Julkaistu: 1.6.2022

Yritysten tekemät investoinnit kasvoivat vuoden 2022 ensimmäisellä vuosineljänneksellä

Tilastokeskuksen kokeellisen tilaston mukaan yritysten tekemät investoinnit kasvoivat vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä 19,3 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Tätä ennen investoinnit kasvoivat 23,1 prosenttia vuoden 2021 neljännellä vuosineljänneksellä ja 11,6 prosenttia vuoden 2021 kolmannella vuosineljänneksellä.

Kuvio 1. Yritysten investointien vuosimuutos vuosineljänneksittäin 2021 Q1 – 2022 Q1, %

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä investoinnit kasvoivat eniten toimialalla kuljetus ja varastointi (H), 48,6 prosenttia vuoden 2021 ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna. Investoinnit kasvoivat vahvasti myös muissa palveluissa (H-N, S pl. K), 31,6 prosenttia, tukku- ja vähittäiskaupassa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjauksessa (G), 30,9 prosenttia, kaivostoiminnassa ja louhinnassa (B), 18,3 prosenttia, ja sähkö-, kaasu- ja lämpöhuollossa, jäähdytysliiketoiminnassa (D), 17,0 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Investoinnit laskivat eniten metsäteollisuuden toimialoilla (16-17), joissa laskua oli 49,3 prosenttia vuodentakaisesta neljänneksestä. Investoinnit laskivat teollisuuden (C) toimialalla, 17,2 prosenttia, sekä metalliteollisuuden (24-30) toimialoilla, 16,7 prosenttia.

Kuvio 2. Investointien vuosimuutokset toimialoittain, 1. neljännes 2022, %

Yritysten investoinnit -tilastossa on mukana Tilastokeskuksen sektoriluokitus 2012 mukaan yrityssektorille kuuluvat yritykset toimialoilta B-N, S pl. K. Investointitietoja kerätään Tilastokeskuksen käyttöomaisuustiedustelulla. Käyttöomaisuustiedustelun ulkopuolisten yritysten investointitiedot estimoidaan.

Tilastoa tulkittaessa on muistettava, että voimakkaat heilahtelut ovat neljännesvuosittaisille investointitiedoille tyypillisiä. Edellisten neljännesten investointiluvut voivat myös muuttua esimerkiksi aineiston kertymisen ja yritysten ilmoittamien tietojen muutosten vuoksi.

Lisätietoja tilastosta on nähtävissä tilaston kotisivulla.

Lisätietoja: Toni Kellinsalmi 029 551 3801, myynti.teollisuus@stat.fi
Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Taulukot