Uudistuvat sosiaali- ja terveyspalvelut 2015 -tutkimus

Mitä tutkitaan?

Maassamme on valmisteilla laaja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus (sote-uudistus). Uudistuksen myötä vastuu palvelujen järjestämisestä siirtyy kunnilta uusille sote-alueille. Uudistuksen tarkoituksena on vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluja ja poistaa perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen väliset raja-aidat.

Uudistuksen valmisteluun tarvitaan tietoa palvelujen käyttäjien kokemuksista ja näkemyksistä. Tämä on ensimmäinen kerta kun näitä kokemuksia selvitetään näin laajasti.

Tilastokeskus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) toteuttavat tutkimuksen yhteistyönä. THL on laatinut tutkimuskysymykset ja Tilastokeskus kerää aineiston. THL raportoi tutkimustulokset.

Milloin ja miten tiedot kerätään?

Tilastokeskus kerää tiedot internetkyselyllä ja paperilomakkeella. Tiedonkeruu toteutetaan vuoden 2015 syys-joulukuun aikana.

Tutkimukseen on satunnaisesti poimittu 6 000 Suomessa asuvaa 18 - 79 -vuotiasta henkilöä Tilastokeskuksen Suomen väestöä koskevasta tietokannasta. Tutkimukseen valittua henkilöä ei voi korvata toisella henkilöllä.

Tietosuoja

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään annetut tiedot luottamuksellisina. Yksittäisen vastaajan tietoja ei voi tunnistaa tutkimusaineistosta.

Miten kyselyyn vastataan?

Tutkimukseen valikoituneet henkilöt saavat kotiinsa kirjeen. Siinä on ohjeet internet-lomakkeella vastaamiseen sekä henkilökohtainen tunnus ja salasana, joilla lomakkeelle pääsee vastaamaan. Myöhemmin lähetetään vielä paperilomake, jonka voi täyttää, jos ei ole mahdollisuutta internet-vastaamiseen. Täytetty lomake palautetaan Tilastokeskukseen vastauskuoressa, jonka postimaksu on maksettu.

Vastaa internetlomakkeella

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Anna-Mari Aalto, tutkimuspäällikkö, puh. 029 524 7252
Anu Muuri, johtava asiantuntija, puh. 029 524 7372
Vesa Syrjä, tutkija, puh. 029 524 7240
sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi


Tilastokeskus, Tiedonhankinta:
tutkija Marko Ylitalo, puh. 029 551 3560
sähköposti: marko.ylitalo@stat.fi