Julkaistu: 2.12.2022

Yritysten tekemät investoinnit kasvoivat vuoden 2022 kolmannella vuosineljänneksellä

Tilastokeskuksen kokeellisen tilaston mukaan yritysten tekemät investoinnit kasvoivat vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä 26,2 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Tätä ennen investoinnit kasvoivat 25,3 prosenttia vuoden 2022 toisella vuosineljänneksellä ja 23,7 prosenttia vuoden 2022 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

 

Kuvio 1. Yritysten investointien vuosimuutos vuosineljänneksittäin 2021 Q3 – 2022 Q3, %

 

Kolmannella vuosineljänneksellä investoinnit kasvoivat eniten toimialalla sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto; jäähdytysliiketoiminta (D), 60,9 prosenttia vuoden 2021 kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna. Investoinnit kasvoivat vahvasti myös kuljetuksessa ja varastoinnissa (H), 52,7 prosenttia, muissa palveluissa (H-N, S pl. K), 33,8 prosenttia, metsäteollisuudessa (16-17), 31,2 prosenttia, kaivostoiminnassa ja louhinnassa (B), 21,4 prosenttia, ja toimialalla tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (G), 14,3 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

Investoinnit laskivat toimialoilla kemianteollisuus (19-22), 5,8 prosenttia, ja sähkö- ja elektroniikkateollisuus (26-27), 5,7 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

 

Kuvio 2. Investointien vuosimuutokset toimialoittain, 3. neljännes 2022, %

 

Yritysten investoinnit -tilastossa on mukana Tilastokeskuksen sektoriluokitus 2012 mukaan yrityssektorille kuuluvat yritykset toimialoilta B-N, S pl. K. Investointitietoja kerätään Tilastokeskuksen käyttöomaisuustiedustelulla. Käyttöomaisuustiedustelun ulkopuolisten yritysten investointitiedot estimoidaan.

Tilastoa tulkittaessa on muistettava, että voimakkaat heilahtelut ovat neljännesvuosittaisille investointitiedoille tyypillisiä. Edellisten neljännesten investointiluvut voivat myös muuttua esimerkiksi aineiston kertymisen ja yritysten ilmoittamien tietojen muutosten vuoksi.

Lisätietoja tilastosta on nähtävissä tilaston kotisivulla.

Lisätietoja: Toni Kellinsalmi 029 551 3801, myynti.teollisuus@stat.fi
Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Taulukot