Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio- ja taloussuunnitelmakysely 2018

Mitä tutkitaan?

Tilastokeskus tiedustelee valtiovarainministeriön toimeksiannosta kuntien ja kuntayhtymien talousarvio- ja taloussuunnitelmatietoja vuosille 2018–2020. Vuosien 2018 ja 2019 talousarvioiden sekä vuoden 2020 taloussuunnitelman osalta pyydetään täyttämään vastauslomakkeelle ulkoiset toimintatulot ja -menot, investoinnit, lainakanta sekä toiminnan ja investointien rahamäärät.

Sote-uudistuksen taloudellisten vaikutusten arvioimiseksi kysytään erikseen tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen nettokustannuksista. Ne ovat olennaisen tärkeitä arvioitaessa sote-uudistuksen yhteydessä kunnilta maakuntiin siirtyviä kustannuksia.

Miksi tutkimus tehdään?

Tiedonkeruu tehdään, jotta tulevaisuudessa kuntien ja kuntayhtymien taloussuunnitelmat voitaisiin ottaa paremmin huomioon sekä kansallisen talouspoliittisen että kuntien ja kuntayhtymien oman päätöksenteon valmistelussa. Kyselystä saatavia tietoja hyödynnetään myös sote- ja maakuntauudistuksen kuntakohtaisissa laskelmissa.

Milloin ja miten tiedot kerätään?

Vastaaminen tapahtuu internetissä. Tilastokeskus lähettää sähköpostitse kutsun kuntien tilastoyhteyshenkilöille joulukuun aikana. Sähköpostiviestissä on vastauslinkki, jota klikkaamalla pääsee kyselyyn. Vastausaikaa on 7.1.2019 asti.

Tietojen julkistaminen

Tiedonkeruun tulokset julkistetaan helmikuussa 2019. Kerätyt tiedot ovat kaikkien kuntien käytettävissä. VM:n internetsivuille laaditaan tiedoista kooste, josta voi tarkastella kerättyjä tietoja kuntakohtaisesti ja alueittain.

Miten kyselyyn vastataan?

Vastauslinkki ja sähköinen saatekirje lähetetään sen henkilön sähköpostiin, joka on ilmoitettu kunnan tilastoyhteyshenkilöksi. Lisäksi kunnan kirjaamoon lähetetään tiedonanto keruusta.

 

Kaikki vastaamiseen tarvittavat ohjeet löytyvät lomakkeelta. Vastaaja voi kuitenkin halutessaan perehtyä JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma -suositukseen.

Kuntien taloustietojen tilastoyhteyshenkilöt voivat tarvittaessa tukeutua sote-kysymyksissä Tilastokeskuksen kuntataloustilaston tehtäväluokituksen sisältökuvaukseen.

Mikäli linkki on mennyt väärälle henkilölle tai jos tilastoyhteyshenkilö ei pysty vastaamaan kyselyyn tammikuun 7. päivään mennessä, pyydämme välittämään kyselyn kunnan tai kuntayhtymän taloudesta vastaaville henkilöille. Lisäohjeita ja uuden linkin saa ottamalla yhteyttä Tilastokeskukseen osoitteeseen talousarviokysely@stat.fi.

 

Saateviesti (pdf)

Mallilomake: kunnat (pdf)

Mallilomake: kuntayhtymät (pdf)

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö

Nettokustannustiedot (sote ja pelastus):

Finanssineuvos Markku Nissinen

markku.nissinen@vm.fi / p. 029 553 0314

Muut sisältöasiat:

Neuvotteleva virkamies Vesa Lappalainen

vesa.lappalainen@vm.fi / p. 029 553 0389

 

Suomen Kuntaliitto

Erityisasiantuntija Mikko Mehtonen

mikko.mehtonen@kuntaliitto.fi / p. 050 592 8986

 

Tilastokeskus

Vastauslinkit, lomakkeen käyttäminen, vaihtuneet tilastoyhteyshenkilöt yms.:

talousarviokysely@stat.fi

Yliaktuaari Henna Attila

p. 029 551 3378

Yliaktuaari Anna Niemelä

p. 029 551 3047