Suhteellinen tulotieto -tutkimus

Mitä tutkitaan?

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää koulutuksen, ammattiaseman ja taloudellisten valintojen sekä arvojen, uskomusten ja hyvinvoinnin välisiä yhteyksiä. Tilastokeskus toteuttaa kyselyn Hankenin ja Tampereen yliopiston toimeksiannosta.

Milloin ja miten tiedot kerätään?

Tilastokeskus kerää tiedot internet -kyselyllä touko-kesäkuun aikana. Tutkimukseen on valittu satunnaisesti 21 000 henkilöä Tilastokeskuksen Suomen väestöä koskevasta tietokannasta.

Miten kyselyyn vastataan?

Tutkimukseen valikoituneet henkilöt saavat postitse kotiinsa kirjeen, jossa heitä kehotetaan osallistumaan tutkimukseen. Kirjeessä on ohjeet internet-lomakkeella vastaamiseen sekä henkilökohtainen tunnus ja salasana, joiden avulla lomakkeelle pääsee vastaamaan.

Tietosuoja

Vain Tilastokeskuksen asiantuntijat käsittelevät henkilötietoja ja tekevät sen turvallisesti ja asianmukaisesti. Heillä on vaitiolovelvollisuus. Hankenin ja Tampereen yliopiston tutkimusryhmät käsittelevät vain anonymisoitua aineistoa. Hanken ja Tampereen yliopisto käyttävät antamiasi tietoja omiin tieteellisiin tutkimuksiinsa. Tutkimustuloksia julkaistaan tilastollisina taulukoina ja kuvioina, joista yksittäistä osallistujaa ei voida tunnistaa.Tietosuojaseloste täällä

Lisätiedot

Tutkimuksen sisältöön liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Hankeniin:

Topi Miettinen, s-posti: tulotutkimus@hanken.fi

Tiedonkeruuta koskevissa kysymyksissä voit olla yhteydessä Tilastokeskukseen:

Markku Nieminen, s-posti: tulotieto@stat.fi