Kulttuuri ja vapaa-aika Suomessa 2018

Mitä tutkitaan?

Tilastokeskus kerää tietoja Kulttuuri ja vapaa-aika Suomessa 2018 -tutkimukseen.

Tutkimus on osa laajempaa Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimushanketta (DYNAMICS). Tutkimushanke tehdään Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa. Hanke selvittää monipuolisesti kulttuuria ja harrastuksia nykypäivän Suomessa sekä tarkastelee suomalaisten kulttuurimaussa kuluneen vuosikymmenen aikana tapahtuneita muutoksia.

Tutkimus toteutetaan Tilastokeskuksen ja Tampereen yliopiston yhteistyönä.

Milloin ja miten tiedot kerätään?

Tilastokeskus kerää tiedot verkko- ja postikyselyllä kevään 2018 aikana. Tutkimukseen on poimittu satunnaisesti 3 500 suomalaista, jotka ovat iältään 18–74-vuotiaita. Ketään vastaajaa ei voida korvata toisella henkilöllä.

Miten kyselyyn vastataan?

Tutkimukseen valikoituneet henkilöt saavat postitse kotiinsa kirjeen, jonka jälkeen he voivat vastata kyselyyn internetissä kirjeen tunnusta ja salasanaa käyttäen. Myöhemmin on mahdollista vastata myös paperilomakkeella. Osallistuminen ei edellytä mitään erityisiä tietoja tai taitoja, eikä tutkimukseen tarvitse valmistautua ennakkoon.

Kirjaudu sisään internetlomakkeelle tästä linkistä: www.tilastokeskus.fi/kupo VASTAAMINEN KYSELYYN ON PÄÄTTYNYT

Luottamuksellisuus

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään annetut tiedot luottamuksellisina. Yksittäisen vastaajan tietoja ei voi tunnistaa julkaistavista tutkimustuloksista.

Halutessaan vastaaja voi osallistua jatkotutkimukseen antamalla kyselyn lopussa yhteystietonsa.

Tutkimuksessa kerättävään aineistoon liitetään vastaajia koskevia tietoja Tilastokeskuksen käytettävissä olevista aineistoista, esimerkiksi koulutus- ja tulotietoja sekä aluetietoja. Kyselyn vastauksista muodostettu aineisto luovutetaan Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon.

Lisätietoa

Tiedonkeruusta vastaavat Tilastokeskuksessa:

Palvelusähköposti: kulttuurikysely@stat.fi

Yliaktuaari Immi Ilomäki, puh. 029 551 3233
Tutkija Niina Sarén, puh. 029 551 3332
Tutkija Riina Nyberg, puh. 029 551 2480 

Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Tutkimuksesta vastaavat:

Taru Lindblom, tutkijatohtori, puh. 050 437 7186

Semi Purhonen, akatemiatutkija, apulaisprofessori

etunimi.sukunimi@uta.fi

Internet-sivut:
research.uta.fi/dynamics/tietoa_kyselysta

Tutkimusmateriaali:

Saatekirje (pdf)

Tutkimuksen esite (pdf)