Tilastokeskuksen etusivulle
HakuPalauteHakemisto
 

Katsauksen tausta

Luonnonvarat ja ympäristö -katsausta on julkaistu vuosittain aina vuodesta 1994. Aluksi katsaus ilmestyi valtion talousarvioesityksen (keltaisen budjettikirjan) liitteenä, joskin jo tuolloin siitä tehtiin Tilastokeskuksen ympäristö -aihealuesarjaan erillispainoksia. Vuodesta 1995 katsaus on vakiintuneen tavan mukaisesti ollut valtion talousarvioesityksen tausta-aineistoa ja ilmestynyt fyysisesti erillisenä julkaisuna Tilastokeskuksen aihealuesarjassa.

Luonnonvarat ja ympäristö -katsausta on alusta lähtien laadittu yhteistyössä Tilastokeskuksen ja eri ministeriöiden kesken. Vuodesta 1995 lähtien Tilastokeskuksen pääyhteistyökumppanina katsausten laadinnassa on ollut Ympäristöministeriö. Katsauksen laadintaa tukee ja ohjaa myös ympäristöministeriön asettama työryhmä jossa ovat Tilastokeskuksen ja Ympäristöministeriön lisäksi edustettuina valtiovarainministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö, liikenneministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä Suomen ympäristökeskus.

Työryhmän puheenjohtajana on toiminut vuodesta 1995 ylijohtaja Markku Nurmi ympäristöministeriöstä. Katsausten käytännön toimittamisesta on vastannut pääosaltaan Jukka Hoffrén Tilastokeskuksesta, joka on myös ollut työryhmän sihteeri.


Päivitetty 16.9.2002

Tilastokeskus
Jukka Hoffren
Puhelin: (09) 1734 3351
Faksi: (09) 1734 2474
Sähköposti: jukka.hoffren@tilastokeskus.fi 
Tulostettava versio