Johtaminen ja tuotannon organisointi toimipaikoissa

Mitä tutkitaan?

Tutkimuksen sisältö koskee nimensä mukaisesti toimipaikan johtamiseen ja tuotannon organisoimiseen liittyviä asioita. Lomakkeella kysytään mm. ongelmien ratkaisemiseen, suoritusmittareihin, tuotantotavoitteisiin, palkitsemiseen, rekrytointiin, tuotteiden hinnoitteluun ja investointeihin liittyviä kysymyksiä.

Lomakkeen kysymyksiin voi tutustua etukäteen täältä:

suomenkielinen lomake

ruotsinkielinen lomake

Miten kyselyyn vastataan?

Kyselyyn vastataan internetlomakkeella. Vastaajille lähetetään sähköpostia, jossa olevan linkin kautta kirjaudutaan kyselylomakkeelle.

Milloin ja miten tiedot kerätään?

Tilastokeskus kerää tiedot internetkyselyllä Jyväskylän yliopiston toimeksiannosta. Tiedonkeruu toteutetaan helmikuun 2017 aikana. Tutkimuksessa on mukana noin 2500 toimipaikkaa. Toimipaikat on satunnaisesti poimittu yritysten tilinpäätöskyselyn otoksesta. Otosta on täydennetty myös yksitoimipaikkaisilla yrityksiä.

Tietosuoja

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään annetut tiedot luottamuksellisina. Yksittäisen toimipaikan tietoja ei voi tunnistaa tutkimusaineistosta.

Lisätietoja

Jyväskylän yliopisto:

Professori Mika Maliranta, puh. 050 369 8054, mika.maliranta@etla.fi

Tilastokeskus:

Yliaktuaari Markku Nieminen, puh. 050 500 5244, markku.nieminen@stat.fi