Julkaistu: 29.10.2020

Yritysten investoinnit laskivat 8,0 prosenttia vuoden 2020 toisella neljänneksellä

Tilastokeskuksen kokeellisen tilaston mukaan yritysten tekemät investoinnit laskivat vuoden 2020 toisella neljänneksellä 8,0 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Investoinnit laskivat myös vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä 15,5 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Tätä ennen investoinnit kasvoivat kaksi perättäistä vuosineljännestä.

Kuvio 1. Yritysten investointien vuosimuutos 2019 Q3 – 2020 Q2 vuosineljänneksittäin, %

Investointien määrä laski vuoden toisella vuosineljänneksellä lähes kaikilla päätoimialoilla. Eniten investoinnit kasvoivat kaivostoiminnassa ja louhinnassa (B), jossa kasvu oli 54,6 prosenttia vuodentakaisesta. Investoinnit kasvoivat myös metsäteollisuudessa (16-17), 2,6 prosenttia, ja sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa (26-27), 1,5 prosenttia. Investointien määrä laski eniten kuljetuksessa ja varastoinnissa (H), jossa lasku oli 33,8 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Teollisuuden päätoimialan (C) investoinnit laskivat 5,6 prosenttia vuotta aiemmasta neljänneksestä.

Kuvio 2. Investointien vuosimuutokset toimialoittain, 2. neljännes 2020, %

Yritysten investoinnit -tilastossa on mukana Tilastokeskuksen sektoriluokitus 2012 mukaan yrityssektorille kuuluvat yritykset toimialoilta B-N, S pl. K. Investointitietoja kerätään Tilastokeskuksen käyttöomaisuustiedustelulla. Käyttöomaisuustiedustelun ulkopuolisten yritysten investointitiedot estimoidaan.

Tilastoa tulkittaessa on muistettava, että voimakkaat heilahtelut ovat neljännesvuosittaisille investointitiedoille tyypillisiä. Edellisten neljännesten investointiluvut voivat myös muuttua esimerkiksi aineiston kertymisen ja yritysten ilmoittamien tietojen muutosten vuoksi.

Yritysten investoinnit -tilasto julkaistaan seuraavan kerran joulukuussa.

Lisätietoja tilastosta on nähtävissä tilaston kotisivulla..

Lisätietoja: Lauri Pullinen 029 551 3043, myynti.teollisuus@stat.fi
Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko

Taulukot