Priser på kopior

Statistikcentralen producerar kopieringstjänster enligt offentlighetslagen (lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999). Du kan beställa kopior från statistikarkivet eller dödattestarkivet per e-post eller brev.

Sänd en begäran om kopia med e-post till adressen tilastoarkisto@stat.fi eller per post till Statistikarkivet, Verkstadsgatan 13, 00580 Helsingfors. Du hittar mera information om dödsattestarkivets kopieringstjänst på Dödsattestarkivets sidor.

Vanlig kopiering (kopieringsavgift)

  • Papperskopia eller fil av dokument 1,00 euro/sida
  • Papperskopia eller fil av inbundet dokument, mikrofilm, digitalt arkiverat material 1,50 euro/sida

Kopiering som kräver särskilda åtgärder (sökavgift)

Med sökavgift avses kostnader som sökning av information och/eller strykning av konfidentiella avsnitt ger upphov till. Den debiteras utöver kopieringsavgiften.

  • Arbete som överstiger en halv timme, men högst en timme 67,00 euro
  • Extra avgift för varje påbörjad halvtimme 33,50 euro

Prislistan gäller tills vidare.