Julkaistu: 2.9.2022

Yritysten tekemät investoinnit kasvoivat vuoden 2022 toisella vuosineljänneksellä

Tilastokeskuksen kokeellisen tilaston mukaan yritysten tekemät investoinnit kasvoivat vuoden 2022 toisella neljänneksellä 22,2 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Tätä ennen investoinnit kasvoivat 23,6 prosenttia vuoden 2022 ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja 22,3 prosenttia vuoden 2021 neljännellä vuosineljänneksellä.

Kuvio 1. Yritysten investointien vuosimuutos vuosineljänneksittäin 2021 Q2 – 2022 Q2, %

Toisella vuosineljänneksellä investoinnit kasvoivat eniten toimialalla kuljetus ja varastointi (H), 73,7 prosenttia vuoden 2021 toiseen vuosineljännekseen verrattuna. Investoinnit kasvoivat vahvasti myös muissa palveluissa (H-N, S pl. K), 40,1 prosenttia, kaivostoiminnassa ja louhinnassa (B), 25,3 prosenttia, ja toimialalla tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (G), 12,8 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Investoinnit laskivat eniten toimialalla sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto; jäähdytysliiketoiminta (D), jossa laskua oli 50,9 prosenttia vuodentakaisesta neljänneksestä. Investoinnit laskivat merkittävästi myös kemianteollisuuden (19-22) toimialoilla, 42,3 prosenttia, sähkö- ja elektroniikkateollisuuden (26-27) toimialoilla, 13,3 prosenttia, sekä teollisuuden (C) toimialalla 10,8 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

Kuvio 2. Investointien vuosimuutokset toimialoittain, 2. neljännes 2022, %

Yritysten investoinnit -tilastossa on mukana Tilastokeskuksen sektoriluokitus 2012 mukaan yrityssektorille kuuluvat yritykset toimialoilta B-N, S pl. K. Investointitietoja kerätään Tilastokeskuksen käyttöomaisuustiedustelulla. Käyttöomaisuustiedustelun ulkopuolisten yritysten investointitiedot estimoidaan.

Tilastoa tulkittaessa on muistettava, että voimakkaat heilahtelut ovat neljännesvuosittaisille investointitiedoille tyypillisiä. Edellisten neljännesten investointiluvut voivat myös muuttua esimerkiksi aineiston kertymisen ja yritysten ilmoittamien tietojen muutosten vuoksi.

Lisätietoja tilastosta on nähtävissä tilaston kotisivulla.

Lisätietoja: Toni Kellinsalmi 029 551 3801, myynti.teollisuus@stat.fi
Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Taulukot