Tutkimusaineistojen ja -palveluiden hinnoittelu

Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %.

Tutkimusaineistot

Räätälöidyt yksikkötason aineistot eli mikroaineistot

Tutkimusaineistojen laatiminen ja käsittely hinnoitellaan tuntiveloituksena tehtyjen työtuntien mukaan. Tutkimuspalvelun hinta on 105 euroa/tunti. Työkustannuksiin lisätään toimeksiantoon liittyvät tietotekniset kustannukset.

Aineistotoimeksiantoon sisältyy 10 tuntia selvitystyötä. Ylimenevästä selvitystyöstä laskutetaan 105 euroa/tunti. Työstä tehdään asiakkaan kanssa erillinen sopimus.

Käyttöluvan jatko/laajentaminen: 150 euroa.

Mikäli lasku halutaan jaettavan useammalle organisaatiolle, laskutetaan siitä aiheutuneesta hallinnollisesta lisätyöstä 105 euroa + alv 24 %.

Yksikkötason valmisaineistot etäkäyttöön

Valmisaineistojen hinta perustuu aineistojen ylläpitoon ja aineistoihin liittyvään asiakaspalveluun kuluvaan työmäärään.

Folk-valmisaineistomoduulit

  • Kokonaisaineistot 300 euroa/moduuli, saatavilla perusteltuun tarpeeseen
  • Räätälöidyn otoksen hinta määräytyy otoksen muodostamiseen käytettyjen työtuntien mukaan

Palkkarakenneaineisto

  • Sisältää sekä palkkarakenneaineiston että harmonisoidun palkkarakenneaineiston
  • Kokonaisaineisto 1000 euroa, saatavilla perusteltuun tarpeeseen
  • Räätälöidyn otoksen hinta määräytyy otoksen muodostamiseen käytettyjen työtuntien mukaan

Yritystason valmisaineistot

  • 300 euroa/aineisto

Muut valmisaineistot

Tilastojen tuottamat valmiit aineistot (esimerkiksi kulutustutkimus) hinnoitellaan erikseen.

Etäkäyttö

Etäkäytöstä maksetaan tutkimushankekohtainen käyttömaksu, joka sisältää sekä etäkäytön käyttömaksun että avaus- ja ylläpitomaksut. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Tutkimushanke valitsee käyttöönsä sopivan konepaketin. 

Konepakettikohtaiset hinnat:

Konepaketti

Kustannukset/vuosi

S (8 GB RAM, 4 ydintä)

2250 euroa/vuosi

M (16 GB RAM, 6 ydintä)

2750 euroa/vuosi

L (32 GB RAM, 8 ydintä)

3500 euroa/vuosi

XL (64 GB RAM, 8 ydintä)
4800 euroa/vuosi

Etäkäyttömaksut veloitetaan kaksi kertaa vuodessa, laskutuskausi on kuusi kuukautta: tammi-kesäkuun käyttö veloitetaan kesäkuussa ja heinä-joulukuun käyttö joulukuussa.

Jos konepaketti muuttuu laskutuskauden aikana, veloitetaan suurimman käytössä olleen konepaketin mukainen käyttömaksu.

Etäkäytön minimilaskutusajan pituus on yksi laskutuskausi (tammi-kesäkuu / heinä-joulukuu). Minimilaskutus on siis kuuden kuukauden osuus vuosimaksusta. Kesken laskutuskauden aloitetuissa ja lopetetuissa etäkäyttösopimuksissa etäkäytön käyttömaksu suhteutetaan kuukausitasolle aloitus- ja lopetusajankohtien mukaisesti edellyttäen, että käyttö kestää vähintään yhden laskutuskauden ajan.

Muut veloitukset etäkäyttöön liittyen

Tutkimushankkeelle varataan rajallinen määrä levytilaa, lisätilasta veloitetaan erikseen. Lisätilan hinta 120 euroa/200 GB/vuosi. Hinta sisältää ensimmäisen vuoden avausmaksun.

Aineistokustannukset veloitetaan tutkimusaineistojen hinnaston mukaisesti.

Käyttöluvan jatko/laajentaminen: 150 euroa.

Tutkimuspalvelu: 105 euroa/tunti.

Mikäli tutkimushankkeen etäkäyttö avataan sulkemisen jälkeen uudelleen, veloitetaan 350 euroa.

Tutkimuslaboratorio

Aineistokustannukset veloitetaan tutkimusaineistojen hinnaston mukaisesti.

  • Tutkimuslaboratorion työpisteen vuokraus: 70 euroa/päivä
  • Käyttöluvan jatko/laajentaminen: 150 euroa
  • Tutkimuspalvelu: 105 euroa/tunti

Mikrosimulointi

Mikrosimuloinnin etäkäytöstä maksetaan käyttäjäorganisaation valitseman konetyypin mukainen käyttömaksu, joka sisältää sekä etäkäytön käyttömaksun että avaus- ja ylläpitomaksut.  Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Etäkäyttömaksut veloitetaan kaksi kertaa vuodessa, laskutuskausi on kuusi kuukautta: tammi-kesäkuun käyttö veloitetaan kesäkuussa ja heinä-joulukuun käyttö joulukuussa.

Konepakettikohtaiset hinnat:

Konepaketti

Kustannukset/vuosi

S (8 GB RAM, 4 ydintä)

2250 euroa/vuosi

M (16 GB RAM, 6 ydintä)

2750 euroa/vuosi

L (32 GB RAM, 8 ydintä)

3500 euroa/vuosi

Jos konepaketti muuttuu laskutuskauden aikana, veloitetaan suurimman käytössä olleen konepaketin mukainen käyttömaksu.

Etäkäytön minimilaskutusajan pituus on yksi laskutuskausi (tammi-kesäkuu / heinä-joulukuu). Minimilaskutus on siis kuuden kuukauden osuus vuosimaksusta. Kesken laskutuskauden aloitetuissa ja lopetetuissa etäkäyttösopimuksissa etäkäytön käyttömaksu suhteutetaan kuukausitasolle aloitus- ja lopetusajankohtien mukaisesti edellyttäen, että käyttö on kestänyt vähintään yhden kokonaisen laskutuskauden ajan.

Muut veloitukset:

  • Tutkimuspalvelu: 105 euroa/tunti

Haastattelu- ja tutkimuspalvelut

 

Haastattelu- ja tutkimuspalveluiden tiedonkeruiden hinta muodostuu tiedonkeruun ja sisällön suunnittelun kustannuksista, tiedonkeruun kenttävaiheen kustannuksista sekä aineistojen käsittelyn ja muokkauksen kustannuksista.

Keskeisimpiä kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä ovat tiedonkeruutapa (puhelinhaastattelu, käyntihaastattelu, postikysely, web-tiedonkeruu tai näiden yhdistelmä), kyselyn pituus ja otoskoko, lomakkeen ja tiedonkeruun suunnittelun vaatima työmäärä sekä aineiston toimitustapa (tiedosto, taulukot, taulukkoraportti, tutkimusraportti).

Tutkimusten hinnat vaihtelevat edellä mainituista tekijöistä johtuen muutamasta tuhannesta eurosta jopa satoihin tuhansiin euroihin.

Tutkimuksen toteutuksen eri vaihtoehdoista käydään aina alustavat neuvottelut kustannuksiin vaikuttavista olennaisimmista tekijöistä, minkä jälkeen voidaan antaa alustava kustannusarvio eri toteutusvaihtoehdoista. Lopullinen kustannusarvio tehdään, kun on löydetty asiakkaan tarpeisiin soveltuva toteutusvaihtoehto ja tutkimuksen yksityiskohdat ovat selvinneet.

Menetelmäpalvelut

Menetelmäpalveluiden hinnoitteluun sovelletaan tuntiveloitusta, jonka veroton hinta on 80 eurosta 140 euroon toimeksiannon laadusta riippuen. Suuremmissa hankkeissa voidaan käyttää myös kuukausiveloitusta.

Päivitetty 14.4.2020