Ulkomaan kansalaiset

Vuoden 2018 tiedot päivitetään sivulle huhtikuussa 2019.

Suomessa asuvien ulkomaan kansalaisten määrä oli lähes 249 500 vuonna 2017, ja ylivoimaisesti suurin kansalaisuusryhmä olivat Viron kansalaiset. Tältä sivulta löydät tietoa väestöstä kansalaisuuden mukaan. Tietoa kaksoiskansalaisista löytyy Suomen kansalaisuuden saaneet -sivulta.

Sivulla tarkastellaan erityisesti ulkomaan kansalaisia väestössä sekä tämän ryhmän kokoa, ikärakennetta ja sukupuolijakaumaa. Eri aiheita löydät alla olevilta välilehdiltä. Klikkaamalla kuvioita suuremmaksi löydät lisävalintoja (esim. kopioitava kuva, näytä taulukkona, jne.).

Määrä maittain

Klikkaamalla kuviota löydät lisää selausvalintoja eri kansalaisuuksien mukaan.

Ulkomaan kansalaiset - Väestö kansalaisuuden mukaan 1990-2016 ULKOMAAN KANSALAISET YHTEENSÄ

Suomessa asui vuoden 2017 lopussa lähes 249 500 ulkomaan kansalaista. Ulkomaan kansalaisten määrä kasvoi lähes 6 000 henkilöllä, eli 2,4 prosenttia edellisvuodesta. Ulkomaan kansalaisten osuus oli vuoden lopussa 4,5 prosenttia koko väestöstä.

Ulkomaan kansalaiset - Suurimmat kansalaisuusryhmät 2016

Vuoden 2017 lopussa Suomessa asui lähes 180 eri ulkomaan kansalaisuusryhmää, joista ylivoimaisesti suurin ryhmä olivat Viron kansalaiset. Toiseksi eniten Suomessa asuu Venäjän kansalaisia ja kolmanneksi eniten Irakin kansalaisia. Seuraavana kansalaisuustilastossa ovat kiinalaiset, ruotsalaiset, thaimaalaiset ja somalialaiset. Muiden ryhmien määrät jäävät alle kuuden tuhannen.

Ikärakenne

Alla olevista kuvioista löydät tietoja ulkomaan kansalaisten ikärakenteesta: lasten, työikäisten ja eläkeläisten osuudet eri kansalaisuusryhmissä sekä väestöpyramideja. Lisää maahanmuuttajataustaisen väestön ikärakenteesta täällä.

 Ulkomaan kansalaiset - Lasten (0-14-vuotiaat) osuus (%) eri kansalaisuusryhmissä 2016

Ulkomaan kansalaiset -  Työikäisten (15-64-vuotiaat) osuus (%) eri kansalaisuusryhmissä 2016

Ulkomaan kansalaiset -  Eläkeikäisten (yli 64-vuotiaat) osuus (%) eri kansalaisuusryhmissä 2016

 Ulkomaan kansalaisten ikärakenne 2016

 Ulkomaan kansalaiset - Suomen kansalaisten ikärakenne 2016

Sukupuolijakauma

Alla olevassa kuviossa esitetään miesten osuus (%) eri kansalaisuusryhmissä. Lisätietoa maahanmuuttajataustaisen väestön sukupuolijakaumasta täällä.

 Ulkomaan kansalaiset - Miesten osuus (%) eri kansalaisuusryhmissä 2016