Julkaistu: 2.9.2021

Yritysten investoinnit jatkoivat kasvuaan vuoden 2021 toisella neljänneksellä


Tilastokeskuksen kokeellisen tilaston mukaan yritysten tekemät investoinnit kasvoivat vuoden 2021 toisella neljänneksellä 15,5 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Vuoden 2021 ensimmäisellä vuosineljänneksellä investoinnit kasvoivat 1,6 prosenttia.

Kuvio 1. Yritysten investointien vuosimuutos vuosineljänneksittäin 2020 Q2 – 2021 Q2, %

 

Toisella vuosineljänneksellä investoinnit kasvoivat eniten kemianteollisuuden (19-22) toimialalla, 89,6 prosenttia vuoden 2020 toiseen vuosineljännekseen verrattuna. Investoinnit kasvoivat vahvasti myös toimialoilla informaatio ja viestintä (J), 25,4 prosenttia, vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E), 19,6 prosenttia, kaivostoiminta ja louhinta (B), 18,8 prosenttia, tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (G), 18,1 prosenttia, sekä teollisuus (C), 18,0 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Investoinnit laskivat eniten sähkö- ja elektroniikkateollisuuden (26-27) toimialalla, jossa lasku oli 12,4 prosenttia vuodentakaisesta neljänneksestä. Investoinnit laskivat myös toimialoilla metalliteollisuus (24-30), 1,6 prosenttia, sekä rakentaminen (F), 1,3 prosenttia vuodentakaisesta.


Kuvio 2. Investointien vuosimuutokset toimialoittain, 2. neljännes 2021, %

 

Yritysten investoinnit -tilastossa on mukana Tilastokeskuksen sektoriluokitus 2012 mukaan yrityssektorille kuuluvat yritykset toimialoilta B-N, S pl. K. Investointitietoja kerätään Tilastokeskuksen käyttöomaisuustiedustelulla. Käyttöomaisuustiedustelun ulkopuolisten yritysten investointitiedot estimoidaan.
Tilastoa tulkittaessa on muistettava, että voimakkaat heilahtelut ovat neljännesvuosittaisille investointitiedoille tyypillisiä. Edellisten neljännesten investointiluvut voivat myös muuttua esimerkiksi aineiston kertymisen ja yritysten ilmoittamien tietojen muutosten vuoksi.

Lisätietoja tilastosta on nähtävissä tilaston kotisivulla.

Lisätietoja: Lauri Pullinen 029 551 3043, myynti.teollisuus@stat.fi
Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Taulukot