Julkaistu: 3.3.2022

Yritysten tekemät investoinnit kasvoivat vuoden 2021 neljännellä vuosineljänneksellä

Tilastokeskuksen kokeellisen tilaston mukaan yritysten tekemät investoinnit kasvoivat vuoden 2021 neljännellä neljänneksellä 25,8 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Tätä ennen investoinnit kasvoivat 7,8 prosenttia vuoden kolmannella vuosineljänneksellä ja 16,1 prosenttia vuoden toisella vuosineljänneksellä.

Kuvio 1. Yritysten investointien vuosimuutos vuosineljänneksittäin 2020 Q4 – 2021 Q4, %

Neljännellä vuosineljänneksellä investoinnit kasvoivat eniten toimialalla vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E), 46,4 prosenttia vuoden 2020 neljänteen vuosineljännekseen verrattuna. Investoinnit kasvoivat vahvasti myös kuljetuksessa ja varastoinnissa (H), 43,3 prosenttia, kemianteollisuudessa (19-22), 42,3 prosenttia, kaivostoiminnassa ja louhinnassa (B), 38,8 prosenttia, ja sähkö-, kaasu- ja lämpöhuollossa, jäähdytysliiketoiminnassa (D), 38,7 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Investoinnit laskivat eniten Rakentamisen toimialalla (F), jossa laskua oli 8,2 prosenttia vuodentakaisesta neljänneksestä. Investoinnit laskivat myös informaation ja viestinnän (J) toimialalla, 6,2 prosenttia, sekä metsäteollisuuden (16-17) toimialalla, 3,0 prosenttia.

Kuvio 2. Investointien vuosimuutokset toimialoittain, 4. neljännes 2021, %

Yritysten investoinnit -tilastossa on mukana Tilastokeskuksen sektoriluokitus 2012 mukaan yrityssektorille kuuluvat yritykset toimialoilta B-N, S pl. K. Investointitietoja kerätään Tilastokeskuksen käyttöomaisuustiedustelulla. Käyttöomaisuustiedustelun ulkopuolisten yritysten investointitiedot estimoidaan.

Tilastoa tulkittaessa on muistettava, että voimakkaat heilahtelut ovat neljännesvuosittaisille investointitiedoille tyypillisiä. Edellisten neljännesten investointiluvut voivat myös muuttua esimerkiksi aineiston kertymisen ja yritysten ilmoittamien tietojen muutosten vuoksi.

Lisätietoja tilastosta on nähtävissä tilaston kotisivulla.

Lisätietoja: Toni Kellinsalmi 029 551 3801, myynti.teollisuus@stat.fi
Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Taulukot