Suomenkielinen raportti kasvihuonekaasupäästöistä

 

Tilastokeskus toimii Suomen kansallisena kasvihuonekaasujen inventaarioyksikkönä ja raportoi vuosittain ihmisen toiminnasta aiheutuvat Suomen kasvihuonekaasupäästöt YK:n ilmastosopimukselle ja Euroopan komissiolle. Vuodesta 2010 lähtien inventaariolähetykset ovat kattaneet myös Kioton pöytäkirjan edellyttämät lisätiedot. Raportointi on teknistä ja kattavaa, ja se tehdään englanninkielellä. Vuonna 2021 inventaarion tuloksista on kuitenkin myös julkaistu suomenkielinen yhteenvetoraportti palvelemaan Tilastokeskuksen asiakkaita. Raportti sisältää tietoa Suomen kasvihuonekaasupäästöistä, niiden kehittymisestä sektoreittain ja kehitykseen vaikuttavista tekijöistä. Lisäksi raportissa tarkastellaan kansainvälisten velvoitteiden täyttämistä.

Yhteenvetoraportin päästötiedot perustuvat Tilastokeskuksen julkistamiin päästötietoihin vuosilta 1990–2020. 

 

Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 - 2020 (PDF)