Enkät om penningspelande 2017

Vad undersöker man?

Spelar du själv penningspel eller känner du någon som gör det? Hurdana konsekvenser kan penningspelandet ha enligt din åsikt? Vad anser du om marknadsföringen av penningspel i Finland?

Det finländska penningspelsystemet förnyades i början av år 2017. Tre spelbolag, RAY, Veikkaus och Fintoto sammanslogs. Med den här undersökningen utreds eventuella konsekvenser av sammanslagningen. Avsikten är att utreda om sammanslagningen hade några eventuella följder, och om så är fallet, hurdana de är.

Undersökningen genomförs av Institutet för hälsa och välfärd på uppdrag av Social- och hälsovårdsministeriet. Uppgifterna samlas in av Statistikcentralen. Undersökningen genomförs i samarbete med forskarna vid socialvetenskapliga institutionen vid Helsingfors universitet och Spelkliniken i Helsingfors.

När och hur samlar man in uppgifter?

Statistikcentralen samlar in uppgifterna med en webb- och postenkät i början av år 2018. 4 600 personer, som svarade förra årets enkät, bjuds in att delta i årets undersökning. En person som valts med i undersökningen kan inte bytas ut mot någon annan.

Datasekretess

De som bearbetar uppgifterna vid Statistikcentralen har enligt lagen tystnadsplikt. Alla uppgifter som gör det möjligt att identifiera enskilda uppgiftslämnare tas bort från undersökningsmaterialet innan det överlämnas till forskare för forskningsändamål. Undersökningsresultaten rapporteras så att enskilda uppgiftslämnare inte kan identifieras.

Hur besvaras enkäten?

De som valts ut för undersökningen får per post ett följebrev med länk till blanketten och personliga koder för inloggningen. Vid sidan av blanketten som fylls i på internet är det senare möjligt att också svara på pappersblankett.

Den ifyllda blanketten återsänds till Statistikcentralen i det bifogade kuvertet, portot är betalt.

Logga in till blanketten: www.stat.fi/tup/rahapelit

Material

Följbrev

Tilläggsinformation

Institutet för hälsa och välfärd (THL):
specialforskare Anne Salonen, tfn 029 524 8125, förnamn.efternamn@thl.fi

www.thl.fi/enkatenompenningspel

Statistikcentralen, Datainsamling
forskare Markku Nieminen, tfn 029 551 2519, förnamn.efternamn@stat.fi

 

Är penningspelandet ett problem för dig?

Hjälplinjen Peluuri betjänar avgiftsfritt på numret 0800 100 101 (vardagar kl. 12-18, svenskspråkig service garanteras måndagar).