Tasa-arvosuunnittelu 2020

Kysely työpaikan tasa-arvosuunnitelmista ja palkkakartoituksista

Mitä tutkitaan?

Sosiaali- ja terveysministeriö tekee tutkimusta työpaikkojen tasa-arvosuunnitelmien ja palkkakartoitusten toimivuudesta. Tutkimus koskee vähintään 30 työntekijää työllistäviä yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioita. Tietoja organisaation tasa-arvosuunnittelusta kerätään sekä työnantajan että henkilöstön edustajilta. Tiedonkeruun toteuttaa Tilastokeskus.

Mihin tietoja käytetään?

Työpaikan tasa-arvosuunnitelmia ja palkkakartoituksia koskeva tutkimus on yleishyödyllinen hanke, jonka tuloksia hyödynnetään laajalti suomalaisessa tasa-arvopolitiikassa ja tasa-arvolainsäädännön kehittämisessä. Tutkimushanke selvittää työpaikan tasa-arvosuunnittelun kattavuutta ja laatua koskien erityisesti palkkakartoituksia samapalkkaisuuden edistämisen näkökulmasta. Se selvittää myös henkilöstön edustajien tiedonsaantia palkkakartoitusta tehtäessä. Tutkimus on osa hallitusohjelman kolmikantaisen palkka-avoimuustyöryhmän esivalmistelua. Se tukee osaltaan myös samapalkkaisuusohjelman toimeenpanosuunnitelmaa työpaikan tasa-arvosuunnitelmien ja palkkakartoitusten tehostamisesta. Tutkimusta käytetään lisäksi laajasti tasa-arvopoliittisten toimenpiteiden taustatietona. Tutkimus on osa tasa-arvolain toimeenpanon seurantaa.

Miten kyselyyn vastataan?

Tiedonkeruu toteutetaan verkkokyselynä. Tutkimuksen otokseen on poimittu 4 000 vähintään 30 henkilöä työllistävää organisaatiota. Organisaation henkilöstöpäällikölle tai muulle henkilöstöasioista vastaavalle lähetetään sähköpostitse linkki työnantajien kyselyyn. Työnantajien kyselyn jälkeen tutkimuskutsu lähetetään työnantajien kyselyssä ilmoittamille työntekijöiden edustajille. Sekä työnantajien että työntekijöiden edustajien kyselyt toteutetaan kevään 2020 aikana. Kyselyyn voi vastata suomeksi tai ruotsiksi.

Tietosuoja

Käsittelemme vastauksiasi luottamuksellisesti. Tilastokeskuksen henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus. Antamiasi tietoja käytetään työpaikkojen tasa-arvosuunnitelmia ja palkkakartoituksia koskevien tilastojen laatimiseen. Valmiista tilastoaineistosta ei voi tunnistaa tutkimukseen osallistunutta henkilöä tai organisaatiota. Tilastoaineistoa säilytetään Tilastokeskuksessa ja Tampereen yliopiston yhteydessä toimivassa Tietoarkistossa, joista se voidaan luovuttaa vain tilastollisiin selvityksiin ja tieteelliseen tutkimukseen.

Kyselyn tietosuojaseloste
 (pdf)

Yhteystiedot

Sähköposti: tasa-arvokysely@stat.fi