Tutkimusaineistojen ja -palveluiden hinnoittelu

Hinnat ovat voimassa vuonna 2023, pois lukien mikrosimulointiaineistojen hinnat, joita ei ole päivitetty vielä vuodelle 2023. Myös muiden osalta hinnastoa tullaan tarkentamaan.

Käyttölupien ja valmisaineistojen hinnat ovat julkisoikeudellisia suoritteita, joista ei peritä arvonlisäveroa. Muut hinnat ovat liiketaloudellisesti hinnoiteltuja maksullisia suoritteita, joihin lisätään arvonlisävero 24 %. Hinnaston hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.

Valtiovarainministeriön asetus Tilastokeskuksen suoritteiden maksullisuudesta vuodelle 2023

Tutkimusaineistot

Palveluhinnat

Käyttöluvat Hinta, alv 0 %
Käsittelyaika alle 7 tuntia 500 €
Käsittelyaika on 7 tuntia tai enemmän, mutta alle 14 tuntia 1000 €
Käsittelyaika on 14 tuntia tai enemmän 2000 €
Vähäinen käyttöluvan muutos (pelkästään jatkoaika ja/tai käyttäjämuutokset) 350 €

Käyttöluvan käsittelykulut laskutetaan riippumatta hakemuksen hyväksymisestä. Käsittelyn aloittamisen jälkeen peruutetusta tai täydentämättä jätetystä hakemuksesta veloitetaan tehtyä työmäärää vastaava osuus. 
 

Palvelu Hinta (+ alv 24 %)
Työn tuntihinta 105 € / tunti
Laskun jako useammalle organisaatiolle 105 €
Tutkimuspalvelusopimuksen uusiminen asiakkaasta johtuvasta syystä (esim. muutos laskun maksajaan) 105 €
Tutkimuslaboratorion työpisteen vuokraus 70 € / päivä
Tutkimushankkeen etäkäytön avaaminen sulkemisen jälkeen uudelleen 350 €

Opinnäytetyöhön liittyvä käyttölupa

Hakemus koskee yhden opinnäytetyön tuottamista. Jos hankkeessa tuotetaan useita opinnäytetöitä tai muita opinnäytetyöhön liittymättömiä tuotoksia, kyseessä on normaali tai laaja käyttölupa. Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Tilastokeskus perii valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentissa tarkoitetun omakustannusarvoa alemman maksun, ovat opinnäytetyöhön liittyvät käyttölupapäätökset luvanhakijalle.

Räätälöitävät aineistot

Tutkimusaineistojen laatiminen ja käsittely hinnoitellaan tuntiveloituksena tehtyjen työtuntien mukaan. 

Valmisaineistot

Valmisaineistojen hinnasto on sivustollamme nykyisin samassa paikassa kuin muutkin mikroaineistoja koskevat tiedot.

Mikrosimulointiaineistot, vuoden 2022 hinnat

Aineisto Hinta 2022 (+alv 24 %)
SISU-rekisteriaineisto, 15 prosentin otokset jokaiselle aineistovuodelle Etäkäytön hinnoittelu
SISU-rekisteriaineisto, erillisotos 1000 € / aineistovuosi
Kulutustutkimuksen palveluaineiston mikrosimulointiversio v. 2012 aineisto (molemmat versiot): 3900 €;
v. 2016 aineisto: 3900 €;
kaikki aineistot: 5175 €

Etäkäyttö

Etäkäytöstä maksetaan tutkimushankekohtainen konepaketin käyttömaksu ja hankkeen käyttäjämäärään perustuva käyttäjämaksu. Tutkimushanke valitsee käyttöönsä sopivan konepaketin.

FIONA-etäkäytön hinnat 

Tuote Hinta (+alv 24 %)
Konepaketti S (8 GB RAM, 4 ydintä) 2800 € / vuosi
Konepaketti M (16 GB RAM, 6 ydintä) 3500 € / vuosi
Konepaketti L (32 GB RAM, 8 ydintä) 4500 € / vuosi
Konepaketti XL (64 GB RAM, 8 ydintä) 6200 € / vuosi
Käyttäjämaksu 250 € / vuosi / hlö

Jos konepaketti muuttuu laskutuskauden aikana, veloitetaan suurimman käytössä olleen konepaketin mukainen käyttömaksu.Etäkäyttömaksut veloitetaan kaksi kertaa vuodessa, laskutuskausi on kuusi kuukautta: tammi-kesäkuun käyttö veloitetaan kesäkuussa ja heinä-joulukuun käyttö joulukuussa.

Etäkäytön minimilaskutusajan pituus on yksi laskutuskausi. Minimilaskutus on siis kuuden kuukauden osuus vuosimaksusta. Kesken laskutuskauden aloitetuissa ja lopetetuissa etäkäyttösopimuksissa etäkäytön käyttömaksu suhteutetaan kuukausitasolle aloitus- ja lopetusajankohtien mukaisesti edellyttäen, että käyttö kestää vähintään yhden laskutuskauden ajan.

Käyttäjämäärään perustuva käyttäjämaksu määräytyy laskutuskauden aikana avattuina olleiden käyttäjätunnusten määrän mukaan.

Muut veloitukset etäkäyttöön liittyen

Tutkimushankkeelle varataan rajallinen määrä levytilaa, lisätilasta veloitetaan erikseen. Lisätilan hinta 120 €/200 GB/vuosi. 

Haastattelu- ja tutkimuspalvelut

Haastattelu- ja tutkimuspalveluiden tiedonkeruiden hinta muodostuu tiedonkeruun ja sisällön suunnittelun kustannuksista, tiedonkeruun kenttävaiheen kustannuksista sekä aineistojen käsittelyn ja muokkauksen kustannuksista.

Keskeisimpiä kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä ovat tiedonkeruutapa (puhelinhaastattelu, käyntihaastattelu, postikysely, web-tiedonkeruu tai näiden yhdistelmä), kyselyn pituus ja otoskoko, lomakkeen ja tiedonkeruun suunnittelun vaatima työmäärä sekä aineiston toimitustapa (tiedosto, taulukot, taulukkoraportti, tutkimusraportti).

Tutkimusten hinnat vaihtelevat edellä mainituista tekijöistä johtuen muutamasta tuhannesta eurosta jopa satoihin tuhansiin euroihin.

Tutkimuksen toteutuksen eri vaihtoehdoista käydään aina alustavat neuvottelut kustannuksiin vaikuttavista olennaisimmista tekijöistä, minkä jälkeen voidaan antaa alustava kustannusarvio eri toteutusvaihtoehdoista. Lopullinen kustannusarvio tehdään, kun on löydetty asiakkaan tarpeisiin soveltuva toteutusvaihtoehto ja tutkimuksen yksityiskohdat ovat selvinneet.

Menetelmäpalvelut

Menetelmäpalveluiden hinnoitteluun sovelletaan tuntiveloitusta, jonka veroton hinta on 80 eurosta 140 euroon toimeksiannon laadusta riippuen. Suuremmissa hankkeissa voidaan käyttää myös kuukausiveloitusta.

Päivitetty 10.1.2023