Julkaistu: 29.12.2020

Yritysten investoinnit laskivat 9,3 prosenttia vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä

Tilastokeskuksen kokeellisen tilaston mukaan yritysten tekemät investoinnit laskivat vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä 9,3 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Investoinnit kasvoivat vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä, mutta ovat laskeneet kaikilla sen jälkeisillä vuosineljänneksillä.

Kuvio 1. Yritysten investointien vuosimuutos vuosineljänneksittäin 2019 Q4 – 2020 Q3, %

Investointien määrät laskivat vuoden 2020 kolmannella vuosineljänneksellä lähes kaikilla toimialoilla. Investoinnit kasvoivat ainoastaan toimialalla informaatio ja viestintä (J), jossa kasvu oli 4,5 prosenttia vuodentakaiseen vuosineljännekseen verrattuna. Muilla toimialoilla investoinnit laskivat vuodentakaiseen verrattuna. Lasku oli voimakkainta sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa (26-27), 32,1 prosenttia, sekä metalliteollisuudessa, 21,6 prosenttia.

Kuvio 2. Investointien vuosimuutokset toimialoittain, 3. neljännes 2020, %

Yritysten investoinnit -tilastossa on mukana Tilastokeskuksen sektoriluokitus 2012 mukaan yrityssektorille kuuluvat yritykset toimialoilta B-N, S pl. K. Investointitietoja kerätään Tilastokeskuksen käyttöomaisuustiedustelulla. Käyttöomaisuustiedustelun ulkopuolisten yritysten investointitiedot estimoidaan.

Tilastoa tulkittaessa on muistettava, että voimakkaat heilahtelut ovat neljännesvuosittaisille investointitiedoille tyypillisiä. Edellisten neljännesten investointiluvut voivat myös muuttua esimerkiksi aineiston kertymisen ja yritysten ilmoittamien tietojen muutosten vuoksi.

Lisätietoja tilastosta on nähtävissä tilaston kotisivulla..

Lisätietoja: Lauri Pullinen 029 551 3043, myynti.teollisuus@stat.fi
Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko

Taulukot