Eri ilmiöalueita koskeva pitkä survey-kokemus on asiakkaittemme käytettävissä

Tutkimusten tiedonkeruiden käytännön toteutukseen Tilastokeskuksen Haastattelu- ja tutkimuspalveluissa osallistuu 35 pitkän survey-kokemuksen omaavaa ammattilaista. Suurella osalla henkilöstöämme on lisensiaatti- tai tohtoritason tutkijakoulutus. Lisäksi käytettävissä koko Tilastokeskuksen menetelmäosaaminen, tilastotuntemus ja rekisteriosaaminen. Näitä ilmiöalueita on kuvattu Tilasto-oppaassa. Tilastokeskus osallistuu laaja-alaisesti myös kansainväliseen tilastoalan kehittämistyöhön ja konsultointiin.

Asiakkaitamme ovat ministeriöt, keskusvirastot, muut valtion laitokset ja kunnat. Tiedemaailman puolelta lukuisia tutkimus- ja tiedonkeruuhankkeita on tehty yliopistoille ja tutkimuslaitoksille. Viime vuosina yhä laajenevassa määrin hankkeita on tehty Euroopan unionin ja kansainvälisten organisaatioiden käyttöön. Palvelemme myös muita yhteiskunnallisia järjestöjä, organisaatioita ja yrityksiä.

Tekemämme tutkimukset kattavat lähes kaikki yhteiskunnan osa-alueet. Kansalaisten hyvinvointi ja elinolot ovat useimpien tutkimusten kattavana teemana. Erikseen korostuvat asuminen, sosiaaliset ongelmat, terveys, turvallisuus, työllisyys ja työolot. Tietoyhteiskunta ja sen kehitystrendit ovat jo usean vuoden ajan olleet keskeisiä tutkimusaiheitamme.