Julkaistu: 1.6.2021

Yritysten investoinnit kasvoivat vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä

Tilastokeskuksen kokeellisen tilaston mukaan yritysten tekemät investoinnit kasvoivat vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä 0,9 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Tätä ennen investoinnit laskivat kaksi perättäistä vuosineljännestä. Vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä investoinnit kasvoivat etenkin metsäteollisuudessa (16-17), jossa kasvu oli 122,6 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

Kuvio 1. Yritysten investointien vuosimuutos vuosineljänneksittäin 2020 Q1 – 2021 Q1, %

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä investoinnit kasvoivat myös toimialoilla sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (D), 19,3 prosenttia, kaivostoiminta ja louhinta (B), 8,0 prosenttia, teollisuus (C), 2,4 prosenttia, sähkö- ja elektroniikkateollisuus (26-27), 1,8 prosenttia sekä tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (G), 0,4 prosenttia. Investoinnit laskivat eniten toimialalla kuljetus ja varastointi (H), 24,6 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Lasku oli suurta myös toimialoilla kemianteollisuus (19-22), 22,6 prosenttia sekä muut palvelut (H-M, S pl. K), 15,5 prosenttia vuodentakaisesta.

Kuvio 2. Investointien vuosimuutokset toimialoittain, 1. neljännes 2021, %

Yritysten investoinnit -tilastossa on mukana Tilastokeskuksen sektoriluokitus 2012 mukaan yrityssektorille kuuluvat yritykset toimialoilta B-N, S pl. K. Investointitietoja kerätään Tilastokeskuksen käyttöomaisuustiedustelulla. Käyttöomaisuustiedustelun ulkopuolisten yritysten investointitiedot estimoidaan.

Tilastoa tulkittaessa on muistettava, että voimakkaat heilahtelut ovat neljännesvuosittaisille investointitiedoille tyypillisiä. Edellisten neljännesten investointiluvut voivat myös muuttua esimerkiksi aineiston kertymisen ja yritysten ilmoittamien tietojen muutosten vuoksi.

Lisätietoja tilastosta on nähtävissä tilaston kotisivulla.

Lisätietoja: Lauri Pullinen 029 551 3043, myynti.teollisuus@stat.fi
Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Taulukot