Hyvinvointialueiden raportoimat taloustiedot

Hyvinvointialueet raportoivat taloustietojaan vuosilta 2021 ja 2022 Tilastokeskukselle. Julkaisemme raportoidut tiedot erillisessä tietokannassa. Tietokanta sisältää hyvinvointialueiden tuloslaskelmien, rahoituslaskelmien ja taseiden tietoja.

Tietojen laatu ja alueellinen kattavuus

Tiedot ovat hyvinvointialueiden itsensä ilmoittamia, eikä Tilastokeskus ole vastuussa niiden sisällöstä tai laadusta.

Tietokanta ei sisällä Helsingin kaupungin eikä Ahvenanmaan tietoja.

Miltä ajanjaksoilta tietoja julkaistaan?

Vuoden 2021 tiedot ovat saatavana vain koko vuoden osalta, mutta vuodelta 2022 julkaistaan myös neljännesvuosittaisia tietoja.

Tuloslaskelmien ja rahoituslaskelmien neljänneskohtaiset tiedot esitetään kumulatiivisina vuoden alusta kunkin neljänneksen loppuun ulottuvalta ajanjaksolta. Esimerkiksi ensimmäinen neljännes sisältää tiedot ajalta 1.1.2022–31.3.2022 ja toinen ajalta 1.1.2022–30.6.2022. Taseiden tiedot esitetään kunkin neljänneksen päättymispäivän mukaisena. Viimeisen neljänneksen tiedot kuvaavat siten koko vuoden tilinpäätöstä.

Hyvinvointialueet ja -yhtymät raportoivat taloustietonsa vuodesta 2023 alkaen Valtiokonttorille, ja nämä tiedot ovat saatavilla Tutkihallintoa.fi-palvelusta.

Miten tiedot on kerätty?

Tiedot on kerätty hyvinvointialueiden taloustietojen tiedonkeruussa

Tietoja on kysytty hyvinvointialueilta, jotka on perustettu vuonna 2021 tai myöhemmin. Siksi Helsingin kaupunki ja Ahvenanmaa eivät ole mukana tiedonkeruussa.

Miten tietokantaa käytetään?

Hyvinvointialueiden raportoimat taloustiedot -tietokantaa voi käyttää helposti selaimessa. Tutustu Tilastokeskuksen tietokantojen käyttöohjeeseen.

Lisätietoja: kuntatalous@stat.fi