 139e (korvaa taulukon 128u):
Sisältöä on laajennettu kattamaan uusimman ennusteen lisäksi useampia vanhoja ennusteita. Taulukkoon on lisätty Väestöennuste-muuttuja, joka kertoo minkä laadintavuoden ennusteesta on kyse. Taulukossa on sisällöllisesti samat tiedot kuin ennenkin, mutta koodeissa ja nimikkeissä on muutoksia: tiedot-muuttujien koodeista on poistettu ”_e19”-loppuliitteet ja nimikkeistä ”(ennuste 2019)”-loppuliitteet.

Lisätietoja: vaesto.tilasto@stat.fi

Kansantalouden tilinpito  tietokantataulukoihin muutoksia (10.9.2021)

Tilasto: Kansantalouden tilinpito
Muutospäivä: 17.9.2021
Muutos:
Taulukko 123h:
Uusi muuttuja: arvon_muutos

Arvon muutokset, %
Uusi muuttuja:
hinnan_muutos
Hinnan muutokset, %

Energian hinnat  tietokantataulukoihin muutoksia (9.9.2021)

Tilasto: Energian hinnat
Muutospäivä: 9.9.2021
Muutos: Taulukot 002 ja 008 siirretään arkistokantaan. Ne korvataan taulukoilla: 

Ilmaliikenteen tietokantataulukoihin muutoksia (19.8.2021)

Tilasto: Ilmaliikenne
Muutospäivä: 25.8.2021
Muutos:
Taulukot  12ib ja 12ii:
Luokan Helsinki-Vantaa koodi muuttuu:.
Vanhan luokan koodi: EFHKI
Uusi luokan koodi: EFHK

Työvoimatutkimuksen alkuvuoden 2021 työttömyystietoihin korjauksia (21.7.2021)

Tilasto: Työvoimatutkimus
Muutospäivä: 27.7.2021
Muutos: Vuoden 2021 alussa voimaan tullut työvoimatutkimuksen uudistus muutti merkittävästi tilaston tietosisältöjä, tulosten laskentatapaa ja tietojen keruuta. Työttömien määrittelyssä havaittiin pieni ero Eurostatille toimitettavien tietojen ja kansallisten tietojen välillä, mikä tuli ilmi tietojen tarkistuksen yhteydessä. Korjaukset on tehty alkuvuoden 2021 työvoimaa, työttömiä ja työvoiman ulkopuolella olevia koskeviin tietoihin taulukoihin 135z, 135y, 137h ja 137i.

Lisätietoja: tyovoimatutkimus@stat.fi

Väestön ennakkotilaston taulukkoon muutos (16.6.2021)

Tilasto: Väestön ennakkotilasto
Muutospäivä: 22.6.2021
Muutos:

Taulukko 11lj:
Ikä-muuttuja on aiemmin ollut taulukossa saatavilla ainoastaan 5-vuotisikäluokittain 0-4-vuotiaista yli 90-vuotiaiden luokkaan asti. Saamamme asiakaspalautteen perusteella olemme muuttaneet luokittelua siten, että saatavilla on nyt 1-vuotisikä yli 100-vuotiaiden luokkaan asti sekä lisäksi mahdollisuus ryhmitellä ikäluokkia useiden valmiiden vaihtoehtojen avulla.

Lisätietoja: vaesto.tilasto@stat.fi

Asuntojen ja asuinolojen tietokantataulukoihin muutoksia (11.6.2021)

Tilasto: Asunnot ja asuinolot
Muutospäivä: 20.5.2021
Muutos:

Vuoden 2020 tietojen julkistuksen yhteydessä asunnot ja asuinolot -taulukoissa otettiin käyttöön Rakennusluokitus 2018, jonka perusteella muodostettiin uusi talotyyppiluokitus:

 • Omakoti- ja paritalot (luokat 0110 Omakotitalot ja 0111 Paritalot)
 • Rivitalot (luokka 0112 Rivitalot)
 • Kerrostalot (luokat 0120 Pienkerrostalot ja 0121 Asuinkerrostalot)
 • Muut rakennukset (muissa rakennusluokissa sijaitsevat asunnot)

Uusi talotyyppiluokitus on käytössä asuntojen ja asuinolojen tietokantataulukoissa tilastovuodesta 2005 alkaen.

Tietokantataulukossa 116a Muut erilliset pientalot (vanha rakennusluokka 013) on luokiteltu luokkaan Omakoti- ja paritalot ennen tilastovuotta 2005. Tilastovuodesta 2005 alkaen ne on luokiteltu ominaisuustietojen mukaan joko rivitaloihin tai pienkerrostaloihin.

Lisätietoja: asuminen@stat.fi

 

Rakennusten ja kesämökkien tietokantataulukoihin muutoksia (7.6.2021)

Tilasto: Rakennukset ja kesämökit
Muutospäivä: 27.5.2021
Muutos:

Vuoden 2020 tietojen julkistuksen yhteydessä rakennukset ja kesämökit -taulukoissa otettiin käyttöön Rakennusluokitus 2018.

Rakennuskantaa koskevissa tietokantataulukoissa (116g, 116h, 116i) huomattavimmat muutokset ovat vuokrattavien lomamökkien ja -osakkeiden siirtyminen liike- ja toimistorakennuksista vapaa-ajan asuinrakennuksiin sekä asuntoloiden ja erityisryhmien asuinrakennusten siirtyminen asuinrakennuksiin. Luokittelumuutos vähensi rakennuskantaan kuuluvien rakennusten lukumäärää edellisvuoteen verrattuna. Taulukossa 116i olevan aikasarjan tiedot on luokiteltu uuden rakennusluokituksen mukaan koko aikasarjassa 2005–2020.

Kesämökkikantaa kuvaavassa tietokantataulukossa 116j uuden rakennusluokituksen käyttöönotto aiheuttaa katkoksen aikasarjassa. Tilastovuodesta 2020 alkaen kesämökkikanta muodostetaan rakennusluokituksen luokkaan 021 (Vapaa-ajan asuinrakennukset) kuuluvista rakennuksista. Aikaisemmin kesämökkikantaan kuuluneet omakotitalot, joiden on ilmoitettu olevan vapaa-ajankäytössä (niin sanotut mummonmökit), eivät enää sisälly kesämökkeihin. Niiden sijaan vuokrattavat lomamökit luokitellaan nyt kesämökkitilastoon kuuluviksi.

Lisätietoja muutoksesta:
Tieto & Trendit -artikkeli
Rakennusluokitus 2018
Lisätietoja: asuminen@stat.fi

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukoihin muutoksia (1.6.2021)

Tilasto: Työvoimatutkimus
Muutospäivä: 1.6.2021
Muutos: Taulukot 11c8, 11c9, 11d8, 11pi ja 11pj siirretään arkistokantaan. Ne korvataan taulukoilla: 

 • 137h (korvaa taulukon 11c8)
 • 137i (korvaa taulukon 11c9)
 • 137k (korvaa taulukon 11d8)
 • 137l (korvaa taulukon 11pi)
 • 137m (korvaa taulukon 11pj)

Taulukko 11ca siirretään myös arkistoon, mutta sille ei toistaiseksi ole korvaavaa taulukkoa.

Tiedot on korjattu takautuvasti uuden estimointimenetelmän mukaisiksi ja uudistetut aikasarjat eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien tietojen kanssa.

Työvoimatutkimuksen uudistuksesta

Lisätietoja: tyovoimatutkimus@stat.fi

Perheet-tilaston taulukoihin muutoksia (28.5.2021)

Tilasto: Perheet
Muutospäivä: 28.5.2021
Muutos:

Taulukot 12c1, 12c3, 12c4, 12c5:

 • Perhetyyppi-muuttujan luokka vaihtuu.
  Vanhan luokan koodi: 05_06
  Vanhan luokan nimike: Avopari ja lapsia, puolisot eri sukupuolta
  Uuden luokan koodi: 05_06_55
  Uuden luokan nimike: Avopari ja lapsia

Taulukko 12c2:

 • Uusi luokka Perhetyyppi-muuttujaan.
  Uuden luokan koodi: 55
  Uuden luokan nimike:
  Avopari ja yhteisiä lapsia, puolisot samaa sukupuolta (biologinen ja vahvistettu äiti)

Taulukko 12c7:

 • Perhetyyppi-muuttujan luokka vaihtuu.
  Vanhan luokan koodi: 05_06

  Vanhan luokan nimike: Avopari ja lapsia, puolisot eri sukupuolta
  Uuden luokan koodi: 05_06_55
  Uuden luokan nimike: Avopari ja lapsia
 • Perhetyyppi-muuttujan luokan "Kahden vanhemman perhe, jossa lapsia" koodi vaihtuu.
  Vanha koodi: 02_05_06_12_22_32_42
  Uusi koodi: 02_05_06_12_22_32_42_55

Taulukot 12ca, 12cb, 12cc, 12cd:

 • Perhetyyppi-muuttujan luokka vaihtuu.
  Vanhan luokan koodi: 05T07
  Vanhan luokan nimike: Avopari, puolisot eri sukupuolta
  Uuden luokan koodi: 05T07_55
  Uuden luokan nimike: Avopari

1.4.2019 tuli voimaan uusi äitiyslaki, jonka mukaan lapsella voi olla kaksi äitiä, biologinen äiti ja vahvistettu äiti (253/2018). Avopariksi päätellään perhetilastossa nyt myös kahden naisen avopari, jos heillä on yhteisiä lapsia.

Lisätietoja: vaesto.tilasto@stat.fi

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukoihin muutoksia (4.5.2021)

Tilasto: Työvoimatutkimus
Muutospäivä: 4.5.2021
Muutos: Taulukot 11ag ja 11af siirretään arkistokantaan. Ne korvataan taulukoilla: 

 • 135y (korvaa taulukon 11af)
 • 135z (korvaa taulukon 11ag)

Työvoimatutkimus on uudistettu vuoden 2021 alussa, ja vuosien 2011–2020 tiedot on korjattu takautuvasti uuden estimointimenetelmän mukaisiksi. Kuukausitaulukot 135y ja 135z sisältävät korjatut aikasarjat, jotka eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien tietojen kanssa.

Työvoimatutkimuksen neljännesvuosi- ja vuositaulukoiden taannehtivasti korjatut aikasarjat julkaistaan vuoden 2021 aikana.

Lisätietoja: tyovoimatutkimus@stat.fi

Elinolotilaston taulukoihin muutoksia (30.4.2021)

Tilasto: Elinolotilasto
Muutospäivä: 5.5.2021
Muutos: Taulukot 11t8 ja 11t9 siirretään arkistokantaan. Ne korvataan taulukoilla:

 • 127u ja 135v (korvaavat taulukon 11t8)
 • 135s ja 135u (korvaavat taulukon 11t9)

Kummankin arkistoidun taulukon sisältö on jaettu kahteen uuteen tauluun taulukkorakenteen parantamiseksi ja sisällön ymmärrettävyyden lisäämiseksi. Uudet taulukot ovat vertailukelpoisia aiempien taulukoiden kanssa ja niiden tietosisältö on ennallaan.

Lisätietoja: toimeentulo@stat.fi

Osakeasuntojen hinnat -taulukoihin muutoksia (29.4.2021)

Tilasto: Osakeasuntojen hinnat
Muutospäivä: 4.5.2021
Muutos: Verohallinnon varainsiirtoverotiedoista lasketut vanhojen osakeasuntojen kauppojen lukumäärät ja kaupan arvot eivät ole aineistonmuutoksen takia vertailukelpoiset aiempiin ajankohtiin vuoden 2019 lopusta alkaen. Tämän takia tiedot lukumääristä ja arvosta on jaettu kahteen eri muuttujaan: lukumäärät ja arvot vuoteen 2019 asti, sekä lukumäärät ja arvot vuodesta 2020 alkaen.

Taulukot 112k, 112l, 112r, 112s, 112v:
Muuttujan koodin muutos: 'lkm_julk' on nyt 'lkm_julk19'

Kauppojen lukumäärä, varainsiirtoverotiedot vuoteen 2019 asti

Uusi muuttuja: lkm_julk20:
Kauppojen lukumäärä, varainsiirtoverotiedot vuodesta 2020 alkaen

Taulukko 112l:
Uusi muuttuja: vmuutos_lv15
Hintojen muutos vuoteen 2015 verrattuna

Uusi muuttuja: vmuutos_rlv15
Hintojen muutos vuoteen 2015 verrattuna (reaalihintaindeksi)

Taulukko 112n:
Muuttujan nimen muutos: lkm_julk_kk
Kauppojen lukumäärä, varainsiirtoverotiedot 2015-2019

Uusi muuttuja: lkm_julk20
Kauppojen lukumäärä, varainsiirtoverotiedot vuodesta 2020 alkaen

Taulukko 12r3:
Muuttujan nimen muutos: lkm_julk_ind
Kauppojen lukumäärä vuoteen 2019 asti

Uusi muuttuja: lkm_julk_ind20
Kauppojen lukumäärä vuodesta 2020 alkaen

Muuttujan nimen muutos: kauppasumma
Asuntokauppojen arvo vuoteen 2019 asti

Muuttujan yksikön muutos: kauppasumma
'
euroa' on nyt 'miljoonaa euroa'

Uusi muuttuja: kauppasumma20
Asuntokauppojen arvo alkaen vuodesta 2020

Lisätietoja: asuminen.hinnat@stat.fi

Valtion kuukausipalkat -taulukoihin muutoksia (8.4.2021)

Tilasto: Valtion kuukausipalkat
Muutospäivä: 29.4.2021
Muutos: Taulukot 12mh, 12ms, 12mt ja 12mu siirretään arkistokantaan. Ne korvataan taulukoilla:

 • 135m (korvaa taulukon 12mh)
 • 135n (korvaa taulukon 12ms)
 • 135p (korvaa taulukon 12mt)
 • 135q (korvaa taulukon 12mu)

Valtion kuukausipalkat -tilastoa ei julkaista aikasarjana, koska tilastosta ei ole suositeltavaa laskea vuosittaisia muutoksia. Tilaston tietosisältö muuttuu vuosittain muun muassa valtion ammattirakenteen muuttuessa, joten tilaston agregaattitason luvut kuvaavat muutosta koko valtiosektorin tasolla, eikä palkansaajatasolla.

Lisätietoja: palkat.valtio@stat.fi

Työnvälitystilaston StatFin-tietokantataulukoihin tulossa muutoksia (12.2.2021)

Tilasto: Työnvälitystilasto
Muutospäivä: 18.2.2021
Muutos: Tilastokeskuksen StatFin-palvelussa julkaistavien työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tietokantataulukoihin tulee teknisiä muutoksia 18.2.

Muutokset näkyvät tiedonkäyttäjille niin, että tiedostoihin tehdyt automaattiset poiminnat (esim. api-haut, tallennetut haut jne.) rikkoutuvat. Muutoksia on tehty tiedostonimiin, analyysimuuttujan ja aikamuuttujan näkyviin arvoihin ja koodeihin. Nämä muutokset yhtenäistävät muuttujan arvoja eri taulukoiden välillä, eli samoista asioista käytetään samaa nimeä ja koodia. 

Seuraavassa esimerkki muutoksen jälkeisestä analyysimuuttujan arvosta: 

Analyysimuuttujan arvoteksti: Työllistettynä olevat laskentapäivänä (lkm)
Koodi: TYOLLISTETTYLOP
Kuvaus: Palkkatuilla, starttirahalla tai valtiolle työllistetyt kuukauden laskentapäivänä 

Tehdyillä muutoksilla parannetaan taulukoiden välistä muuttujien yhteneväisyyttä. Analyysimuuttujia muutetaan niin, että ne kuvaavat täsmällisemmin ja yksilöivästi sarjan sisältöä ja rajauksia. Myös kuvailevaa metatietoa on lisätty. 

Lisätietoja
tekniset muutokset: Tilastokeskus, Sari Vahala puh. 029 551 6316 tai tietokannat@stat.fi 
työnvälitystilaston taulukoiden sisällöt: työ- ja elinkeinoministeriö, Petri Syvänen puh. 029 504 8050 tai tyonvalitystilasto@tem.fi

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukoiden julkaiseminen alkuvuonna 2021 (12.2.2021)

Tilasto: Työvoimatutkimus
Muutos: Työvoimatutkimuksen tietosisältö, tiedonkeruu ja estimointimenetelmä uudistuvat vuoden 2021 alussa, mikä aiheuttaa muutoksia myös tietokantataulukoiden julkaisemiseen.

Vuoden 2021 tammi- ja helmikuun tiedoista julkaistaan vain keskeisimmät työmarkkinoita koskevat indikaattorit ainoastaan työvoimatutkimuksen tilastosivulla, eikä trendilukuja julkaista. Tammi- ja helmikuuta koskevat tiedot ovat alustavia ja ne voivat myöhemmin revisoitua estimointimenetelmän täsmentymisen vuoksi. Tästä syystä tammi- ja helmikuuta 2021 koskevia tietoja ei viedä Tilastokeskuksen maksuttomaan StatFin-tietokantaan eikä maksulliseen Astika-tietokantaan. Työvoimatutkimuksen alkuvuoden 2021 tietoja käytetään estimointianalyysiin ja aikasarjojen korjaamiseen takautuvasti.

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukoiden tiedot vuoden 2021 tammi- ja helmikuun osalta julkaistaan maaliskuun tietojen valmistumisen yhteydessä julkistuspäivän 4.5. jälkeen toukokuun aikana. Vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen tietokantataulukoiden julkistamisaikataulu täsmentyy alkuvuoden aikana.

Lisätietoa uudistuksesta ja sen vaikutuksista.

Kansantalouden tilinpidon rakennemuutokset 2019–2020

Lisätietoa kansantalouden tilinpidon taulukoiden rakennemuutoksista vuosina 2019–2020.