Julkaistu: 25.6.2020

Yritysten investoinnit vähenivät vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä

Tilastokeskuksen kokeellisen tilaston mukaan yritysten tekemät investoinnit laskivat vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä 16,1 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Ennen vuoden 2020 ensimmäistä neljännestä investoinnit kasvoivat kaksi vuosineljännestä peräkkäin. Investoinnit kasvoivat vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä 12,1 prosenttia ja vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä 2,1 prosenttia vuoden takaiseen ajanjaksoon verrattuna.

Kuvio 1. Yritysten investointien vuosimuutos 2019 Q2 – 2020 Q1 vuosineljänneksittäin, %

Investoinnit kasvoivat vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä päätoimialoista eniten rakentamisessa (F), jossa investoinnit kasvoivat 11,7 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Kasvua oli myös kaivostoiminnassa ja louhinnassa (B), jossa investointien vuosikasvu oli 1,5 prosenttia. Päätoimialoista investoinnit laskivat eniten toimialalla informaatio ja viestintä (J), jossa investoinnit vähenivät 56,3 prosenttia. Teollisuuden (C) investoinnit laskivat 7,5 prosenttia. Teollisuudenaloista investoinnit laskivat erityisesti sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa (26-27), jossa lasku oli 29,5 prosenttia, sekä metalliteollisuudessa (24-30), jossa investointien määrä väheni 10,8 prosenttia vuotta aiemmasta.

Kuvio 2. Investointien vuosimuutokset toimialoittain, 1. neljännes 2020, %

Yritysten investoinnit -tilastossa on mukana Tilastokeskuksen sektoriluokitus 2012 mukaan yrityssektorille kuuluvat yritykset toimialoilta B-N, S pl. K. Investointitietoja kerätään Tilastokeskuksen käyttöomaisuustiedustelulla. Käyttöomaisuustiedustelun ulkopuolisten yritysten investointitiedot estimoidaan.

Tilastoa tulkittaessa on muistettava, että voimakkaat heilahtelut ovat neljännesvuosittaisille investointitiedoille tyypillisiä. Edellisten neljännesten investointiluvut voivat myös muuttua esimerkiksi aineiston kertymisen ja yritysten ilmoittamien tietojen muutosten vuoksi.

Yritysten investoinnit -tilasto julkaistaan seuraavan kerran lokakuussa.

Lisätietoja tilastosta on nähtävissä tilaston kotisivulla.

Lisätietoja: Lauri Pullinen 029 551 3043, Maija Sappinen 029 551 3348
Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Taulukot