Julkaistu: 3.3.2021

Yritysten investoinnit laskivat vuoden 2020 viimeisellä vuosineljänneksellä

Tilastokeskuksen kokeellisen tilaston mukaan yritysten tekemät investoinnit laskivat vuoden 2020 neljännellä neljänneksellä 5,9 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Yritysten investoinnit laskivat vuoden 2020 kaikilla vuosineljänneksillä.

Kuvio 1. Yritysten investointien vuosimuutos vuosineljänneksittäin 2020 Q1 – 2020 Q4, %

 

Investoinnit kasvoivat neljännellä vuosineljänneksellä toimialoilla kaivostoiminta ja louhinta (B), jossa kasvu oli 42,7 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna, sekä metsäteollisuus (16-17), jossa kasvu oli 2,3 prosenttia. Kaikilla muilla toimialoilla investoinnit laskivat vuodentakaisesta. Lasku oli suurinta toimialalla kuljetus ja varastointi (H), 25,9 prosenttia. Investoinnit vähenivät voimakkaasti myös kemianteollisuudessa (19-22), 25,7 prosenttia, sekä toimialalla sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (D), 15,4 prosenttia.

 

Kuvio 2. Investointien vuosimuutokset toimialoittain, 4. neljännes 2020, %

 

Yritysten investoinnit -tilastossa on mukana Tilastokeskuksen sektoriluokitus 2012 mukaan yrityssektorille kuuluvat yritykset toimialoilta B-N, S pl. K. Investointitietoja kerätään Tilastokeskuksen käyttöomaisuustiedustelulla. Käyttöomaisuustiedustelun ulkopuolisten yritysten investointitiedot estimoidaan.

Tilastoa tulkittaessa on muistettava, että voimakkaat heilahtelut ovat neljännesvuosittaisille investointitiedoille tyypillisiä. Edellisten neljännesten investointiluvut voivat myös muuttua esimerkiksi aineiston kertymisen ja yritysten ilmoittamien tietojen muutosten vuoksi.

Lisätietoja tilastosta on nähtävissä tilaston kotisivulla.

Lisätietoja: Lauri Pullinen 029 551 3043, myynti.teollisuus@stat.fi
Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Taulukot