Suomen valtion tehtävät -tutkimus

Mitä tutkitaan?

Suomi juhlii vuonna 2017 satavuotista itsenäisyyttään. Nyt sinulla on mahdollisuus kertoa, mitä ajattelet valtiosta, sen tehtävistä ja omista mahdollisuuksistasi kansalaisena. Tutkimus koskee myös työtä. Tässä tutkimuksessa selvitetään suomalaisten suhtautumista työhön riippumatta siitä, ovatko he mukana työelämässä vai eivät.

Tiedot tutkimukseen kerää Tilastokeskus Tampereen yliopiston toimeksiannosta. Vastaava kyselytutkimus on tehty vuodesta 2000 lähtien vuoden välein siten, että tutkimuksen teema vaihtuu vuosittain. Lisätietoja tutkimushankkeesta saa Tietoarkiston sivuilta.

Milloin ja miten tiedot kerätään?

Tilastokeskus kerää tiedot internet- ja postikyselyllä. Tiedonkeruu toteutetaan vuoden 2016 loka–joulukuun aikana. Tutkimuksessa on mukana 2500 henkilöä. Kyselyyn osallistujat on satunnaisesti poimittu Tilastokeskuksen Suomen väestöä koskevasta tietokannasta.

Tietosuoja

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään annetut tiedot luottamuksellisina. Yksittäisen vastaajan tietoja ei voi tunnistaa tutkimusaineistosta.

Miten kyselyyn vastataan?

Tutkimukseen valikoituneet henkilöt saavat postitse kotiinsa kirjeen ja he voivat vastata kyselyyn oman valintansa mukaan joko internet- tai paperilomakkeella. Kirjeessä on ohjeet internet-lomakkeella vastaamiseen sekä henkilökohtainen tunnus ja salasana, joiden avulla lomakkeelle pääsee vastaamaan.

Kirjoita internetissä osoitekenttään www.tilastokeskus.fi/tup/issp

Täytetty paperilomake palautetaan Tilastokeskukseen vastauskuoressa, jonka postimaksu on maksettu.

Lisätietoja

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, Tampereen yliopisto:
Tietopalveluasiantuntija Seppo Antikainen, puh. 040 190 1436, seppo.antikainen@uta.fi

Tilastokeskus:
Yliaktuaari Markku Nieminen, puh. 050 500 5244, markku.nieminen@stat.fi