Eriarvoisuus Suomessa 2019 (ISSP)

Tämä tutkimus on osa kansainvälistä yhteiskuntatieteellistä vertailututkimusohjelmaa (International Social Survey Programme). Tämän vuoden tutkimuksen teema on eriarvoisuus.

Mitä tutkitaan?

Tutkimuksella kartoitetaan suomalaisten suhtautumista yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen. Lomakkeella kysymme muun muassa suhtautumisesta työntekoon ja opiskeluun sekä verotuksen suuruuteen eri tuloluokissa. Saatuja tuloksia voidaan verrata muihin osallistujamaihin ja Suomessa vuonna 2009 kerättyihin tietoihin. Jotta saamme luotettavan kuvan kaikkien Suomessa asuvien mielipiteistä, on tärkeää, että asiaan eri tavoin suhtautuvat vastaavat kyselyyn.

Tilastokeskus kerää tiedot tutkimukseen Tampereen yliopiston yhteydessä toimivan Tietoarkiston toimeksiannosta. Vastaava kyselytutkimus on tehty vuodesta 2000 lähtien vuoden välein siten, että tutkimuksen teema vaihtuu vuosittain. Lisätietoja tutkimushankkeesta saa Tietoarkiston verkkosivuilta.

Milloin ja miten tiedot kerätään?

Tilastokeskus kerää tiedot internet- ja postikyselyllä vuoden 2019 syys-joulukuun aikana. Tutkimukseen on valittu satunnaisesti 2500 henkilöä Tilastokeskuksen Suomen väestöä koskevasta tietokannasta.

Tietosuoja

Tilastokeskuksessa tietoja käsittelevillä on lakiin perustuva vaitiolovelvollisuus. Tilastokeskus luovuttaa aineiston Tietoarkiston tutkijoille nimettömänä, eikä tutkimukseen osallistuneiden suora tunnistaminen aineistosta ole mahdollista. Kyselyn vastauksista muodostettu aineisto luovutetaan nimettömänä myös kansainväliseen GESIS-tietoarkistoon (englanniksi).

Miten kyselyyn vastataan?

Tutkimukseen valikoituneet henkilöt saavat postitse kotiinsa kirjeen, jossa heitä kehotetaan osallistumaan tutkimukseen. Kyselyyn vastataan joko internetissä tai täyttämällä paperilomake. Kirjeessä on ohjeet internetlomakkeella vastaamiseen sekä henkilökohtainen tunnus ja salasana, joiden avulla lomakkeelle pääsee vastaamaan.

Kirjoita internetissä osoitekenttään: www.tilastokeskus.fi/vastaa

Täytetty paperilomake palautetaan Tilastokeskukseen vastauskuoressa, jonka postimaksu on maksettu.

Lisätietoja

Tutkimuksen tiedonkeruusta vastaavat Tilastokeskuksessa:

Yliaktuaari Anna-Riikka Aarnio, puh. 029 551 3555
Yliaktuaari Markku Nieminen, puh. 029 551 2519

Sähköposti: issp.info@stat.fi