Maaraportit ja kaksivuotisraportit YK:n ilmastosopimukselle

YK:n ilmastosopimus edellyttää, että jokainen sopimuksen osapuolimaa raportoi säännöllisesti neljän vuoden välein maaraportilla (National Communication) ilmastosopimuksen kansallisesta toimeenpanosta. Maaraporttien avulla seurataan myös Kioton pöytäkirjan osapuolten edistymistä pöytäkirjan velvoitteiden noudattamisessa.

Kaksivuotisraportti (Biennial Report) tuottaa tiivistä taulukkomuotoista tietoa Ilmastosopimukselle ilmoitetuista päästövähennystavoitteista ja edistymisestä tavoitteiden saavuttamisessa.

Ko. raportit kootaan ministeriöiden, tilastokeskuksen, tutkimuslaitosten ja muiden asiantuntijaorganisaatioiden välisenä yhteistyönä. Viimeisin kaksivuotisraportti, Suomen neljäs kaksivuotisraportti toimitettiin ilmastosopimuksen sihteeristölle joulukuussa 2019. 

Suomen seitsemäs maaraportti

Julkaisun alaluvut (pdf-tiedostoja):

  1. Executive summary
  2. National circumstances
  3. Greenhouse gas inventory information, including the national system and the national registry
  4. Policies and measures
  5. Projections and total effects of policies and measures
  6. Climate change impacts, adaptation measures and vulnerability assessment
  7. Financial resources and transfer of technology
  8. Research and systematic observation
  9. Education, training and public awareness

Suomen aikaisemmat maaraportit YK:n ilmastosopimukselle.

Suomen kaksivuotisraportit

Päivitetty 25.11.2022