Kuntien ja kuntayhtymien julkiset hankinnat 2020

Mitä tutkitaan?

Tilastokeskus kerää web-kyselyllä tietoja kuntien ja kuntayhtymien julkisista hankinnoista. Tavoitteena on ymmärtää paremmin hankintaprosessia ja hankintaan vaikuttavia yksityiskohtia. Taustalla on pyrkimys selvittää, miten kuntasektori pystyy paremmin hyödyntämään yksityissektorin innovatiivisuutta. Tutkimuksen rahoittajana toimii Nagoya Institute of Technology.

Kukin vastaajataho, eli kunta tai kuntayhtymä, valitsee yhden tekemänsä hankinnan alla olevien kriteerien mukaisesti. Kyselyn kaikki kysymykset koskevat samaa, alla olevat ehdot täyttävää hankintaa.

Mitä julkista hankintaa kysely koskee?

  • hankinta tehtiin suoraan yksityiseltä sektorilta ja kilpailutettiin hankintalain mukaisesti
  • hankittu tuote oli joko tavara tai palvelu, tai molempia
  • hankinta on "ohi" eli urakka on tehty loppuun tai tavara/palvelu on vakiintunut käyttöön
  • hankinnoista tulisi valita se, joka on "tuorein" eli lähimenneisyydessä tapahtunut
  • useammasta vaihtoehdosta tulisi valita se, joka oli "innovatiivisin" ja tuotti uutta tai merkittävästi parannettua palvelua, sujuvampaa viestintää tai paransi organisaation prosesseja

Milloin ja miten tiedot kerätään?

Vastaaminen tapahtuu internetissä. Tilastokeskus lähettää sähköpostitse kutsun kuntien ja kuntayhtymien kirjaamoihin toukokuun alussa. Kirjaamoa pyydetään välittämään viesti hankinnoista vastaavalle henkilölle. Sähköpostiviestissä on vastauslinkki, jota klikkaamalla pääsee kyselyyn.

Vastausaikaa on 19.6.2020 asti. Mikäli linkki ohjautuu väärälle henkilölle tai soveliain henkilö ei pysty vastaamaan kyselyyn, pyydämme välittämään viestin toiselle hankinnoista tietävälle henkilölle.

Lomakkeen täyttämiseen menee aikaa noin 15 minuuttia.

Tietosuoja

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään annetut tiedot luottamuksellisina. Yksittäisen vastaajan tietoja ei voi tunnistaa tutkimusaineistosta.

Lisätiedot

Lisätietoja saa helpoiten ottamalla yhteyttä Tilastokeskukseen sähköpostiosoitteeseen: 
julkisethankinnat@stat.fi

 

Kysymyksiin vastaavat myös:

yliaktuaari Hanna Koskinen, puh. 029 551 3371

yliaktuaari Markku Nieminen, puh. 029 551 2519

yliaktuaari Juhani Saari, puh. 029 551 3575

Tutkimusmateriaali

Kyselylomake (pdf)